Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. februar

Anbud365: Offentlige anskaffelser - stort og smått 11. februarAdm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) kommenterer Riksrevisjonens rapport om manglende grønne offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Statens innkjøpsenter har sjekket om leverandører etterlever etiske kontraktsvilkår, og Helse Vest skal ha nye anbudsrunder på helsetjenester uten å reservere for ideelle. Miljøorganisasjoner krever økt bruk av sirkularitet i anskaffelser, konkurranse koster mer enn det smaker, sier sporveissjef, og påmelding til EM i offentlige anskaffelser er åpnet. Et nytt dansk, offentlig-privat senter er inspirert av Leverandørutviklingsprogrammet her hjemme. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Etterlever DFØs etiske kontraktskrav

KPMG har på oppdrag fra Statens innkjøpssenter kontrollert leverandørene på fellesavtalen for pc-klienter. De konkluderer med at leverandørene etterlever Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØs) etiske kontraktsvilkår, men KPMG har gitt leverandørene forslag til hvordan de kan forbedre egen praksis.

Ingen reservert for ideelle

Avtalene til Helse Vest RHF med private leverandører om kjøp av helsetjenester innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB), spesialisert rehabilitering, radiologi og kirurgi går ut innen utgangen av 2022. Nye anskaffelsesprosesser planlegges i løpet av første halvår, ingen reservert for ideelle.

Opphever suspensjon av vikarbyrå

Powercare A/S har levert en plan for å bedre rutinene sine etter et nylig kontraktsbrudd, og får dermed igjen levere vikarer til norske sykehus fra 10.februar, melder Sykehusinnkjøp. I en nylig revisjon ble det avdekket at vikarbyrået Powercare A/S hadde gitt mangelfull overtidsbetaling til vikarer utleid til norske sykehus.

Havvind-anbud med norske tilbydere

Fellesforbundet er fornøyd med at satsingen på havvind er i gang, og ber regjeringen sørge for at norsk leverandørindustri får muligheter til å delta i anbudet. Det må på forhånd stilles krav til at søknaden om areal også omtaler kontraktstrategien for anskaffelser, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

Revisjon av standardavtale for FoU

Kunnskapsdepartementet (KD) har tildelt Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ansvaret for SSA-F (Statens Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag). DFØ gjennomfører nå revisjon av avtalemalen. Personvernbestemmelser og tilrettelegge for datadeling er de sentrale endringene.

Plastkrise og tekstil-kjøp

En samlet miljøbevegelse krever nå at Norge skal gå fra ord til handling i kampen mot plastforsøpling- og forurensning. De ønsker seg sterkere lut i møte med plastkrisen og lanserer nå rapporten «Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå». Blant kravene: Stille økte krav til gjenbruk og miljøvennlige innkjøp av tekstiler i det offentlige.

Tydeligere innkjøpskrav om økt sirkularitet

Bellona har overlevert rapporten «Biokarbon som klimaløsning i industri» til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Bellona anbefaler en politisk virkemiddelpakke som dekker en rekke områder, bl.a. å stille tydelige krav til offentlige anskaffelser, og til offentlige aktører, om økt sirkularitet for trebasert avfall.

Brukes innkjøpsmakten godt nok i bygg og anlegg?

–Med de urovekkende funnene på andre sektorer er det stort behov for å undersøke om myndigheten bruker sin innkjøpsmakt godt nok innen bygg, anlegg og eiendomsnæringen, sier RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Hun kommenterer Riksrevisjonens rapport om manglende grønne offentlige anskaffelser.

Konkurranse koster mer enn det smaker

Sporveien effektiviserte for en milliard Oslo sporveier har effektivisert driften av T-banen og trikkene med én milliard kroner årlig, ved å holde driften samlet og gjøre jobben selv. Sporveissjef Cato Hellesjø sier til nrk.no at han ikke tror på at anbudsrunder kunne gjort det bedre. Han sier at slik konkurranse koster mer enn det sparer.

Stadig evaluere anskaffelsesprosessene

– Vi lever i en tid der det virker som konkurranse er den eneste måten å utvikle samfunnet på, sa Arild Eriksen i et intervju med Arkitektnytt. Arkitekt-president Adnan Harambasic svarer og mener at man stadig må evaluere om anskaffelsesprosessene er den beste måten for å oppnå best mulig arkitektur og resultat til slutt.

Rettskraftig dom

Oslo tingretts dom der ble KOFA frifunnet i søksmålet fra Staten v/Utenriksdepartementet (sak 2018/157) er nå rettskraftig. Utenriksdepartementet (UD) anket dommen til lagmannsretten, men har nå valgt å trekke anken. Saken gjaldt spørsmålet om EØS-avtalens anskaffelsesregler også gjelder utenfor EØS-området.

Kan komme noen fra Oslo …

Alle håndverkstjenester skal ut på anbud i Holtålen kommune og i et møte var 12 lokale bedrifter var representert. – Det kan komme noen fra Oslo som kan få dette. Derfor må de lokale komme på banen. Vi ønsker å være så lite strenge som mulig for å kunne favne flere som kan gi anbud, ble det sagt fra kommunen på møtet, ifølge Arbeidets Rett.

Kommune-krangel om regning på 810 000

Steigen kommune har tapt 1,6 millioner kroner på å bruke en ulovlig IKT-avtale. Kommunen forsøker fortsatt å få hele eller deler av beløpet dekket av Bodø kommune. Ikke minst er advokatregningen omstridt, ifølge Avisa Nordland.

Norsk leverandør kapret nordisk kontrakt

Fire nordiske nasjoner har inngått en felles rammeavtale med den norske leverandøren Oskar Pedersen AS om levering av fellesnordiske uniformer – The Nordic Combat Uniform (NCU). Rammeavtalen har en verdi på 425 mill Euro MEUR med syv års varighet.

Norske muligheter i EUs helseanbud

Frankrike har under sitt formannskap i EU store ambisjoner for den europeiske helsenæringen. Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer kan søke på store utlysninger av anbud og tilskudd, og vi håper at de bruker sjansen til å hevde seg, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Stortinget.

Norsk innovasjonsmetode i Danmark

Et nytt nasjonalt Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) i Danmark skal bl.a. introdusere en ny, konkret metode – etter inspirasjon fra Norge – til å få markedet til å utvikle innovative løsninger. Formålet er at den offentlige sektorens innkjøpsmuskel i samspill med markedet kan hjelpe med å finne nye løsninger på samfunnsutfordringene.

Klart for EM i offentlige anskaffelser

Mulighet for å nominere kandidater til Procura+ Awards 2022 er nå åpnet. Fristen er 31. mars Det er fire kategorier: Årets bærekraftige anskaffelse, årets innovative anskaffelse, årets sirkulære anskaffelse og årets anskaffelses-initiativ.. Det er det europeiske nettverket ICLEI – lokale myndigheter for bærekraft som står bak de attraktive prisene.

EU-domstolen om konkursbo og ny leverandør

Av en dom i EU-domstolen fremgår det at et konkursbo kan overlate en rammeavtale til en ny leverandør uten at det i seg selv innebærer en vesentlig endring av avtalen. Det er tilstrekkelig at den nye overtar den opprinnelige leverandørens rettigheter og plikter etter rammeavtalene for at unntaksbestemmelsen skal være oppfylt.

Prisbelønt kommune med verdensmålshøring

Prisbelønte Odense kommune har utviklet en metode og prosess som innebærer at alle relevante anskaffelser og innhenting av tilbud skal innom en såkalt verdensmålshøring. Det betyr bl.a. inkluderende markedsdialog, der leverandørene definerer verdensmål som de kan bidra med og til å overvinne barrierene som bærekrafts-kriterierinebærer.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. februar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.