Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. desember

Anbud365: Offetlige anskaffelser Stort og smått 11. desemberNeste år skal over 80% av alle togreisene her i landet ut på anbud. Taper Vy den kampen, er det lite igjen av «gamle NSB». − Vi har definitivt en ambisjon om å vinne, ja, sier fersk Vy-toppsjef Gro Bakstad (på bildet) til Dagens Perspektiv.

Skriv ut artikkelen

Vareavtale med Storbritannia gir anbudsutfordringer, kommune glemte egen rammeavtale, og KS mener at kommunene selv bør få velge mellom egenregi, private eller ideelle i sine helse- og omsorgstjenester. Uten miljødeklarasjon går det ikke, sier Norsk Bergindustri – må ha det miljømessige på stell, sier maskinentreprenør i nord. I Sverige vil myndighetene se nærmere på organiseringen av det offentliges innkjøp. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Nye handelshindringer – også i anbud

Norge har signert den midlertidige vareavtalen med Storbritannia, som trer i kraft fra 1. januar. – Næringslivet vil oppleve nye handelshindre – alt fra offentlige anskaffelser til personbevegelser. Bedrifter vil f.eks. ikke ha en automatisk rett til å delta i anbudskonkurranser som ikke dekkes av WTOs avtale om offentlige anskaffelser.

Velg selv: Egenregi, private eller ideelle

KS er opptatt av å gi kommunene handlingsrom til selv å avgjøre hvordan de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal utføres, enten gjennom egenregi, gjennom bruk av private eller ideelle aktører, gjennom interkommunalt samarbeid eller en kombinasjon. Dette fremgår av et høringssvar fra KS om godkjenningsmodell for fritt brukervalg

Utreder overgang til egenregi

Med 29 mot 28 stemmer vedtok fylkestinget i Innlandet å gå videre med å utrede drift av kollektivtrafikk i egen regi. Partiene som fikk flertall la vekt på fylkeskommunens mulighet til å gi bussjåførene bedre arbeidsvilkår ved å gå bort fra anbudspraksisen.

Anskaffelser viktig for næring i nord

Satsingen på for eksempel næringsfremmende skattelettelser, forskning og innovasjon, forenklinger for næringslivet, offentlige anskaffelser og konkurransepolitikken er av stor betydning for utviklingen av næringslivet i nord, fremgår det av Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord.

Etterlyser større innkjøpskompetanse

Lokale aktører i den maritime næringen applauderer regjeringens maritime kompasskurs, skriver Sunnmørsposten. Det næringen imidlertid etterlyser, er større innkjøpskompetanse i det offentlige. Både stat, fylke og kommune kjøper direkte eller indirekte maritime prosjekt. Et statlig ressurssenter i så måte er foreslått.

Må stille med miljødeklarasjon

Skal virksomheter innenfor vår bransje tilfredsstille dokumentasjonskravene ved offentlige anskaffelser fremover, vil bl.a. kravene til å verifisere lave utslipp og miljøegenskaper bare øke. En miljødeklarasjon er da ikke bare fint å ha, men ofte helt nødvendig for å konkurrere, heter det fra Norsk Bergindustri.

Private får avtaler i Helse Midt Norge

Aleris Helse i Trondheim og i Ålesund, Medicus i Trondheim, Volvat Stokkan i Trondheim og Medi 3 i Ålesund er valgt som leverandører av kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester. Avtalene vil være et tilbud til rundt 25000 pasienter i Midt-Norge hvert år.

Legemiddelverket med ny digital plattform

Statens legemiddelverk er gått til anskaffelse av en ny digital plattform for å kunne løse sine oppgaver enda bedre, melder Computerworld. Etter en anbudsprosess falt valget av partner til slutt på Netcompany Norway AS, som er en del av det danske konsernet Netcompany. Kontrakten har en verdi på i underkant av 200 millioner kroner.

Sykehus-anbud avlyst for andre gang

Styret i Helse Møre og Romsdal ga nylig fullmakt til å avlyse anbudskonkurransen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal for andre gang. Samspillsentreprisen med Skanska har ikke brakt prosjektet ned på forventet prisnivå, melder Tidens Krav.

Lager innovasjonsarena

Leverandørutviklingsprogrammet har registrert behov for samhandling/erfaringsdeling og mål om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er veieiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge. Derfor etablerer programmet Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei.

Glemte sin egen rammeavtale

Arendal kommunen erkjenner at de glemte sin egen rammeavtale. Kristiansand Maskin inngikk en rammeavtale med kommunen som aldri ble benyttet. Nå krever de 1 mill i erstatning. I tillegg leverte de det klart billigste anbudet på et vann- og avløpsanlegg, men fikk likevel ikke oppdraget, ifølge Agderposten. Av slikt blir det Kofa-klage

Må ha det miljømessige på stell for å vinne

Maskinentreprenør Robertsen & Slotnes (ca. 20 ansatte) ser både økonomiske og miljømessige gevinster av å være miljøbevisst. Det stilles stadig høyere miljøkrav i anbudskonkurransene, så skal vi være med der så må vi ha det miljømessige på stell, sier Slotnes til Framtid i nord.

Kjøper ikke fra okkuperte områder

Tromsø kommune ønsker innspill på anbudsdokumentene i forbindelse med ny rammeavtale på levering av kontor-, skole- og institusjonsmøbler. Det gjøres oppmerksom på at kommunen har vedtatt å avstå fra å kjøpe varer og tjenester som er produsert i okkuperte områder. Høringsfristen er 13. januar 2021.

Organisering av innkjøp under lupen

Regjeringen i Sverige har gitt Upphandlingsmyndigheten i oppdrag å arbeide for bedre styring og organisasjon av anskaffelser i staten, kommunene og regionene. Ulike tiltak skal gjennomføres i 2021 og rapport skal leveres innen utgangen av februar 2022. Når samfunnet kjøper, må vi få så mye samfunnsnytte som mulig, heter det fra regjeringen.

Splittet i synet på anskaffelsesprosess

30 av 93 kommuner i en undersøkelse i regi av Dansk Industri (DI) er delt i synet på bl.a. kommunenes anskaffelsesprosess med private leverandører under pandemien. Det tyder på at det er store forskjeller i hvor godt kommunene har klart nedlukkingens utfordringer, fremgår det av DI’s «Lokalt Erhvervsklima 2020».

Førkommersielt om AI-løsninger

Leverandører som arbeider med AI-løsninger inviteres nå til deltakelse i en førkommersiell anskaffelse som gjelder energi og mobilitet. Formålet er å kutte ned på CO2-utslipp i seks europeiske byer og regioner, blant disse Stavanger. Tilbudsfrist er 28. februar.

Beregnet klimaavtrykk av innkjøp

Som en del av den danske regjeringens grønne strategi for offentlige innkjøp er klimaavtrykket fra disse innkjøpene anslått til 12 mill tonn CO2-ekvivalenter i året. Klimaavtrykksrapporten har detaljerte oversikter som viser hvilke bransjer som veier tyngst.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.