«Må-krav» om fulltidsstillinger dilemma i anskaffelse av kollektivtransport

Anbud365: «Må-krav» om fulltidsstillinger dilemma i anskaffelse av kollektivtransportAtB, her ved sin adm.dir. Grete Fuglem Tennås, har latt Revisjon Midt-Norge SA se nærmere på sider ved gjennomføringen av sin største anskaffelsen for Trøndelag fylkeskommune, målt etter tilskuddskostnad for fylkeskommunen.

Skriv ut artikkelen

Trøndelag fylkeskommunes forvalter av kollektivtransport, AtB, får godkjent i en revisjonsrapport av et nylig gjennomført, omfattende anbud. Men det kom et dilemma for dagen: Et «må-krav» om faste stillinger. På den ene siden har man ønsket om attraktive jobber med gode lønns – og arbeidsvilkår, på den andre siden behovet for å unngå kjøring med tomme busser, samt å overholde anskaffelsesregelverket. I tillegg skapte en ny godgjøringsmodell problemer for noe av drosjedelen av anbudet. Ikke noe tydet i forkant på at dette skulle bli vanskelig, og anskaffelsesregelverket åpnet bare i begrenset grad for justeringer i modellen underveis.

Det er Revisjon Midt-Norge SA som står bak denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden november 2021 til august 2022. Det såkalte Regionanbudet 2021 var sentralt i revisjonen. Regionanbudet 2021 er Trøndelag fylkeskommunes anskaffelse av deler av kollektivtransport-tilbudet med buss og drosje fra 2021. Anskaffelsen omfatter busstjenester, fleksibel transport og individuelt tilrettelagt transport (ITS) og gjelder for Trøndelag utenom Stor-Trondheim. Oppstart av regionbussanbudet og nytt bestillingskonsept høsten 2021 er den største anskaffelsen for Trøndelag fylkeskommune, målt etter tilskuddskostnad for fylkeskommunen. AtB har gjennomført anskaffelsen på vegne av fylkeskommunen.

Revisors gjennomgang avdekket ikke feil knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser. Det er fylt ut anskaffelsesprotokoller som dokumenterer prosessen og de vurderinger som er gjennomført, heter det.

Fulltidsstillinger og fagbrev

Men når det gjelder den tydelige forventningen knyttet til operatørene om flere fulltidsstillinger og andel fagbrev, kan ikke revisjonen se at dette er tatt inn eksplisitt i konkurransegrunnlaget. Imidlertid er hensynet til fulltidsstillinger ivaretatt i forbindelse med produksjonsøkningen etter åpningen av tilbudene, fremgår det av revisjonsrapporten. Revisor kan heller ikke se at det i konkurransegrunnlaget er tatt inn konkrete krav knyttet til trygge arbeidsforhold med akseptable arbeidsvilkår og anskaffelsesstrategi.

Et «må-krav» om faste stillinger er et dilemma for AtB. På den ene siden har man ønsket om attraktive jobber med gode lønns – og arbeidsvilkår, på den andre siden behovet for å unngå kjøring med tomme busser (som er både kostnadsdrivende og uheldig for sjåfør og miljø, samt overholdelse av anskaffelsesregelverket). AtB skriver i notat til samferdselsdirektøren i mars 2020 at målsettingen om å legge til rette for økt antall heltidsstillinger er en målsetting for alle parter og at en godt sammensatt og jevn produksjon bidrar best til dette.

Drosjeproblemer

Det har vært til dels store problemer knyttet til anskaffelsen av ITS (fleksibel transport og individuelt tilrettelagt transport). Dette medførte at det var store avvik. Overgang til en ny godtgjøringsmodell og ettervirkninger av pandemien fremholdes som forklaringer. Revisor påpeker imidlertid at ved innføringen av ny godtgjøringsmodell var det ingen som hadde oversikt over hvilke konsekvenser dette ville få. Heller ikke drosjenæringen kunne forutsi effekten før oppstarten av kontraktene. Revisor vil også påpeke at innføringen av den nye godtgjøringsmodellen har fungert uten problemer i noen områder.

Etter at problemene ble tydelige, har reglene for offentlige anskaffelser satt begrensninger for muligheten til å gjøre justeringer knyttet til godtgjøringsmodellen. Imidlertid kan revisor ikke se at det i forkant av anskaffelsen var noe som skulle tyde på at det skulle oppstå slike problemer som det faktisk gjorde.

Bli den første til å kommentere på "«Må-krav» om fulltidsstillinger dilemma i anskaffelse av kollektivtransport"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.