Offentlige anskaffelser er viktig for grønn avfallsomstilling

Anbud365: Offentlige anskaffelser er viktig for grønn avfallsomstillingArtikkelforfatterne, Tonje Nerby (t.v.) og Sarah Fossen Sinnathamby, begge Difi.

Skriv ut artikkelen

Av rådgiver Sarah Fossen Sinnathamby og førstekonsulent Tonje Nerby, begge Avdeling for anskaffelser, Difi

Ferske endringer i EUs avfallsregelverk skyter fart i grønn omstilling og vil med stor sannsynlighet få konsekvenser for norske innkjøpere og leverandører. Hvordan kan innkjøpere gå fram for best å definere behov og kvalitet, og leverandører få fram hva de ønsker å konkurrere på?

Transport og behandling av avfall genererer mye forurensing og gir store muligheter for grønn omstilling og mer bærekraftig utnyttelse av avfallet. EU vedtok 22. mai i år omfattende endringer av dagens avfallsregelverk. EU krever nå at 55 prosent av husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2025, 60 prosent i 2030 og 65 prosent i 2035.

Målet er at mindre avfall skal forbrennes og deponeres, og at vi kan gjenbruke og utnytte ressurser i avfall som metaller, matavfall, plast, glass og papir gjennom materialgjenvinning og biologisk behandling.  EØS/EFTA-landene, inkludert Norge må nå vurdere innlemmelse av det nye regelverket i EØS-avtalen.

En innlemming av dette i norsk regelverk vil få stor betydning for norske kommuner, som har ansvar for håndtering av husholdningsavfallet vårt, og deres leverandører, og for innkjøpere og leverandører med ansvar for å kjøpe og gjøre tjenester for behandling av avfall fra tjenesteytende næringer.

Nederland

Nederland har i flere år jobbet for å redusere omfanget av restavfall ved bruk av metoden «reversed waste collection» (omvendt innsamling). Metoden går ut på å gjøre det enkelt for innbyggere å kaste avfall som plast og papir utenfor der de de bor, mens de må gå lengre for å kvitte seg med restavfallet. På den måten «dultes» folk til å kaste mindre restavfall. Alle husstander får dessuten tildelt et kort med en chip, som registrerer hvor ofte og mye restavfall de kaster. Kastefrekvensen registreres og indikerer når de underjordiske dunkene er fulle og må tømmes. Innbyggernes bruk av en chip for å kaste restavfall gjør det også mulig å innføre et «pay-as-you-throw-system», hvor innbyggere må betale for å kaste restavfall, slik man også har gjort flere steder i Nederland.

Det nederlandske eksempelet viser hvordan organisering og innsamling av avfall kan innrettes for å redusere restavfall og imøtekomme et mer ambisiøst avfallsregelverk. Samtidig viser det hvordan teknologi kan benyttes til å optimalisere transporten.

Luftforurensing og klimagassutslipp

Transport av avfall genererer betydelig luftforurensing og klimagassutslipp. Oslo kommune har i en rapport beregnet klimabelastning fra all transport i kommunen med unntak av kollektivtransport. De finner at innsamling av husholdningsavfall har høyest utslipp av både NOx og CO2.

Offentlige anskaffelser er et sentralt virkemiddel for å oppnå økt materialsortering og renere transport. Både kommuner som samler inn avfall i egen regi og virksomheter som setter ut innsamlingstjenesten på anbud kan benytte krav og tildelingskriterier for å stille forventninger til, og premiere miljøvennlig transport og behandling av avfallet. Difi vil lansere et kriteriesett for bærekraftig avfallsinnsamling med fokus på transport i Difis kriterieveiviser i månedsskiftet august/september. Utkast på kriteriesettet ligger ute, og vi ønsker innspill frem til fristen 25.juni.

Samtidig er miljø og klima bare et av flere hensyn som bransjen skal ivareta. Renovasjonsgebyrene skal være rimelige, ruter skal optimaliseres og avfall skal hentes på riktig tid hos innbyggere landet rundt.

Balanserte anskaffelser av avfallsinnsamling

I samarbeid med Avfall Norge, KS Bedrift, Maskinentreprenørenes forbund og Norsk industri vil Difi til høsten samle leverandører, kjøretøyfabrikanter og innkjøpere til kurs om balanserte anskaffelser av avfallsinnsamling. Målet med kurset er å tilrettelegge for anskaffelser som møter innkjøperes behov, og hvor leverandører kan konkurrere på aspekter som de opplever som viktige, også annet enn pris. Dialog mellom partene er et viktig virkemiddel for å definere behov og kvalitet. Under kurset skal deltakerne nettopp teste ut mulighetene som anskaffelsesregelverket gir for dialog før, under og etter en konkurranse. I tillegg presenteres erfaringer fra Nederland med «omvendt innsamling» og Difis nye bærekraftskriterier for avfallsinnsamling vil bli testet. Målet er å vise hvordan anskaffelser kan brukes for å oppnå økt kvalitet på tjenester og kjøretøy, og til å oppnå en grønn avfallsomstilling.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser er viktig for grønn avfallsomstilling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.