Offentlige anskaffelser og konkurranse om avfall på dagsordenen i Stortinget

Anbud365: Offentlige anskaffelser og konkurranse om avfall på dagsordenen i StortingetElse-May Botten (Ap) i energi- og miljøkomitéen er saksordfører for avfallsmeldingen i Stortinget. Innstilling er ventet i slutten av februar.

Skriv ut artikkelen

Så vel Konkurransetilsynet som næringslivet vil ha mer konkurranse inn i avfallssektoren. Samtidig utpekes offentlige anskaffelser som et viktig virkemiddel til å nå mål innen avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Alle kommuner bør bruke anbudskonkurranser for å undersøke om markedet kan tilby bedre og billigere løsninger, heter det i en rapport, men i den såkalte avfallsmeldingen følges ikke oppfordringen opp. Norsk Industri er skuffet.

I disse dager starter Stortinget sin behandling av avfallsmeldingen, Meld. St. 45 (2016 – 2017) Melding til Stortinget Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Det fremgår av meldingen at offentlige anskaffelser tiltenkes en sentral rolle som verktøy og virkemiddel til å nå mål innen avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Offentlige anskaffelser kan være effektivt å benytte, særlig i en tidlig fase, for å påvirke bl.a. kvaliteten på og bruken av sekundære råvarer og for å stimulere til innovasjon og et velfungerende marked for slike råvarer. Dette er EU og Norge enige om, fremgår det av Regjeringens «avfallsmelding».

Mer konkurranse?

Men under meldingens viktige temaer som sirkulærøkonomi og materialgjenvinning, lurer rivaliseringen mellom de mektige organisasjonene KS og Norsk Industri i spørsmålet om konkurranse i avfallssektoren. KS forsvarer dagens ordning, mens næringslivsorganisasjonen vil ha mer konkurranse inn.

Kommunen kan i dag håndtere husholdningsavfall i egenregi, tildele enerett på avfallshåndteringen til annet offentlig organ eller kjøpe inn tjenester i markedet etter regelverk for offentlige anskaffelser. Tildeling av tjenestekontrakter basert på en enerett er unntatt fra regelverket for offentlige anskaffelser og krav om konkurranse gjelder derfor ikke for denne typen tjenestekontrakter.

Kommunenes praksis

Det ble i 2015 gjennomført en kartlegging av kommunenes praksis for tildeling av enerett. Den viste at hoveddelen av husholdningsavfallet blir behandlet av kommunene selv i egenregi og av tjenesteleverandører valgt ved konkurranseutsetting. Om lag en fjerdedel av husholdningsavfallet blir behandlet ved avtaler basert på enerett.

Men Norsk Industri er ikke fornøyd med tingenes tilstand. Da meldingen ble lagt fra rett før sommeren i fjor, sa bl.a. adm. dir i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen at han var skuffet over Klima- og miljødepartementets manglende forståelse for at næringslivet trenger konkurranse på like vilkår når private og kommunale bedrifter konkurrerer i de samme kommersielle avfallsmarkedene.

Nordisk konkurranserapport

Han henviste bl.a. til en rapport av de nordiske konkurransemyndighetene som peker på behov for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren.

– Konkurransetilsynet mener konkurranse i for liten grad brukes i avfallssektoren, noe som medfører høye kostnader og begrenset innovasjon, sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi.

Alle kommuner bør bruke anbudskonkurranser for å undersøke om markedet kan tilby bedre og billigere løsninger, heter det i rapporten. Det bør legges til rette for at anbudskonkurransene blir best mulig, gjennom styrking av innkjøpsavdelinger, økt samarbeid mellom kommuner og sterke sentrale fagmiljøer.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser og konkurranse om avfall på dagsordenen i Stortinget"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.