Masteroppgave: Politisk press og støtte motiverer til anskaffelse av el-biler

Anbud365: Masteroppgave Politisk press og støtte motiverer til anskaffelse av el-biler-Jeg håper oppgaven min kan oppmuntre viktige aktører som eksempelvis fylkeskommuner, lokalpolitisk engasjement, Digitaliseringsdirektoratet og Miljødepartementet til å fortsette å støtte og presse kommuner til å anskaffe grønnere, sier Henriette Heinecke, som har skrevet masteroppgave ved Universitetet i Oslo.

Skriv ut artikkelen

– Funnene fra oppgaven min viser at politisk press og støtte er en stor og tydelig motivasjonsfaktor for kommuner til å anskaffe el-biler, og at nasjonale føringer påvirker i stor grad. Støtteordninger er også en motivasjonsfaktor, og hjelper dessuten små kommuner som ellers ikke ville kunne hatt tilstrekkelig med økonomi til å anskaffe grønnere, konkluderer Henriette Heinecke i sin masteroppgave ved Universitetet i Oslo. Oppgaven viser også at innovasjon – i dette tilfellet kjøp av el-biler – sprer seg gjennom både interkommunale samarbeid og gode nettverk på tvers av kommuner.

«Lokale miljøtiltak med globale virkninger – Grønne offentlige anskaffelser av el-biler i norske kommuner» er tittelen på Henriette Heineckes oppgave ved Universitetet i Oslo.

Den dreier seg om hvilke drivere og barrierer som påvirker anskaffelser av el-biler i norske kommuner, og hvordan kan disse ses i sammenheng med politisk innovasjon? For å avdekke eventuelle forskjeller i innbyggertall, tok hun utgangspunkt i ulike kommunestørrelser. Metoden hun valgte, gjorde at hun bl.a. unngikk de mest ekstreme case’ene. Materialet hun satt igjen med, var 10 kommuner, som hun gjennomførte intervjuer med.

Anbud365 spurte Henriette hvorfor hun valgte nettopp dette temaet.

– Til tross for at offentlige virksomheter ser at det er viktig å stille miljøkrav, er det fremdeles utfordringer knyttet til gjennomføringen. I undersøkelser som er gjennomført på oppdrag fra tidligere Difi (nå: Digitaliseringsdirektoratert) kommer det fram at gjennomføring av grønne anskaffelser kan være utfordrende. Dessuten trekkes det i flere av undersøkelsene fram forskjeller i anskaffelsesprosesser på grunnlag av kommuners innbyggertall.

For å avgrense oppgaven valgte hun anskaffelser av transporttjenester, nærmere bestemt innkjøp av el-biler. Det er satt ambisiøse mål om CO2-kutt i ulike transporttjenester innen 2030, og i tillegg er elektriske biler blitt svært utbredt i Norge. Nærmere en tredjedel av ikke-kvotepliktige klimagassutslipp vil dessuten komme fra veitransport i perioden 2021-2030. Dermed vil elektrifisering være svært viktig for utslippsreduksjon.

Drivere og barrierer

Henriette forteller at hun tok utgangspunkt i politikkinnovasjonsteori, og tidligere forskning som omhandler grønne anskaffelser. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet tre ulike antagelser om drivere, eller motivasjonsfaktorer, for å anskaffe grønnere: Økt bevissthet om grønne anskaffelser, erkjennelse av fordelene med el-biler og politisk press/støtte for grønn anskaffelsespolitikk. Likeledes fire ulike antagelser om barrierer, eller utfordringer, med å implementere grønne offentlige anskaffelser: Ledelse og strategier, kostnader/økonomi, kommunestørrelse og kunnskap.

  • Hvilke konklusjoner fra oppgaven vil du trekke frem?

– Det er flere ulike motivasjonsfaktorer og barrierer knyttet til anskaffelsesprosessene i de utvalgte kommunene. Det er små forskjeller basert på innbyggertall. Kommunestørrelse i seg selv er ikke en forklaringsfaktor på hvor innovative kommuner er. Politikkadopsjon av el-biler avhenger i større grad av kommunenes interne karakteristikker, egenskaper og eksterne påvirkningskanaler. Et fellestrekk er at samtlige kommuner har anskaffet el-biler fordi det har vært økt bevissthet rundt transportsektorens påvirkning på klima og miljø.

Når det gjelder barrierene (se «Drivere og barrierer» over), fremholder Henriette, viser studien at majoriteten av kommunene ikke har opplevd disse som en barriere, fordi de har hatt tilgjengelige ressurser for å overkomme mulige barrierer.

  • Hvilken betydning håper du at din oppgave kan få innenfor offentlige anskaffelser?

– Håpet er at min oppgave kan tydeliggjøre at det er viktig at kommuner må ha tilstrekkelig med ressurser for å kunne anskaffe grønnere. Uten tilstrekkelig ressurser som økonomi, kunnskap, strategier og ledelse, vil det bli utfordrende å anskaffe grønnere, poengterer Henriette Heinecke. Jeg håper også at oppgaven kan oppmuntre viktige aktører som eksempelvis fylkeskommuner, lokalpolitisk engasjement, Digitaliseringsdirektoratet og Miljødepartementet til å fortsette å støtte og presse kommuner til å anskaffe grønnere.

Bli den første til å kommentere på "Masteroppgave: Politisk press og støtte motiverer til anskaffelse av el-biler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.