Ikke bare offensiv satsing fra Difi, det skal gjøres en salgsinnsats også

Anbud365: Ikke bare offensiv satsing fra Difi, det skal gjøres en salgsinnsats ogsåMye på tapetet dette semester for avdelingsdirektør Dag Strømsnes og hans medarbeidere i Difi: Grønne innkjøp, innovasjon, arbeidslivskrim osv.

Skriv ut artikkelen

På en rekke sentrale områder for det offentliges innkjøpsvirksomhet varsler Difi nå økt trykk. Ikke bare skal det lages veiledninger og løsninger, det skal satses offensivt og det skal selges. Dette fastslår avdelingsdirektør Dag Strømsnes i en samtale med Anbud365. Med bakgrunn i etterspørselen fra innkjøpsNorge om hvordan anskaffe miljøvennlig, er han tilfreds med den fornyete «grønne innkjøp»-satsing, og har en sterk tro på at digitalisering bringer kostnadene forbundet med anbudskonkurranser ned. Den manglende utbredelsen av innovative anskaffelser er en utfordring.

Det er mange stimulerende forventninger til Difis anskaffelsesavdeling i det nye året. Strømsnes trekker frem at de i fjor fikk grunnlag for å reetablere sin grønne innkjøp-satsing. Et godt team er satt sammen, og de første resultatene er nær: Kriteriesett for lette kjøretøy, totalentreprise og prosjektering bygg er snart klar og vil bli lansert i en ny, brukervennlig kriterieveiviser inspirert av svenskenes kriterie-wizard.

– Det offentliges anskaffelser bidrar med årlig utslipp på 12 millioner tonn co2. Det er mer enn de samlede utslippene fra veitrafikken i Norge per år. Det er et stort potensial her, og vi legger oss i selen for å jobbe enda bedre. Vi er godt rigget og legger opp til et offensivt løp, ikke minst inspirert av Idar Kreutzers ord fra Anskaffelseskonferansen – vær påtrengende hjelpsom, oppfordret han, sier Strømsnes.

Digitalisering

Digitalisering er et sentralt stikkord, så også for Difis anskaffelsesfolk. Det er kommet et solid tilslag fra Stortinget – en bevilgning til formålet på 13 mill. i året – i sju år fremover. Strømsnes peker på de høye transaksjonskostnadene Norge har. Det er en utfordring både for bestiller og for tilbyderne, især for de små og mellomstore bedriftene.

– Vi har gjort forenklinger i regelverket, neste skritt i å gjøre det enklere er å satse for fullt på digitalisering. Dermed blir terskelen for å delta i offentlige anbudskonkurranser senket, og gir gjerne bedre resultater av konkurransene, fremholder han, og varsler at det ikke bare er digitale løsninger Difi er opptatt av – nå skal det også inntas en aktiv salgsrolle for å få flest mulig til å digitalisere.

Innkjøpssenteret

Strømsnes noterer at Statens innkjøpssenter har svart til forventningene. Investeringene for å få senteret i gang er allerede inndekket av de store besparelsene avtalene hittil har avstedkommet. Forventningene til også kommende avtaler vil dokumentere besparelser er avgjort til stede. Mobiltelefonbruk er neste, deretter maskinvare, så som pc-er, mobiltelefoner og nettbrett. Trolig i løpet av 1. kvartal.

Innovasjon

Det å få innovative anskaffelser til å bli en del av innkjøper-Norges hverdag er ikke så lett. Strømsnes ble skuffet da han så at bare 15% av kommunene hadde prøvd seg med anskaffelser som skulle gi innovative løsninger.

– Vi må få innovasjon rullet ut i full bredde, poengterer han, få det inn i innkjøpshverdagen. Vi vet mye om barrierene, og nå må vi tenke nytt for å gjøre noe med dem. Det dreier seg ikke bare om markedsdialog før anskaffelsen settes i gang. Det skal stilles funksjonskrav, man skal se at man får det som fremgår i kontrakten, og det skal følges opp og evalueres. Det er imidlertid helt grunnleggende at ledelsen har god forståelse for bruk av anskaffelser som virkemiddel til å nå virksomhetenes overordnede målsettinger». Her har vi fortsatt mye å gå på. Heldigvis samarbeider vi veldig godt med Leverandørutviklingsprogrammet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet om dette.

Arbeidslivskrim

En annen stor utfordring er myndighetenes satsing på å komme arbeidslivskriminalitet til livs. Offentlige anskaffelser er ansett som et viktig verktøy i dette, men, som Strømsnes sier, innkjøpere kan ikke være politifolk. Men, de kan bidra:

– I alt veiledningsmateriell vi utarbeider forsøker vi å balansere så effektivt som råd er, de hensyn som skal tas i forbindelse med en anskaffelse. På den måten blir det enklere for den enkelte innkjøper når også tiltak mot arbeidslivskrim skal være med. Ambisjonene fra Stortinget og Regjeringen er store på dette området. Difi vil i sin veiledning vise hvordan vernet mot arbeidslivskriminalitet kan økes i offentlige kontrakter.

Statistikk

At det trengs bedre statistikk, har Strømsnes vært innom mange ganger, men det står fortsatt en del igjen før målet er der. Uten gode grunnlagstall blir innkjøpsanalyse mer usikker, og god kategoristyring er nettopp basert på egnet tallmateriale. – Vi bør sikre oss at vi kan få tilgang til leverandørreskontroene, slik at virksomhetene kan sammenlikne hverandre, benchmarke. Hvis en virksomhet f.eks. kjøper et produkt eller en løsning 30% dyrere enn tilsvarende hos andre, lignende virksomheter, kan det skyldes krav om bedre kvalitet. Da er spørsmålet: Trengs så god kvalitet? Og skulle det være dårlig innkjøpshåndverk, vil en benchmarking hjelpe til kostnadskutt ved neste avtalekorsvei, fastslår Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i anskaffelsesavdelingen i Difi.

Bli den første til å kommentere på "Ikke bare offensiv satsing fra Difi, det skal gjøres en salgsinnsats også"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.