Offentlige anskaffelser: Stort og smått 12. oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 12. oktoberKS, her ved styreleder Gunn Marit Helgesen, er blant dem som sterkt anbefaler at Nasjonalt program for leverandørutvikling fortsetter ut over 2019.

Skriv ut artikkelen

Ti-talls millioner går til å fremme innovative anskaffelser. IT- og konsulentselskapet Visma er kritisk til at kravet om e-faktura bare skal gjelde kontrakter over 100 000. Både Statens vegvesen og NAV skal arrangere møte leverandørmarkedet de nærmeste dagene, og det er kommet sterke anbefalinger om å la Nasjonalt program for leverandørutvikling leve videre også etter 2019. I Sverige har en innkjøpssentral hatt stor suksess med bruk av dynamisk innkjøpsordning. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

E-faktura over 100 000 ok, men …

Visma mener i en høringsuttalelse at obligatorisk elektronisk fakturering for offentlige anskaffelser over 100.000 kr er et skritt i riktig retning, men at mange av gevinstene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet nevner i høringsnotatet blir marginalisert av begrensningen denne knytningen til anskaffelsesloven medfører.

Titalls millioner til innovative anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling foreslås å få drøyt 10 mill i statlig tilskudd neste år. I tillegg bidrar rundt 35 nasjonale og regionale aktører (antall partnere per høsten 2018) med et tilskudd mellom 250-500 000 kroner, fremgår det av et oppslag på ks.no.

Vil ha leverandørutvikling også etter 2019

Eierne av Nasjonal program for leverandørutvikling (LUP) anbefaler sterkt at programmet videreføres, videreutvikles og oppskaleres i en ny programperiode etter 2019. Uten LUP, heter det, vil mye av det gode arbeidet stoppe opp og det blir mer krevende å sikre at offentlige anskaffelser blir den innovasjonsmotoren den bør være.

16 entreprenører deler 110 kontrakter

Statens vegvesen hadde 110 driftskontrakter per 1. september 2017, fordelt på 16 entreprenører. Kontraktene er flerårige, og de fleste har en varighet på fem år. Hvert år fornyes en del av porteføljen. I 2017 ble det inngått 18 nye driftskontrakter fordelt på åtte entreprenører, fremgår det av forslaget til statsbudsjett for 2019.

Infodag for NAVs hjelpemiddel-leverandører

NAV arrangerer for femte gang informasjonsdag for sine avtaleleverandører på hjelpemiddelområdet. Årets informasjonsdag avholdes i NAVs lokaler i Sannergata 17.oktober 2018. Det er i år, som foregående år, svært stor interesse for dette arrangement. I år forventes det nærmere 100 deltakere.

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

18.oktober arrangerer Statens vegvesen markedsmøte om Sotrasambandet og Hålogalandsveien, som begge organiseres som OPS-prosjekt. Sotrasambandet blir Norges største anleggskontrakt – med verdi i størrelsesorden ti mrd. Den omfatter finansiering, prosjektering, bygging samt drift og vedlikehold i 25 år.

Oljepris-økning presser veivedlikehold

Økt oljepris bidro til at kontrakter for dekkevedlikehold fikk en gjennomsnittlig prisøkning på om lag 11% fra 2017 til 2018. Andelen veidekke som tilfredsstiller krav til spor og jevnhet i vedlikeholdsstandarden, ventes noe redusert i 2019. Ved inngangen til 2018 tilfredsstilte 90,2% av veidekkene disse kravene, ifølge statsbudsjettforslaget for 2019.

Hindrer uthuling av regelverket

Grunnen til at også offentligrettslige organer er omfattet av regelverket, er hensynet til en effektiv håndhevelse av regelverket. Ved å inkludere offentligrettslige organer hindrer man at offentlige myndigheter i en EU/EØS-stat kan uthule regelverkets effektivitet ved å overlate offentlige oppgaver til private rettssubjekter. Det fremgår av Kofas nyhetsbrev.

Nytt Radiumhospital-bygg for 4,6 mrd

Helse Sør-Øst RHF kunngjorde nylig konkurranse for å engasjere totalentreprenør for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. Nytt klinikkbygg og protonsenter skal etableres innenfor en kostnadsramme på ca 4, 6 milliarder kroner og et brutto areal på ca 40.000 m2. Frist for levering av kvalifikasjonssøknad er 5. november.

Handelshøyskole-kontrakt til HENT

Statsbygg har inngått kontakt for totalentreprise med HENT når hovedbygget ved Norges Handelshøyskole nå skal rehabiliteres. Kontrakten er på om lag 300 millioner kroner eks.mva. HENT ble tildelt samspillskontrakt for prosjektet høsten 2017. Etter en ni måneder lang samspillsfase er nå kontrakt for totalentreprisen inngått.

Kronglete språk gir færre tilbud

Språket i anskaffelsesdokumenter er ofte byråkratisk – kronglete og knapt til å forstå. Det er en av årsakene til mange klager. Dette har Upphandlingscenteret i Dalarna i Sverige gjort noe med gjennom bevisst å arbeid med språket, skriver upphandling24.se.

Skjerpede kriterier bremser antibiotika

Upphandlingsmyndigheten i Sverige har lansert nye og tøffere bærekraftskriterier for kjøp av kylling og kalkun. Poenget er å redusere bruken av antibiotika.

Dynamisk innkjøpsordning slo an

En svensk innkjøpssentral satte i gang sin første dynamiske innkjøpsordning i sommer. Nå er flere slike på gang. Hittil har alle sentralens 344 medlemmer bestilt service-kjøretøy for nær 11,5 mill. gjennom denne ordningen, melder inkopsradet.se.

Prisdryss på innkjøpskonferanse

Barcelona og Rotterdam fikk sine anskaffelsespriser på konferansen EcoProcura i Nederland nylig. Den tredje prisen gikk til myndighetene i Flandern i Belgia. Barcelona har gjort krav til bærekraft obligatorisk i sine 50 000 årlige anskaffelser, Rotterdam fikk pris for innovative anskaffelser og Flandern for anskaffelse av bærekraftig kontorutstyr.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 12. oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.