Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1. mars

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1. marsForsvarsmateriell avviser å ha gått utenom norsk dronebransje, da man valgte den amerikanske produsenten AeroVironment til dronekjøp på 152 millioner kroner (illustrasjonsfoto).

Skriv ut artikkelen

Fire store arrangementer som alle dreier seg om anskaffelser i det offentlige, står på programmet i vår. Tre Oslo-bydeler kaster seg inn i arbeidet med innovative anskaffelser og KS sier seg fornøyd med arbeidet som Difi har gjort i forbindelse med å oppdatere sine kontraktsmaler for kjøp av IT- og konsulenttjenester. I Sverige måtte man gi opp en konkurranse om skybasert kontorstøtte – ingen leverandør ville kunne levere. Og etiske regler står i disse dager på flere av helseforetakenes styreagenda. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Vårens store møteplasser

Fire store offentlige anskaffelses-arrangementer venter i mars, april og mai:

KS godt fornøyd med Difis GDPR-endringer

For kort tid siden publiserte Difi nye endringer i sine kontraktsmaler for kjøp av IT- og konsulenttjenester. Endringene går ut på å sikre at ansvar for brudd på personvernforordningen (omtalt som GDPR) er regulert i samsvar med forordningens artikkel 82. KS Advokatene er godt fornøyd med Difis endelige konklusjoner.

Etiske retningslinjer i Helse Vest …

Det er etablert etiske retningslinjer for innkjøp som gjelder alt arbeid med innkjøp innenfor Helse Vest. Retningslinjene for innkjøpsarbeidet skal skape tillit og sikre omdømmet til virksomheten, heter det i «Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest», som fremlegges for styret i helseforetaket etter deres ønske.

… og i Helse Nord

Alle kjøp vi gjør er i samsvar med anskaffelsesregelverket og/eller er forankret i lovlig etablerte avtaler. Vi bærer hver og en ansvar for å ikke pådra fellesskapet unødvendige kostnader eller erstatningsansvar og vi respekterer leverandørprioriteten. De etiske retningslinjene var i helseforetakets styre i februar-møtet.

Innovasjon i Oslo-bydeler

Bydelene Stovner, Alna og Gamle Oslo har sammen med Helseetaten og Utviklings- og kompetanseetaten inngått et innovasjonssamarbeid for å se på standardisering og automatisering av kommunens service- og støttetjenester. Samarbeidet har materialisert seg i fem konkrete pilotprosjekter som har vært i produksjon i løpet av det siste året.

E6-kontrakter med samlet verdi ca. 8 mrd

I løpet av 2019 skal tre store kontrakter for utbygging av til sammen 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer ut i markedet. Oppdragene har en samlet forventet kontraktsverdi på ca. åtte milliarder kroner. Den første konkurransen blir offentliggjort allerede i april, ifølge en pressemelding fra Nye Veier AS.

Bare amerikanerne kunne levere

Forsvarsmateriell avviser å ha gått utenom norsk dronebransje, da man valgte den amerikanske produsenten AeroVironment til dronekjøp på 152 millioner kroner. Den norske industrien raser over ikke å ha blitt involvert i storkjøpet av droner til Forsvaret, skriver UAS Norway.

Storkontrakt på Evenes flystasjon

Oppbyggingen av den nye flystasjonen til Forsvaret på Evenes går over i en ny fase, melder Forsvarsbygg. Harstad Maskin har underskrevet en anleggskontrakt på infrastruktur i størrelsesorden vel 184 mill inkl. mva.

Kapret kontrakt for psykisk helse-bygg

Skanska fikk kontrakten for utvikling og bygging av Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand (NPK). Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med integrert samhandling. NPK har en kostnadsramme på 780 mill, hvor totalentreprisen til Skanska utgjør om lag 480 mill kroner.

Prøver ambulansebåt-anbud på nytt

Anbudet for ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmark er nå lyst ut på nytt, melder Sykehusinnkjøp. Nå er det stilt strengere tekniske krav til fartøyet og muligheten for å tilby helt nye fartøy blir bedre. Anskaffelsen er tidligere blitt avlyst etter at flere potensielle tilbydere hadde innspill til kravene som ble stilt til tjenesten.

EU-kritikk mot Sverige

EU-kommisjonen er ikke fornøyd med hvordan Sverige har innført de nye EU-direktivene om offentlige anskaffelser. Visse deler mangler og andre er innført på feilaktig måte. Kommisjonen har derfor bedt Sverige forklare seg. Dersom svaret ikke tilfredsstiller Kommisjonen kan saken til slutt ende i EU-domstolen.

Offentlige innkjøp og FNs 12. verdensmål

Offentlige innkjøp har potensial til å endre den måten vi produserer og forbruker, skriver ansvarligeindkod.dk. Dermed kan innkjøpene bidra til å oppfylle FNs 12. verdensmål, som understreker sammenhengen mellom bæredyktig utvikling og offentlige innkjøp.

Veiledning om kontraktsvilkår med banker

Kommunernes Landsforening i Danmark har engasjert seg i samspillet mellom kommuner og banker. Bl.a. vil man be et advokatfirma om å gjennomgå noen kommuners kontrakter med banker. En veiledning om “kontraktvilkår ved udbud af bankforretninger” er også på trappene.

Ingen leverandør ville klart kravene

Det blir ikke noe av planene om å inngå rammeavtale for skybasert kontorstøtte i svensk offentlig sektor – i hvert fall ikke denne gangen, melder upphandling24.se. Statens inköpscentral erkjenner at ingen leverandør ville være i stand til å oppfylle de funksjonelle kravene som man måtte ha stilt.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1. mars"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.