Kompetanseløft i offentlige anskaffelser viktig for økt fart i grønn omstilling

Anbud365: Kompetanseløft i offentlige anskaffelser viktig for økt fart i grønn omstilling– Innenfor grønn skipsfart ser vi at strenge klimakrav i offentlige anskaffelser, kombinert med betydelig støtte for å ta ned kostnadene ved utvikling av nye løsninger har utløst grønn innovasjon og rask skalering. Det må vi få til i flere bransjer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Nylig fikk han en rapport fra EY som viser at farten i den grønne omstillingen på langt nær er god nok (foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet).

Skriv ut artikkelen

En gjennomgang av 11 bransjers veikart for grønn omstilling gir flere eksempler på at offentlige anbudskrav anses som viktig og etterlyses. Dette fremgår av en rapport som nylig ble fremlagt. Som «svar» på kravene og ønskene i veikartet heter det ofte at Difi er i gang, men at det kreves et kompetanseløft innen offentlige anskaffelser for å komme videre som verktøy for grønn omstilling. Innenriks sjøfart fremheves som en bransje der krav i offentlige anskaffelser virkelig har fått fart på sakene.

EY-rapporten som nylig ble overlevert klima- og miljøminister Ola Elvestuen, bærer navnet «Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv – Utredning av tempoet på grønn omstilling for 11 bransjer i norsk næringsliv». Det er Elvestuens departement som har gitt EY oppdraget. De 11 bransjene er olje og gass, avfall og gjenvinning, skog og trenæringen, næringseiendom, landbruk, mat og drikke, finans, næringstransport, handel, reiseliv, prosessindustri og skipsfart.

Utgangspunktet for analysen og vurdering av tempoet er bransjenes egne veikart for grønn omstilling. Flere steder i utredningen finner vi omtale av hvilken rolle offentlig anskaffelser tiltenkes i bransjenes omstillingsarbeid.

Offentlige anbudskrav er viktige

Flere eksempler på at offentlige anbudskrav anses som viktig og etterlyses, heter det i rapporten. De fleste veikartene etterspør offentlige anbudskrav som vektlegger lavutslippsløsninger og utslippskutt. Eksempelvis etterlyste veikartet for næringseiendom tydeligere vektlegging av miljø og sirkulære løsninger. Handel etterspør økoproduktkrav i offentlige anskaffelser, næringstransport etterspør klimakrav i offentlige anbud, det samme gjelder landbruk, mat og drikke, skog- og trenæringen – med flere.

– Det er flere eksempler på at offentlige anbudskrav eller kravsetting av viktige innkjøpere har vært viktig for å drive frem endring i flere bransjer. Det beste eksempelet på effekten av dette som en viktig driver, er økningen av el-ferger langs norskekysten den siste tiden. Krav til byggeplasser, blant annet i Oslo Kommune, har på kort tid fått resultater som reduserer både luftforurensning og klimautslipp fra byggeplassene, poengteres det i rapporten.

Ønsker i noen bransjers veikart

Utdrag fra veikartene i noen av bransjene, presentert i rapporten:

  • Avfall og gjenvinning.

Ønsker i veikartet: Bruke offentlige anskaffelser til å øke bruk av resirkulerte råvarer og ressurseffektive løsninger

Myndighetsrespons: Ja, Difi har blitt styrket på dette området og har utviklet relevant veiledning. For ytterligere effekt er det behov for et kompetanseløft for innkjøpere slik at veiledningen tas i bruk i en større andel anskaffelser. Utrulling av kompetanse og verktøy for offentlige innkjøpere er fortsatt i startfasen.

  • Skog og trenæringen

Ønsker i veikartet: Være pådriver for tre som byggemateriale gjennom å stille krav i offentlige anskaffelser

Myndighetsrespons: Enkelte offentlige byggherre har gått foran ved å etterspørre tre i enkelte byggeprosjekter, men dette er ikke en del av en overordnet strategi fra myndighetenes side.

  • Landbruk, mat og drikke

Ønsker i veikartet: Være en krevende kunde i offentlige anskaffelser av mat og drikke

Myndighetsrespons: Som under «Avfall og gjenvinning». Difi er i gang, men mer kompetanse trengs.

  • Næringstransport

Ønsker i veikartet: Stille klimakrav i offentlige anskaffelser av transportmidler og mobilitetsløsninger

Myndighetsrespons: Som under «Avfall og gjenvinning». Difi er i gang, men mer kompetanse trengs.

  • Handel

Ønsker i veikartet: Stille krav til sirkulære løsninger og design i offentlige anskaffelser

Myndighetsrespons: Som under «Avfall og gjenvinning». Difi er i gang, men mer kompetanse trengs.

  • Innenriks skipsfart

Ønsker i veikartet: Stille miljøkrav i offentlige innkjøp for å skape markeder for grønn teknologi, særlig innen ferge og hurtigbåtsektoren

Myndighetsrespons: Offentlige oppdragsgivere har stilt miljøkrav i anskaffelser av ferger og hurtigbåter, med god effekt. Stadig flere strekninger dekkes av nullutslippsferger. I tillegg har Statens Vegvesen bestilt en hydrogenferge, med planlagt drift i 2021. Revidert Nasjonalbudsjett 2019 bevilget NOK 25 mill. til utvikling av lav- og nullutslippsløsninger for hurtigbåter.

Bli den første til å kommentere på "Kompetanseløft i offentlige anskaffelser viktig for økt fart i grønn omstilling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.