Nye definisjoner av rene kjøretøy ved innkjøp på vei

Anbud365: Nye definisjoner av rene kjøretøy ved innkjøp på veiDet reviderte EU-direktiv 2009/33 om offentlige anskaffelser av miljøvennlige kjøretøy er nå på høring her hjemme, dels for informasjon, dels for å få innspill til hvordan dette skal innfases i norsk regelverk. Høringsfristen er 1. september, og på bildet: Samferdselsminister Jon Georg Dale (foto: Olav Heggø).

Skriv ut artikkelen

Nye definisjoner av hva som skal ansees som rene kjøretøy innenfor de ulike kjøretøygruppene er på vei inn i norsk regelverk. Samferdselsdepartementet har begynt å arbeide med dette, og ber om innspill. I EU-direktivet som ligger til grunn for de kommende endringene, er hvert EU-land gitt en andel som skal tilfredsstille definisjonen til rent kjøretøy. Målene er satt for 2025 og 2030. Det er uavklart hva som vil være Norges måltall, skriver departementet.

Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige anskaffelser av miljøvennlige kjøretøy ble vedtatt i EU 13. juni i år, men er – i skrivende stund – ennå ikke publisert i Official Journal. For Norges vedkommende betyr denne revisjonen at forskriften om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til vegtransport, må endres.

Som et ledd i arbeidet med ny forskrift har Samferdselsdepartementet sendt det nye direktivet på høring med frist 1. september. Hensikten er først og fremst å informere om innholdet, men det stilles i høringsnotatet også noen spørsmål som departementet gjerne vil ha innspill på.

Nye definisjoner

Det gis i det nye direktivet nye definisjoner av hva som skal ansees som rene kjøretøy innenfor de ulike kjøretøygruppene:

  • For personbiler (M1), busser inntil 5 tonn (M2) og lette varebiler inntil 1,5 tonn (N1) er grensene: 50 g CO2/km inntil 31.12.2025 og 0 CO2/km fra 1.1.2026.
  • For andre forurensede stoffer er rene kjøretøy definert som 80 % av utslippskravet, som for alle nye kjøretøy er Euro-6.
  • Tunge kjøretøy og busser er definert som rent kjøretøy hvis de benytter alternative drivstoff i henhold til definisjonene i direktiv 2014/94/EU.

Hvert EU-land er gitt en andel som skal tilfredsstille definisjonen til rent kjøretøy. Målene er satt for 2025 og 2030. Det er uavklart hva som vil være Norges måltall, skriver departementet.

Kjøretøy som er unntatt

Følgende kjøretøy er unntatt: bevæpnede kjøretøy, ambulanser, begravelseskjøretøy, kjøretøy som er tilgjengelig for rullestol, mobile kraner, anleggsmaskiner, flyplasskjøretøy og kjøretøy som brukes av forsvaret, i sivil beskyttelse, av brannvesenet, og kjøretøy til bruk for å opprettholde lov og orden (politi). Direktivet gjelder ikke for kjøretøy som ikke i hovedsak brukes til å frakte personer eller gods, som kjøretøy til bruk i vegarbeid (herunder snøploger/måkebiler). Også spesialkonstruerte kjøretøy som benyttes på avgrensete områder er unntatt.

Eksempelvis omfattes kjøretøy til bruk av hjemmetjenesten, avfallshåndtering, post og pakkepost, alle varebiler inntil 3,5 tonn, busser og tunge kjøretøy.

Hva de nye reglene omfatter

Det nye direktivet inneholder hvilke anskaffelser som omfattes, og gjelder alle anskaffelser ved innkjøp, leasing, leie eller kjøp på avbetaling. I tillegg kommer anskaffelse av kontrakter om offentlig tjeneste i kollektivtransport og andre typer offentlige tjenestekontrakter på transportområdet (forsyningsforskriften).

Blant spørsmålene som høringsinstansene blir bedt om å gi innspill på er hvordan kan andel kjøretøy som anskaffes av det offentlige og som skal tilfredsstille kravene i det nye direktivet best reguleres. Et annet spørsmål er hvordan kravene i det nye direktivet gjøres bedre tilgjengelig for de som foretar offentlige anskaffelser, slik at ny/revidert forskrift etterleves i større grad.

Bli den første til å kommentere på "Nye definisjoner av rene kjøretøy ved innkjøp på vei"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.