Norskvennlig nettverk i Sverige forener krefter for bærekraftige anskaffelser

Anbud365: Norskvennlig nettverk i Sverige forener krefter for bærekraftige anskaffelserPauline Göthberg er nasjonal samordner for regionenes felles initiativ for bærekraftige anskaffelser i Sverige – Hållbar Upphandling.

Skriv ut artikkelen

Et nettverk av svenske regioner – tidligere fylkeskommuner – står sammen i en kamp for å sikre bærekraftige anskaffelser, i første rekke av sykehusutstyr. Med et nasjonalt sekretariat i spissen kommer det resultater av innsatsen: Et flertall av leverandørene har innført et systematisk arbeid for å identifisere bærekraftsrisiko i leveransekjeden. Norske Sykehusinnkjøp er nettverkets strategiske samarbeidspartner, og de har felles tiltak og prosjekter. Det er også dialog med Etisk handel Norge.

Nettverket Hållbar Upphandling er et samarbeid mellom Sveriges regioner som startet i 2010. De har etablert en felles politisk forankret atferdkodeks for leverandører. Den utgår fra FN-initiativet Global Compact og tilhørende prinsipper for bedrifters sosiale og miljømessige ansvar. Siden det er regionenes nettverk omfatter arbeidet helse og omsorg, tannhelse og kollektivtrafikk. Deres 2018-rapport foreligger nå.

Åtte prioriterte kategorier er prioritet: Instrumenter, matvarer, bandasjert og sårbehandling, legemidler, hansker, medisinskteknisk utstyr og tekstiler. Hver av regionene har et nasjonalt ansvar for ett av risikoområdene.

Hver region sitt ansvar

Regionenes ansvar innebærer å utvikle en risikoanalyse, en langsiktig handlingsplan, gjennomføre avtaleoppfølginger og revisjoner, føre dialog med leverandører og bransjer og dele resultater og informasjon med de øvrige regionene.

Av deres 2018-rapport fremgår det at de har sendt ut 38 opplegg for egenvurdering. 13 nye kontorrevisjoner og to fabrikkrevisjoner er gjennomført og 29 oppfølginger er på gang. Det gjelder håndtering av avvik. 7 oppfølginger ble avsluttet i 2018 etter at tiltak var gjort for å lukke avvikene.

Konkrete resultater

Et konkret resultat av regionenes krav er at et flertall av leverandørene har innført et systematisk arbeid for å identifisere bærekraftsrisiko i leveransekjeden, heter det i årsrapporten. Det ble i fjor spesielt gjort en risikoanalyse for globale logistikk- og transportkjeder.

Hållbar Upphandling har også kontakt med Sykehusinnkjøp. Sammen har de gående et prosjekt med søkelys på risiko knyttet til produksjon av instrumenter i Pakistan. Som en del av prosjektet skal det løftes frem en «beste praksis» for bærekraftig anskaffelser av instrumenter til spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp anses som en strategisk samarbeidspartner. Det var også utveksling av erfaringer i fjor mellom Hållbar Upphandling og Etisk handel Norge.

Kompetansesatsing

Satsing på kompetanse er viktig. Selv har Hållbar Upphandling ansatt en strateg i sekretariatet, og regionale samordnere og kontaktpersoner har fått skolering i menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner.

Så vel kvalifikasjonskrav som tildelingskriterier er utviklet, fremgår det av årsrapporten for fjoråret – med spesiell vekt på miljømessige og sosiale risiko innenfor innkjøpskategorien IT.  I tillegg ble det i 2018 lansert nye kontraktsvilkår, oppfølgingsrutiner og styringsgruppestrukturer.

Bli den første til å kommentere på "Norskvennlig nettverk i Sverige forener krefter for bærekraftige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.