Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. mars

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. marsEtisk handel Norge informerer om åpenhetsloven som kommer 1. juli og som gjør at leverandører må regne med å svare på spørsmål fra bl.a. offentlige innkjøpere - innen en frist på tre uker. På bildet Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk Handel Norge (foto: Ørn E. Borgen).

Skriv ut artikkelen

Konferanse om digitale anskaffelser, den nye, store anskaffelses-undersøkelsen er ute og StartOff skal ha demodag. Det er tre nyheter denne uken fra Direktoratet fort forvaltning og økonomistyring (DFØ). Men vi har mer: Kofa skal jobbe mer med å kutte saksbehandlingstider og transportnæringen vil ha reforhandlet avtaler med det offentlige. Ikke lett å kutte russiske avtaler, mener en svensk ekspert, og to mann hos en tilbyder jobbet i 14 dager med å forstå anbudsdokumentene. Fikk de kontrakt? Nei, de ble avvist. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Konferanse om digitale anskaffelser 3. mai

På DFØs konferanse om digitalisering av offentlige anskaffelser er temaet bl.a. erfaringer med digital transformasjon av anskaffelsesprosesser og hva det vil si å være datadrevet. Dessuten arbeid om heldigitale anskaffelser og DPS-gjennomføring, utredning av obligatorisk bruk av standarder eller verktøy og digitale fellesløsninger slik som Doffin.

I gang med den store anskaffelses-undersøkelsen

Denne uken sendte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ut hva de kaller Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, og kartlegger hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres i statlige og kommunale virksomheter. Husk å svare!

Åpenhetsloven kommer …

Når åpenhetsloven trer i kraft 1. juli kan hvem som helst stille ditt selskap spørsmål om hvor og under hvilke forhold varene dine er produsert. Om det er en kunde, journalister, sivilsamfunnsaktører, offentlig innkjøpere eller andre selskaper, så må din bedrift kunne svare på spørsmål som kommer, innen en frist på tre uker, skriver Etisk handel Norge.

StartOff-leverandørene viser hva de har utviklet

24. mars har StartOff-programmet sin andre demodag. Fem leverandører skal vise løsningene de har utviklet i tett samarbeid med sine oppdragsgivere. Over 15 uker har Variable, Autility, Clean Sea Solutions, Iterate og Frisk Utvikling utviklet løsninger som svar på behov som deres offentlige oppdragsgivere utlyste i StartOff-konkurranser.

Reforhandling på grunn av økte dieselpriser

For mange transportbedrifter – særlig selskaper som leverer i offentlige anbud – er kontraktene slik at det ikke er mulig å justere prisene raskt nok for å dekke opp økte drivstoffpriser. Staten bør foran og initiere reforhandling av anbud der økte dieselpriser tas høyde for, mener Norges Lastebileier-forbund og NHO Logistikk og Transport.

Fortsatt Kofa-kamp mot lang saksbehandlingstid

For rådgivende klagesaker er saksbehandlingstiden i Kofa nå nær målet, men er i gebyrsaker fremdeles høyere enn målet for saksbehandlingstid. Klagenemndsekretariatet skal fortsette arbeidet med å redusere restanser og saksbehandlingstiden i Kofa, heter det i årets tildelingsbrev. Lang saksbehandlingstid kan svekke legitimiteten til nemnden.

Innovasjonspartnerskap gir kontrakter

Sykehuset Østfold HF har gjennom innovasjonspartnerskapet med Diffia og Sykehuspartner HF utviklet og testet applikasjonen Nimble Homewards for digital hjemmeoppfølging. Sykehuset Østfold HF besluttet å utløse kjøpsopsjonen i innovasjonskontrakten og har inngått kontrakt. Sunnaas sykehus HF har også til hensikt å inngå kontrakt om utviklet løsning gjennom partnerskapet.

Unge i Kofa

Klagenemndsekretariatet har på sine nettsider satt i gang en serie der unge medarbeidere presentere seg og sitt arbeid. Jannike forteller f.eks. om arbeidshverdagen sin som juridisk seniorrådgiver i Kofa.

Jobbet i 14 dager for å forstå anbudspapirene

– Vi jobbet to stykker i 14 dager for å i det hele tatt forstå hva som sto i anbudspapirene. Sør-Troms Maskin AS vil gjerne ha sommervedlikeholdet på fylkesveiene i Øyriket og deler av Kvæfjord. De leverte det klart rimeligste tilbudet, hele 4,2 mill lavere enn nærmeste konkurrent, men tilbudet ble avvist, forteller Harstad Tidende.

Et lite ord – forskjell på seks mill

Ett lite ord i kontrakten utgjør en forskjell på nesten seks mill. Det lille ordet som utgjør forskjellen, er ordet «minimum». I kontrakten står det at en vannledning skal legges på «minimum 1 meter dyp». Det har leverandøren oppfattet som at ledningen skal ligge på dette dypet. Nå møter Skien og Porsgrunn kommune firmaet i retten, ifølge Varden.

Norges største skogoppdrag kunngjort

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester. Statsforetaket er landets største skogeier med totalt 4,3 mill dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Konkurransen gjelder hogst, bygging av traktorveger, snøbrøyting på skogsbilveger, salg av tømmeret og planting og stell av ungskog.

Økomat – offentlige innkjøp og handle lokalt

Sammenliknet med nabolandene er det lav økologisk matproduksjon i Norge. – Flere tiltak kan bedre vilkårene for disse produsentene, men ifølge både den nåværende og den forrige riksrevisoren, er det et helt essensielt grep å bruke offentlige innkjøp til å handle norske, økologiske råvarer, sier Peter Møller i Debio til Norsk Landbruk

Tog kan bli akterutseilt uten innkjøpsmakt

Skal man få satsing på hydrogen i Norge, må statlige aktører bruke innkjøpsmakten for å drive fram denne villete utviklingen. Om ikke skinnegående transport tar del i denne utviklingen vil tog bli akterutseilt av last på vogntog, som på sikt kan tilby nullutslippstransport på alle veier, ifølge et representantforslag på Stortinget.

Innovative anskaffelser helt nødvendig

Som stor investor, innkjøper og forbruker er det helt nødvendig at offentlige aktører tar i bruk innovative anskaffelser som strategisk verktøy og metode som driver for utviklingen av nullutslipps- og sirkulære løsninger, produkter og tjenester, heter det i en kronikk av bl.a. en professor ved UiT Norges arktiske universitet og NHOs regiondirektør i Nordland.

Vil med i offentlig utslippsmarked

– Det kommer stadig nye krav om utslippsfrie biler når offentlige etater skal gjøre større innkjøp, og i det markedet ønsker vi å være en betydelig aktør, sier selger på næringsmarkedet hos RSA Bil Kristiansand, Kristoffer Holte Lersveen.

I dialog om bærekrafts-krav

– Bærekraft må bli et konkurransefortrinn. Vi er derfor i dialog med store offentlige aktører om at det i deres prosjekter skal stilles tydelige bærekraftkrav, sier daglig leder i NemiTek, Thor-Jostein Egeland. Det betyr også at aktører som ikke kan dokumentere slik kompetanse i fremtiden kan bli ekskludert fra offentlige anbudskonkurranser.

Aktsomhet-forslag fra EU

Europakommisjonen foreslår at store selskaper skal stå til ansvar dersom de krenker menneskerettigheter eller skader miljøet. Kravet om såkalt tilbørlig aktsomhet – due diligence – gjelder både egne aktiviteter og selskaper i hele leverandørkjeden, fremgår det av et nyhetsbrev fra Stortingets bibliotek.

Ikke lett å heve russisk avtale

Kan en kommune heve en avtale med ett russisk foretak med henvisning till invasjonen av Ukraina? Tvilsomt så lenge det ikke innføres formelle handelshindringer av Sverige eller EU forbyr forretninger med Russland, sier Henrik Grönberg, jurist hos Upphandlingsmyndigheten til upphandling24.se.

Dansk innspill om havvind-anbud

Klimarådet i Danmark anbefaler i sin 2022-rapport at regjeringen undersøker hvordan kommende havvind-anbud kan designes slik at de kan være i forkant med elforbruk og samtidig sikre god konkurranse mellom tilbyderne. F.eks. kan det klargjøres et stort antall havvindmølleparker og løpende foreta anskaffelser når man får elforbruk-klarhet.

Tre tips til leverandører

Skaff deg kunnskap om hvordan produkter og tjenester kjøpes inn. Følg anbudsinstruksjonene til punkt og prikke, og skjerp kunnskapen om e-fakturering.  Det er tre tips som vil bidrar til bedre forretninger med kommunene, ifølge en publikasjon fra Svenskt Näringsliv med tips og råd.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. mars"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.