Offentlige anskaffelser: Stort og smått 12. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 12. aprilKommunene er bedre til å ivareta det forskriften pålegger dem i anskaffelsesfasen og i selve kontraktene, enn på oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i de løpende kontraktene, konstaterer Arbeidstilsynet. På bildet, fung. direktør i tilsynet, Ronny Jørgenvåg (foto: Ole Ekker, Arbeidstilsynet).

Skriv ut artikkelen

Påmelding til årets utgave av Anbud365-dagen 5.juni er i full gang, Sykehusinnkjøp har bidratt til Norges største energispareavtale og kommunene har fått varsel om at det nå er slutt på enerettsavtaler ved håndtering av næringsavfall. Et rammeavtaletak sprakk med 50%, og en prislekkasje er politianmeldt. Ny DFØ-podkast foreligger, og Nordisk råd og Nordisk ministerråd er i klinsj om konkurranseutsetting. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-dagen 5. juni – påmelding i full gang!

Sjette utgave av Anbud365-dagen går av stabelen 5. juni – fysisk på Oslo kongressenter, digitalt der du ønsker å være. Et fristende program med hyperaktuelle temaer fra den beste fagekspertise ligger klart, og husk: Vi stiller med svært prisgunstig early-bird til å begynne med! Sjekk program her, og meld deg på jo før jo heller.

Norges største energispareavtale

Sykehusinnkjøp HF bistår med å anskaffe Norges største energispareavtale. Den skal bidra til at Oslo universitetssykehus når sitt klimamål om å redusere årlig energiforbruk med 20% innen 2030. Målet er å redusere energiforbruket med 60 millioner kWh hvert år innen 2030. Det tilsvarer årlig forbruk til ca. 4000 norske husholdninger.

Slutt med enerettsunntak for næringsavfall

Kommunene er nå varslet om at de ikke lenger kan benytte enerettsunntaket for å tildele kontrakter til interkommunale selskaper eller andre for håndtering av kommunalt næringsavfall. ESA kommet fram til slik praksis er i strid med anskaffelsesreglene i EØS-avtalen. Nå må kommunene ty til offentlig anskaffelse, i egenregi eller i utvidet egenregi.

Dårligst på kontraktoppfølging

Arbeidstilsynets tilsyn med 46 kommuner i 2023 viser at 80% fikk pålegg fordi de ikke oppfylte kontrollplikten. Kommunene er bedre til å ivareta det forskriften pålegger dem i anskaffelsesfasen og i selve kontraktene, enn på oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i de løpende kontraktene. Arbeidstilsynet vil i år gjøre om lag 90 tilsyn med kommuner.

Universell utforming må være skal-krav

Norges Handikapforbund gir råd til Stortinget ifm Nasjonal transportplan, bl.a.: Stortinget må slå fast at reell universell utforming må være et skal-krav ved alle nye anbud og kontraktsinngåelser, og at det forutsettes at alle passasjerer skal ha lik tilgang til alle fasiliteter og atkomst uten hjelp av andre.

DFØ-podkast om klima- og miljøkrav

Hvorfor ble de nye reglene for klima og miljø innført 1. januar 2024? Spørsmålet tas opp i en ny utgave av podkasten «Å kjøpe for Norge» til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Likeledes hvordan den nye veiledningen kan bidra til at de nye miljø- og klimakravene oppfylles.

Rammeavtale-tak sprakk med 5 mill

KPMG inngikk en fireårig rammeavtale med Oslobygg KF i 2021. Da foretaket bestemte seg for å gjøre undersøkelser om en ledende ansatts habilitet, fikk KPMG oppdraget som et “avrop” i denne avtalen. Avtalens makstak var 10 mill., mens KPMG fakturerte totalt for drøyt 15 mill, ifølge Nettavisen. Nå har Oslobygg sagt opp avtalen med KPMG.

Pris-lekkasjer politianmeldt

Møre og Romsdal fylkeskommune utsetter tilbudsfristen for to anbudskonkurranser om asfaltlegging. Bakgrunnen er at fylkeskommune-direktøren kom under vær med at en leverandør hadde fått oversendt prisopplysninger om en annen tilbyder i konkurransene. Prisopplysningene var om et tidligere innlevert tilbud. Saken er meldt til politiet.

Anerkjente miljømerker i anbud

Den endelige revisjonen av EUs byggevareforordning er vedtatt. Den understreker at det fortsatt er mulig å bruke offisielt anerkjente miljømerker, som Svanemerket og EU Ecolabel, som konkurransefordel på byggevarer. Dette er gode nyheter for innkjøpere, da miljømerker kan brukes som miljøkrav i anbud, melder Miljømerking Norge.

Leverandør-glede over forsvarsplan

Store anskaffelser, ambisjoner om en sterkere og mer robust norsk forsvarsindustri, forenkling av anskaffelsesprosesser, satsning på FoU og mer samarbeid med små og mellomstore bedrifter, gjør forslaget til langtidsplan til et godt utgangspunkt for å styrke samarbeid mellom forsvar og industri, skriver Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Forsvarsplanen: Forventer stort kompetanseløft

– En nødvendig opprustning av forsvarssektoren. Vi forventer et stort kompetanseløft framover, sier Kjetil Lein, visepresident i NITO. Samtidig må regjeringen sørge for at ringvirkningene treffer norske leverandører og industri. Det krever blant annet gode anbudsprosesser og gjenkjøpsavtaler, sier Lein om forslaget til forsvarsplan.

Klar med raskere forsvarsanskaffelser

Forslag til forsvarsplan betyr en stor økning i investeringsbudsjettet for forsvarssektoren. Forsvarsmateriell er klar, bl.a. er evnen til raskere anskaffelser og innfasing av materiell forbedret. Likeledes omstillingsarbeidet for å møte skjerpede leveransekrav med ansvarlighet og integritet – tilpasset dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

Bedre oppfølging av anbudsoppdrag

Pensjonistforbundet mener at pasientens beste må være det viktigste, også når det gjelder transport til og fra behandlingssted. Nå medfører anbudsregler og hensyn til økonomi lang ventetid, og at tjenesten leveres når den er billigst. Forbundet krever derfor at anbudsoppdrag bør følges bedre opp for å sikre rett transport til rett tid og sted.

Anbudsrunder vanskelig for ideelle

I mange år har Frelsesarmeen kjempet for at sårbare barn og unge skal få trygge rammer, men anbudsrundene har gjort det vanskelig for ideelle aktører å vite om plassene er sikret. – Du har gitt oss gode, forutsigbare rammer sa de til barne- og familieminister Kjersti Toppe fikk da hun besøkte dem, skriver Krigsropet.

Tallfestet mål for innkjøp av øko-mat

Strategien for økologisk landbruk er evaluert og anbefalingen er at det bør innføres et tallfestet mål for økologisk produksjon og offentlig innkjøp av økologisk landbruk og mat. Et samlet landbruk er enige om det. Økologisk Norge venter imidlertid i et høringssvar fortsatt på avklaringer på hvordan strategien skal revideres som følge av evalueringen.

Norden-kollisjon om konkurranseutsetting

De 12 nordiske grensekomiteer bør oppgraderes i stedet for å konkurranseutsettes. Det mener Nordisk råd. Men konklusjonen i en utredning bestilt av Nordisk Ministerråd er en annen: De eksisterende grensekomiteene bør i kommende programperiode konkurranseutsettes i en åpen anbudskonkurranse. Det er Nordisk råd uenig i.

Skal evaluere kommunal innkjøpsstrategi

Herøy kommune skal utarbeide nytt innkjøpsreglement. I den sammenhengen er det naturlig å evaluere målsettinger og tiltak som var i tidligere innkjøpsstrategi, skriver kommunen i et brev til en leverandør som er kommet med innspill om tilrettelegging for at lokale aktører kan delta i innkjøpskonkurranser, ifølge Vestlandsnytt.

31 søknader om overtredelsesgebyr

I forbindelse med sitt tilsyn av anskaffelser sendte svenske Konkurrensverket inn 31 søknader om overtredelsesgebyr i 2023. Av disse var 26 søknader på eget initiativ. Antall frivillige søknader er betydelig flere enn tidligere år. I løpet av året har Konkurrensverket også fattet 16 tilsynsvedtak, noe som er færre enn året før.

Veiledning for sikkerhetsbeskyttede anskaffelser

Upphandlingsmyndigheten har revidert sin veiledning som retter seg mot alle som er involvert i sikkerhetsbeskyttede anskaffelser. De fleste avsnittene er først og fremst rettet mot innkjøpsorganisasjoner, men leverandørene må også forstå prosessen, heter det, og den ene delen av veiledningen er derfor spesielt rettet mot tilbydere.

Veiledning om innsyn i anbudssaker

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark har utgitt en ny veiledning til hjelp for bedrifter som er interessert i å by på offentlige oppgaver: «Har du anmodet om aktindsigt i forbindelse med en udbudssag?». En undersøkelse viser at 75% av de spurte oppdragsgiverne har opplevet krav om innsyn i forbindelse med en anbudsprosess.

EU-enighet om å forby tvangsarbeid-produkter

I EU er det oppnådd enighet om å vedta lovgivning som forbyr produkter laget av tvangsarbeid fra å komme inn på EU-markedet. Med sine slående likheter med den amerikanske Uyghur Forced Labor Protection Act (UFLPA), er lovgivningen et signal fra om EUs vilje til å adressere utnyttelse langs internasjonale leverandørkjede, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 12. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.