Klimasats-prosjekt: Fellesløft for flere og bedre klimaanskaffelser

Anbud365: Klimasats-prosjekt Fellesløft for flere og bedre klimaanskaffelser- Kommuner og fylkeskommunen skal hjelpes med å sette krav i anskaffelser til nullutslippsløsninger og sirkulære løsninger, særlig innenfor områdene transport og bygg, fortellere prosjektleder Tone Skau Jonassen i Vestfold og Telemark fylkeskommune til Anbud365 (foto: Tom Marius Holen).

Skriv ut artikkelen

I Vestfold og Telemark fylkeskommune er det i gang et prosjekt som skal gi et fellesløft når det gjelder klimakrav i deres offentlige anskaffelser. Det skal lages felles krav og kriterier til bruk for så vel alle de 23 kommunene som fylkeskommunen selv, og innkjøpssamarbeidene i regionen. Sammen skal de bygge kunnskap og kompetanse, og en kriteriebank med gode eksempler skal etableres. En egen klimarådgiver er på plass for å sørge for at resultatene nås: Flere og bedre klimaanskaffelser.

Vestfold og Telemark fylkeskommune kjøper inn varer og tjenester for om lag to milliarder hvert år. Nå rustes det opp med sikte på systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser, i regi av Klima‐ og energinettverket i Vestfold og Telemark, med et prosjekt som startet i januar i år og som skal vare frem til oktober 2024.  Klimasats-penger er innvilget, og inspirasjon er hentet fra det årelange prosjektet «Klimarådgivning i anskaffelser» i Viken fylkeskommune og Klima Østfold.

Prosjektleder Tone Skau Jonassen forteller til Anbud365 at de er i gang med å ferdigstille styringsdokumentene, opprette styringsgrupper og gjøre liknende forberedelser til prosjektet. Målet med prosjektet er bl.a. å få gjennomført flere klimavennlige anskaffelser hos kommunene i fylket, dele informasjon, erfaringer, kunnskap og eksempler på gode krav og kriterier.

Hjelp til felles kriterier og ambisjoner

Inspirasjonskilden Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbyr gratis bistand og klimarådgivning til Viken-kommuner og fylkeskommunen i innkjøp- og utbyggingsprosesser. Der er det et rikholdig tilbud av casebeskrivelser, maler, sjekklister, rutiner og annet veiledningsmateriale.

Klima‐ og energinettverket i Vestfold og Telemark har over 50 medlemmer fra offentlig og privat sektor. Det er gjennom nettverket kommet tilbakemeldinger om at kommunene mangler tid og kompetanse til å sette seg inn i og prioritere klimavennlige anskaffelser Den nyansatte klimarådgiveren skal derfor bl.a. arbeide fram felles kriterier og ambisjoner som kommunene og fylkeskommunen kan forplikte seg til, og:

Bygges kunnskap

– Kommuner og fylkeskommunen skal hjelpes med å sette krav i anskaffelser til nullutslippsløsninger og sirkulære løsninger, særlig innenfor områdene transport og bygg. Det skal bygges kunnskap og kompetanse om hvordan man setter gode krav og kriterier i sine konkrete anskaffelser. Økt kompetanse i kommunene vil i sin tur gjøre kommunen bedre i stand til å dele kompetansen internt, fremhever Skau Jonassen.

Ved å jobbe for å få på plass felles kriterier innenfor samme innkjøpsområde vil det bli lettere for både innkjøpsnettverkene i fylket og kommunene selv å følge opp arbeidet med anskaffelser. – Dette vil, poengterer hun, også bidra til bedre rutiner og struktur på arbeidet med klimavennlige anskaffelser i kommunene.

Kriteriebank

Klimarådgiveren skal også få i stand en felles kriteriebank innenfor ulike områder som transport, bygg, materialer, vedlikehold av bygg og veier, mat, IT og kontorutstyr m.m. Dette skal være en eksempelbank som er tilgjengelig for alle.

– I nettverket opplever vi at fylket fremdeles har en vei å gå når det gjelder å kreve de mest klimavennlige løsningene og kommunisere til leverandørene at slike krav kommer til å bli stilt, konstaterer Skau Jonassen. Klima‐ og energinettverket kan være med og motivere kommunene, og gi de verktøy og kompetanse de trenger for å innarbeide bedre systemer og rutiner for å oppfylle ambisjonene til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) i handlingsplanen.

Tallfeste reduksjoner

Alle medlemmene i klima‐ og energinettverket, inkludert kommunene og fylkeskommunen selv, plikter å levere klimaregnskap årlig. Ved å få bedre klimakrav i anskaffelsene, regner prosjektet også med at det vil bli lettere å tallfeste flere av klimareduksjonene. Et bedre og mer detaljert klimaregnskap kan dermed gi grunnlag for nye tiltak og kutt i klimagassutslipp.

Bli den første til å kommentere på "Klimasats-prosjekt: Fellesløft for flere og bedre klimaanskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.