Krever industrisamarbeid ved forsvarskjøp i utlandet

Anbud365: Krever industrisamarbeid ved forsvarskjøp i utlandetUtenriks- og forsvarskomiteen skriver i sin innstilling at den er opptatt av at Stortinget holdes orientert om store anskaffelsesprosjekter. Komiteen ser nytten av at det er en bred politisk forståelse for de utstyrsanskaffelser og prosesser som iverksettes på dette området.

Skriv ut artikkelen

Som hovedregel må det bli stilt krav om industrisamarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet, også når anskaffelsen gjennomføres etter prosedyrene i forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Det krever Stortinget, som også ønsker å bli holdt orientert om alle store anskaffelsesprosjekter i Forsvaret.

Det er bred enighet i Stortinget om den nasjonale forsvarsindustrielle strategien som regjeringen har lagt opp til. Ikke minst blir det bekreftet i innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen, som ble behandlet for noen tid siden (Innst. 185 S (2015–2016)).

I regjeringens melding (Meld. St. 9 (2015–2016) skisseres også en anskaffelsesstrategi i lys av EUs direktiv for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, som ble innlemmet i norsk lov fra 2014. Betydningen av internasjonalt materiellsamarbeid blir understreket ved at Norge i økende grad søker samarbeide med andre nasjoner om anskaffelse av forsvarsmateriell.

Stortinget må holdes orientert

Utenriks- og forsvarskomiteen skriver i sin innstilling at den er opptatt av at Stortinget holdes orientert om store anskaffelsesprosjekter. Komiteen ser nytten av at det er en bred politisk forståelse for de utstyrsanskaffelser og prosesser som iverksettes på dette området. Forsvarsanskaffelser strekker seg ofte over et lengre tidsrom, ofte over flere stortingsperioder. Det er derfor viktig at Forsvarsdepartementet følger opp og informerer Stortinget om fremdriften i alle relevante aspekter knyttet til større anskaffelser. Det gjelder særlig prosjektenes økonomiske, industrielle og militærfaglige avveininger.

Komiteen legger også vekt på at det er viktig at forsvarsindustrien gjennom tidlig dialog med forsvarssektoren gjøres kjent med Forsvarets anskaffelsesplaner og Forsvarets behov. Forsvaret må likeledes ha kunnskap om hva norsk industri kan bidra med i alle faser av anskaffelsesprosjektene.

Kjøpe norsk

Ved anskaffelser av materiell der norsk industri har forutsetninger for å levere kosteffektive løsninger som møter Forsvarets behov, bør Forsvaret benytte nasjonal industri, heter det. Det gjelder dersom løsningene er relevante for å opprettholde industriell kompetanse innenfor de åtte teknologiske kompetanseområdene.

Når Forsvaret anskaffer materiell fra utlandet, skal det stilles krav til utenlandske leverandører til Forsvaret om forpliktende industrisamarbeidsavtaler, er en av komiteens forutsetninger. Materiellet må da ha relevans for norsk forsvarsindustris evne og muligheter til å opprettholde og videreutvikle kompetanse og teknologi innenfor de prioriterte teknologiområdene. 

Markedsadgang internasjonalt

Komiteen anser det å være av vesentlig betydning for å ivareta nasjonens sikkerhetsinteresser at norsk forsvarsindustri sikres markedsadgang internasjonalt. Slik adgang er en forutsetning for å kunne opprettholde og videreutvikle forsvarsindustrien i Norge. Komiteen har merket seg at det i Europa i økende grad også kreves industrisamarbeid ved anskaffelser som gjennomføres i henhold til regelverket i EUs forsvars- og sikkerhetsdirektiv. Blant annet har Danmark etablert et formelt regelverk for dette. Komiteen forutsetter at norsk forsvarsindustri sikres rammebetingelser som i størst mulig grad samsvarer med rammebetingelser i våre konkurrentland, fremgår det av innstilingen fra utenriks– og forsvarskomiteen i Stortinget.

Bli den første til å kommentere på "Krever industrisamarbeid ved forsvarskjøp i utlandet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.