Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 11. januarDet er mangel på visse legemidler, og Karita Bekkemellem, adm. dir. i Legemiddelindustrien, mener at norske myndigheter må legge om sin anbudspraksis for å kunne bygge større beredskapslagre.

Skriv ut artikkelen

Avtale om bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje er signert, et legemiddelselskap skal ha tilbudt 80% rabatt, og NHO har lansert forslag til økt digital sikkerhet bl.a. ved offentlige anskaffelser. I Sverige skal det inngås rammeavtale for nøkkelferdige førskolebygg til en samlet verdi av flere milliarder. Det ble Veidekke som kapret kontrakten om å rive det gamle regjeringsbygget R4 -ødelagt etter bombeangrepet i 2011. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbudstiltak mot legemiddel-mangel

Norske myndigheter bør legge opp til mer forutsigbare og langsiktige anbud, med flere enn én anbudsvinner. Vinneren i dag får hele markedet. Går denne leverandøren tom er det dermed ingen konkurrenter igjen på det norske markedet til å ta over leveringen, sier Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien i en kommentar til legemiddelmangelen.

Digital sikkerhet via innkjøp

NHOs ni forslag for økt digital sikkerhet ble presentert på deres årskonferanse nylig. Ett av dem gjaldt offentlige anskaffelser: Stille krav om minimum standard for cybersikkerhet fra leverandører ved offentlige anskaffelser.

Ikke om, men hvordan i stortingsmeldingen

Den sentrale oppgaven i den kommende stortingsmeldingen blir ikke å spørre om, men å drøfte hvordan miljø- og klimahensyn kan tas i offentlige anskaffelser, samtidig som effektivitet og konkurranse ivaretas. Den oppgaven bør det være fullt mulig å løse, skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i et innlegg i Dagbladet.

80% legemiddel-rabatt

Sykehusinnkjøp HFs har hatt anbudskonkurranse på legemidler på alle områder innen revmatologi, hudsykdommer og mage-tarmsykdom. Legemiddelselskapet AbbVie tok storeslem med sitt legemiddel adalumimab (Humira). Tilbudt rabatt skal etter det Dagens Medisin vet, være på over 80%, som er en av de høyeste rabattene som er gitt.

Verdens første hydrogen-elektriske ferje

Statens vegvesen og Norled AS har inngått avtale om bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje. Den skal settes i drift på Hjelmelandsambandet i 2021.Norled vant i skarp konkurranse med Fjord 1 og Boreal om utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50% av energibehovet dekkes av hydrogen.

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Slik utsendingsdirektivet er tolket av EU-domstolen kan det overfor utsendte arbeidstakere ikke stilles krav til likebehandling med tariffdekkede arbeidstakere. Hvordan en slik differensiering mellom leverandører på bakgrunn av nasjonalitet forholder seg til det anskaffelsesrettslige likebehandlingsprinsippet, er uklart, skriver advokatfullmektig Maren Folkestad i bladet Arbeidsrett.

Skal rive regjeringsbygg

Statsbygg har inngått avtale med Veidekke om å rive R4 i Regjeringskvartalet. I avtalen foreligger det også en opsjon om å rive Y-blokken. I juli 2018 utlyste Statsbygg en prekvalifisering for å kontrahere riveentreprenør. Fire entreprenører ble etter dette invitert til å komme med tilbud. Arbeidet med å rive R4 starter trolig i mars.

Redusert erstatningskrav i Follobane-sak

Skanska har saksøkt Bane NOR for krav om positiv kontraktsinteresse. Nå er Borgarting lagmannsrett i det vesentlige kommet til samme resultat som tingretten, men kravet til erstatning ble noe redusert, til vel 272 mill. kr. Bane NOR vurderer nå dommen, og vil ta stilling til ankespørsmålet, opplyste samferdselsstatsråd Jon Georg i et svar i Stortinget.

Anbudshjelp til kirke-forvaltere

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon KA har utviklet et nytt tilstandsanalyseverktøy skal bidra til en enkel og praktisk gjennomføring av anbudsprosess for anskaffelse av en fagrådgiver, og for å gjennomføre selve tilstandsanalysen av kirkebygget. Det er en hjelp til de kirkelige fellesrådene som har det lokale ansvar for kirkebyggenes tilstand.

Parallelloppdrag – offentlige byrom i Trondheim

Trondheim står overfor en unik mulighet til å utvikle en fremtidsrettet og særegen bydel ved vannet. Bane NOR Eiendom, Trondheim Havn og Trondheim kommune inviterer til parallelloppdrag om de offentlige rommene på Nyhavna. Kommunens frist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse er 17.01.2019 kl 14:00, skriver arkitektur.no.

Godt fornøyd med to-konvolutt-system

Et nytt, dansk lovforslag skjerper kvalitetskrav i anskaffelser bl.a. ved å innføre et krav om bruk av et to-konvolutt-system i de største bygge- og anleggsprosjektene. Vejdirektoratet har gode erfaringer med dette. Her bruker man nemlig på tiende år det såkalte to-konvolutt-systemet, som skiller prisen fra det øvrige konkurransematerialet.

Veistripesak til Højesteret

Højesteret i Danmark har besluttet at den såkalte veistripesaken kan føres i Højesteret. I saken har Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet tidligere avgjort at LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S brøt konkurrenceloven ved at by på oppgaver hos Vejdirektoratet som konsortium.

Innleie av leger i nord kan bli dyrt

De fire norrlands-landstingenes anskaffelser av innleie av leger kan få et dyrt etterspill. Konkurrensverket krever til sammen 17,2 mill. i straffegebyr etter påstand om ulovlig direkteanskaffelser. Det dreier seg om spesialistleger som ble direkteanskaffet etter at en felles kunngjort anskaffelse var blitt forsinket, skriver inkopsradet.se.

Milliardkjøp av førskolebygg

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) og SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) gjennomfører i samarbeid en rammavtaleanskaffelse av førskolebygg. Anskaffelsens verdi er flere milliarder og omfatter nøkkelferdige permanent bygg for førskolevirksomhet. I Sverige trengs 750 førskoler de neste fire årene.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.