Offentlige anskaffelser: Stort og smått 13. mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 13. maiMarkus Hustad, leder i Økologisk Norge, oppfordrer til å ta i bruk offentlige innkjøpsmuskler til kjøp av økologisk mat til alt fra statlige sykehus til kommunale skoler og sykehjem (foto: Marit Lundby).

Skriv ut artikkelen

Påmeldingene strømmer på til Anbud365-dagen 16. juni – nå er det early bird-tid. Ellers er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring ute med oppdatert hjelp for innovasjonspartnerskap, LO vil ha flere grunnleggende prinsipper og leverandør hevder at anskaffelsesreglene ofte hindrer gode energispareprosjekter. Arendal er en ledestjerne på matinnkjøp, og i Sverige er det bare en brøkdel av kommunene som satser på gjenbrukt materiale. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Velkommen til Anbud365-dagen 16. juni!

Anbud365-dagen 16. juni er et kjempetilbud til deg som ønsker å heve eller ajourføre din kompetanse på aktuelle og viktige temaer innenfor offentlige anskaffelser. Et titalls faglige eksperter stiller opp og bidrar med sine kunnskaper og erfaringer. Nå er det bare å melde seg på, enten fysiske eller digitalt. Det er early-bird tid med 50% rabatt!

Erfaringsnettverk for innovative anskaffelser

Team innovative anskaffelser er et åpent erfaringsnettverk for prosjektledere, innkjøpere og innkjøpsledere i offentlige virksomheter. Programmet for neste møte, digitalt 23. juni, er bygget opp rundt innovative anskaffelser i byggenæringen, men det er også programposter som alle som jobber med innovative anskaffelser vil ha nytte av.

Hjelp for innovasjonspartnerskap

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) har ferdigstilt verktøy og veiledning til hjelp for dem som vil anskaffe løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Les mer om hva som er nytt – og hva som er på vei.

Oslo-etat snudde, høster ros

Bymiljøetaten i Oslo har på ny ute anbudskonkurransen for gate-asfaltering. En tilbyder, som var svært kritisk til anbudet før det ble trukket på tampen av 2021, mener Bymiljøetaten nå fortjener ros. I den nye utlysningen er kriteriene endret og i det nye anbudet vil pris vektes 50%, maskiner og utstyr 20% og produksjon av asfalt 30%.

Nullutslippskrav til fly på kortbanenettet

Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav i anbudene om bruk av lav- og nullutslippsteknologi på kortbanenettet så snart det er teknologisk mulig, heter det i et vedtak stortingsflertallet gjorde for kort tid siden.

Bør få flere grunnleggende prinsipper

§ 4 i lov om offentlige anskaffelser må endres slik at arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljø blir likestilt med de grunnleggende prinsippene (konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Det fremgår av en epost fra LO til Nærings- og fiskeridepartementet.

Står i veien for gode energispare-kontrakter

– Reglene om offentlig innkjøp hindrer ofte gode energispareprosjekter, sier Ragne Hellum er salgssjef for Energi & Bærekraft i Caverion. Konkurransegrunnlaget har ofte stor usikkerhet og risiko i seg og interessen for å delta i anbudskonkurransene er dalende. Dette er synd fordi sparepotensialet er meget stort.

Strategisk IKT-partner til Forsvaret

Kongsberg Defence & Aerospace er valgt som strategisk partner for leveranser av IKT-løsninger til Forsvaret. Partnerskapsavtalen skal bidra til å styrke nasjonal forsvarsindustri og små- og mellomstore bedrifter – også de som tradisjonelt sett ikke er en del av forsvarsindustrien.

Offentlige anskaffelser og fergekonsept

Automatiserte ferger, men fortsatt med noe bemanning er alternativ til bygging av bro og tunnel, heter det i en melding fra DNV. Et helt nytt konseptet kan også gi økt effektivitet, hyppigere avganger og god fremkommelighet – og offentlig anskaffelser er et godt virkemiddel for utvikling og implementering av ny teknologi.

Hvordan virker offentlige anbud hos oss?

Et uavhengig utvalg skal vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene. Blant temaene: En analyse av hvordan konkurranseregelverket og reglene som følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anbud virker i det norske samfunnet og politiske målsettinger som reglene eventuelt kan komme i konflikt med.

Offentlige muskler til økologiske kjøp

Økte offentlige innkjøp er kanskje det viktigste tiltaket for å sikre avsetning for økologiske produsenter i nabolandene våre, ifølge Markus Hustad, leder i Økologisk Norge. Han oppfordrer til å ta i bruk disse offentlige musklene i alt fra statlige sykehus til kommunale skoler og sykehjem.

Arendal ledestjerne i matsvinn-kutt

Arendal kommune er en ledestjerne når det gjelder offentlige økologiske innkjøp og reduksjon av matsvinn. Per i dag kan 8 av Arendals 10 kommunekjøkken skryte på seg Debios bronsemerke, et bevis på at minimum 15 % av innkjøpene er økologiske. Og det med god margin – hos noen kjøkken finner man Ø-merket på opptil 38 % av varene.

Frem og tilbake etter klage

Først fikk entreprenøren jobben med å bygge et nytt sykehjem, så snudde kommunen og ga oppdraget til en annen. Grunnen var en feilvurdering i den opprinnelige tildelingen som de ble klar over etter en klage. Nå har entreprenøren klaget på resultatet av klagen, og kan nå få tilbake entreprisen på millionkontrakten, skriver vol.no

Tilbud nær 100% over budsjett

En planlagt bru i Skien blir skrinlagt på grunn av for høye byggepriser. Det vedtok formannskapet, skriver Telemark Arbeiderblad. 102 mill. var satt av, men tilbudene som kom inn i anbudskonkurransen var på over 200 mill.

Krever bærekraft-sertifisering

Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle prosjekter. Som stor statlig innkjøper av varer og tjenester er dette et viktig grep for å gjøre anleggsbransjen mer bærekraftig heter det. CEEQUAL er et internasjonalt system for sertifisering av bærekraft i prosjekter for infrastruktur, landskapsarkitektur og arbeid i offentlige rom.

19 av 199 prioriterer gjenbrukt materiale

Bare 19 svenske kommuner av 199 prioriterer varer produsert av gjenvunnet materiale i sine anskaffelser, ifølge upphandling24.se. Det viser en kartlegging fra miljøforetaket Ragn-Sells. Åtte av Sveriges ti største kommuner er med i undersøkelsen, men ingen av dem oppgir at de prioriterer gjenvunnet materiale i sine anskaffelser.

Antall risiko-områder stiger

De prioriterte risikoområdene som de svenske regionenes nasjonale samarbeide overvåker, har siden 2010 økt i antall. Etter hvert som nye områder identifiseres leges nye innkjøpskategorier til. Risikoanalysen som nå er laget, omfatter ni kategorier og setter søkelys på menneskerettigheter, arbeider-rettigheter, miljø og korrupsjon.

Mikrobedrifter leverer til staten

På SKI-avtaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) finnes både store, mellomstore, små og til og med mikrovirksomheter blant leverandørene til offentlige sektor. F.eks. hadde 61% av SKI’s leverandører i 2021 færre enn 50 ansatte. Over 50 SKI-avtaler er aktive, og på rammeavtalene var det i fjor i alt 688 leverandører.

For dårlig innovasjon-evaluering

Bare fire av 10 innovasjoner i den offentlige sektor er evaluert – av disse er en fjerdedel bare basert på egne faglige vurderinger. Det går ut over spredningen av de gode løsninger, skriver danske Center for Offentlig-Privat Innovation.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 13. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.