Langdryg tautrekking om skjebnen til kommunalt avfallsmonopol

Anbud365: Langdryg tautrekking om skjebnen til kommunalt avfallsmonopolNorsk Industri, med adm. dir. Stein Lier-Hansen i spissen,vil at kommunale avfallsselskap må velge, og benytte enten egenregi eller konkurranseutsetting (foto: Norsk Industri).

Skriv ut artikkelen

En seig tautrekking om håndtering av det kommunale husholdningsavfall har vært i gang i flere år – krydret med viktige prinsipielle spørsmål: Konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private aktører. Utgangspunktet er et forslag fra Norsk Industri om å avvikle kommunenes mulighet til å tildele en enerett for dette avfallet til egne selskap.

I et faktanotat skriver Norsk Industri at de samme kommunale selskapene opererer både som kommersielle aktører og selgere av avfallstjenester til næringslivet eller andre kommuner i konkurranse med private bedrifter. Norsk Industri vil at kommunale avfallsselskap må velge, og benytte enten egenregi eller konkurranseutsetting. Dersom egenregi velges, må den kommersielle næringsvirksomheten begrenses til maks 20% av selskapets totale omsetning.

Vil beholde eneretten

I oktober i fjor sendte Miljødirektoratet et brev til Klima- og miljødepartementet der bl.a. spørsmålet om eneretten ble behandlet. Direktoratet falt ned på at kommunenes adgang til å tildele enerett for avfallsbehandling opprettholdes. I brevet opplyses det at om lag en fjerdedel av husholdningsavfallet i dag blir behandlet ved enerettsavtaler. Resten av avfallet behandler kommunene i egenregi eller gjennom å konkurranseutsette behandlingen.

IKS–loven og ESA–saker

Høsten 2014 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslag om endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) på høring. Bakgrunnen er at dagens lov gir risiko for ulovlig statsstøtte til interkommunale selskaper som driver kommersiell virksomhet. Departementets foreløpige vurdering er at en lovendring som hindrer interkommunale selskaper fra å utføre økonomisk aktivitet vil ha flere fordeler. Det videre arbeidet i saken vil sees i sammenheng med pågående ESA-sak (Eftas overvåkingsorgan) om skattefritak og garantier for det offentlige. Som et forslag til løsning har ESA foreslått at det innføres et krav om at økonomisk aktivitet, legges i selskaper som er skattepliktige, og som kan gå konkurs.

Behov for konkurransenøytralitet

De nordiske konkurransemyndighetene har undersøkt konkurransesituasjonen i gjenvinningssektoren. I rapporten foreslås det at kommunene bør undersøke om markedet kan tilby bedre og billigere løsninger og legge til rette for best mulig anbudskonkurranser gjennom styrking av innkjøpsavdelinger, økt samarbeid mellom kommuner og sterke sentrale fagmiljøer. Rapporten peker også på behovet for konkurransenøytralitet og et klarere skille mellom kommunenes roller som lokal myndighet, offentlig bestiller og eiere av avfallsselskap.

KS Bedrift sterkt imot

KS Bedrift er sterkt imot forslaget fra Norsk Industri, og peker bl.a. på at avfall er en viktig ressurs som i stadig større grad kan utnyttes som sekundært råstoff. Det er da av avgjørende betydning at norske kommuner har full råderett over både sitt eget og innbyggernes avfall.

Utrede like vilkår

Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en ekstern arbeidsgruppe som skal utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet. Dette er på høy tid, men ikke desto mindre velkomment og viser at regjeringen tar utfordringene på alvor. – Vi har store forventinger til dette arbeidet, kommenterer Norsk Industri.

Bli den første til å kommentere på "Langdryg tautrekking om skjebnen til kommunalt avfallsmonopol"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.