Kostnadssprekk på 40% – 58 mrd – på fire år i svenske samferdselsprosjekter

Anbud365: Kostnadssprekk på 40% - 58 mrd – på fire år i svenske samferdselsprosjekterRiksrevisionen i Sverige har tatt for seg Trafikverkts kostnadskontroll. På bildet riksrevisor Helena Lindberg (foto: Frida Ström).

Skriv ut artikkelen

De beregnede kostnader for prosjekter som finnes i de svenske, nasjonale transportplaner for 2014 og 2018 har sprukket med nær 40% – eller 58 milliarder. I de fleste tilfellene er det i planleggingsfasen at kostnadene legger på seg. Det fremgår av en rapport fra svenske Riksrevisionen. Anbefalingene går ut på at regjeringen må sjekke prosjekter en gang til dersom det oppdages store kostnadsøkninger – kanskje til og med av den grunn stanse prosjektet.

Den svenske riksrevisjonen har tatt for seg kostnadskontrollen i Trafikverkets investeringsvirksomhet. Myndigheten er ansvarlig for jernbane-, vei-, skips- og lufttrafikkens infrastruktur i Sverige. Av rapporten fra revisjonen fremgår det at Trafikverket ofte har undervurdert kostnaden i foreslåtte investeringsobjekt.

Det overgripende bildet er, heter det, at det er skjedd systematiske kostnadsøkninger, som oftest er å finne i planleggingsfasen. I selve byggefasen har ikke Riksrevisionen funnet noen slike avvik.

Kostnadsøkningene

For de 142 investeringsobjektene i datamaterialet som inngår i svenskenes nasjonale transportplaner fra henholdsvis 2014 og 2018 er den kalkulerte kostnaden i gjennomsnitt økt med nær 40%. Det betyr 58 milliarder. For de 85 prosjektene som var med i planen fra 2010 og i planen fra 2018 er kostnaden økt med i gjennomsnitt 68% på åtte år. Riksrevisionen gjør oppmerksom på kostnadsøkningen er i faste priser, prisøkninger som følge av arbeidsmarkedet, er tatt ut.

Kostnadsøkningen på 58 milliarder kroner kan settes i relasjon til at investeringsanslaget for perioden 2014 til 2018 var 87 milliarder kroner. Likeledes trekker revisjonen frem at overskridelsene på de tre prosjektene som ble prioritert ned som følge av de 58 milliardene, i sum var under en milliard.

Varierende størrelse og årsaker

Det er store variasjoner i kostnadsendringene, for enkelte prosjekter er økningen klart større enn gjennomsnittet, mens det for andre kan være at kostnaden er sunket. Også årsakene til kostnadsøkningene varierer. Det kan være at det har vist seg vanskeligere å bygge enn ventet, nye miljø- og sikkerhetskrav og at avtale med hovedentreprenøren er blitt hevet for f.eks. svikt på arbeidsmiljø-området.

Riksrevisionen har notert seg at regjeringen bare i enkeltstående tilfeller i de siste planperiodene har valgt å avbryte planleggingen – tross omfattende økninger i kalkulerte kostnader. Om de aktuelle tilfellene skyldes kostnadsøkninger eller om det er andre grunner, er uklart, heter det i rapporten. Likeledes peker revisjonen på at Trafikverket i 2019 innførte en rutine for å samle alle kalkyler i et felles dokument. Men rutinen har ikke fått tilbakevirkende kraft, slik at det gjør det vanskeligere å evaluere. Trafikverket gjennomfører heller ikke noen løpende vurdering av hva som forårsaker kostnadsavvik i planleggingsfasen.

Anbefalingene fra revisjonen

Anbefalingen fra revisjonen til regjeringen er på nytt ta stilling til et infrastrukturprosjekt i den nasjonale transportplanen når betydelige kostnadsøkninger dukker opp. Spørsmålet om prosjektet skal avbrytes bør vurderes i slike tilfeller.

Til Trafikverket anbefaler revisjonen et mer systematisk arbeid med å kartlegge årsakene til kostnadsøkningene og hvordan disse kan forebygges. I forbindelse med de nasjonale transportplaner bør det sammenstilles og offentliggjøres hvilke endringer som er foregår når det gjelder kostnadsvurderinger, nytte og innhold av prosjektene siden foregående plan. Og regjeringen bør få kunnskap om betydelig kostnadsøkninger i et prosjekt i de nasjonale planene.

Bli den første til å kommentere på "Kostnadssprekk på 40% – 58 mrd – på fire år i svenske samferdselsprosjekter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.