Manglende oppdeling av kontrakt skal begrunnes, men når?

Anbud365: Gav juridisk hodebry, tolkning av «skal» kan være avgjørendeEn kjennelse i Klagenævnet for Udbud har åpnet for at til byder underveis i en konkurranse kan gjøre skifte av en aktør som inngår i tilbyderens økonomiske kapasitet.

Skriv ut artikkelen

Det skal gis en begrunnelse for hvorfor man ikke deler opp en kontrakt, men Klagenævnet for Udbud i Danmark konstaterte at det ikke står noe om hvor og når. Heller ikke står det noe om bruk av sanksjoner i den forbindelse. Så når en oppdragsgiver med en kontrakt som var klart mulig å dele opp, ikke begrunnet manglende oppdeling før underveis i konkurransen, var det ok. Klagenævnet fantdessuten hans begrunnelser reelle.

En klage fra Danske Slagtermestre mot Høje-Taastrup (Klagenævnet for Udbud J.nr.: 18/02820) gjaldt en rammeavtale om levering av matvarer i til 94 aktuelle leveringssteder i kommunen
. Sortimentet omfattet 6000 unike varenumre, herav 1500 unike økologiske. Varenumrene var inndelt i 17 varegrupper, og kommunens anslagsvis årlige innkjøp beløp seg til ca. 12 mill danske kroner.

Klagenævnet behandlet to sider av klagene – brudd på begrunnelsesplikten, dvs. at det ikke var gitt – eller gitt en utilstrekkelig – begrunnelse for hvorfor kontraktene ikke var delt opp. I tillegg en plikt utledet fra likebehandlings- og gjennomsiktighetsprinsippet om å dele opp kontrakter.

Om begrunnelsesplikten

Det er ikke i dansk anskaffelseslovgivning eller forarbeidene til den fastsatt i hvilke tilfeller begrunnelseskravet skal gjelde. Heller ikke i EU-direktivet fremgår det når det kreves en begrunnelse for å unnlate å dele opp. Eksempelvis at manglende oppdeling skal begrunnes ved bestemte kontraktstyper eller kontraktsverdier over bestemte terskelverdier.

Bestemmelsene må forstås slik, ifølge Klagenævnet, at det kreves en begrunnelse hvis kontrakten efter sitt innhold og omfang fremstår som mulig å oppdele. I tilfeller der oppdragsgiveren har unnlatt å begrunne oppdelingen i kunngjøringen eller i det øvrige konkurransegrunnlaget som offentliggjøres samtidig med kunngjøringen, kan oppdragsgiverens begrunnelse leveres som en supplerende opplysning. Det innebærer således ikke en endring av rekkevidden av de grunnleggende vilkårene for konkurransen.

Sanksjoner?

Hverken dansk anskaffelseslovgivning eller EU-direktivet inneholder bestemmelser som sanksjonerer manglende overholdelse av begrunnelsesplikten. Klagenævnet mener at det ikke er grunnlag for at anta at en overtredelse av begrunnelsesplikten under normale omstendigheter kan eller skal medføre annullasjon av konkurransen eller tildelingsbeslutningen.

I den konkrete saken fremstår kontrakten, fremholder Klagenævnet, etter sitt omfang og innhold som mulig å oppdele, f.eks. etter matvaretyper eller geografisk. Det må dermed antas at det har vært plikt for kommunen å begrunne den manglende oppdelingen. Det har kommunen for øvrig synes å ha akseptert ved å besvare spørsmål fra den aktuelle tilbyderen underveis i konkurransen.

Grunnene for manglende oppdeling

I besvarelsen av spørsmålet under konkurransen begrunnet kommunen den manglende oppdelingen av kontrakten med hensyn som enkel bestilling og logistikk og med at bruk av delavtaler med flere leverandører ville medføre større miljøbelastning til transport.

Det er etter de foreliggende opplysninger ikke grunnlag for å anta, konkluderer Klagenævnet, at det ikke reelt er slike hensyn som begrunner kommunens beslutning om ikke å oppdele kontrakten. Heller ikke er det grunnlag for å vurdere de oppgitte hensyn som usaklige, ennsi for å anse en ivaretakelse av slike hensyn for selvstendig å være i strid med den grunnleggende likebehandlings- og gjennomsiktighetsprinsippene.

Bli den første til å kommentere på "Manglende oppdeling av kontrakt skal begrunnes, men når?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.