Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 14. januarMed tiltaksmidler bør det også følge en instruks til kommunene om å bruke anskaffelseskriterier som bidrar til å oppfylle landets bærekraftsmål, sier adm.dir. Egil Skavang i Arkitektbedriftene (foto: Trine Hisdal, Tinagent).

Skriv ut artikkelen

Statsbygg skjerper informasjon om og kontroll av sine kontrakter, arkitekter vil ha offentlige anskaffelser opp på en ny standard, og i Sverge har kommunenes innkjøpssentral problemer med Microsofts personvern-vilkår. Næringsforeningen på Haugalandet mener det er fordeler for mindre leverandører å samarbeide om offentlige oppdrag, Lofoten får klimarådgiver til innkjøp, mens det kommer meldinger fra kommuner om innkjøpsstopp eller innkjøpsbrems. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor, og: Meld deg på «kompetanseløftet» Anbud365-dagen 3. juni mens det ennå er early-bird-tilbud på påmeldingen!

Tiden renner ut for early bird til Anbud365-dagen

Det nærmer seg pinse, og da er early bird-tiden over for tilbudet om 50% avslag på ordinær påmeldingspris til Anbud365-dagen 3. juni. Sjekk program og gjør som over flere hundre andre – meld deg på her.

Arkitekter: Instruks til kommunene og …

– Innsatsen til innvestering, vedlikehold og rehabilitering i bygg og anlegg må økes kraftig gjennom øremerkede ekstrabevilgninger. Med tiltaksmidler bør det også følge en instruks til kommunene om å bruke anskaffelseskriterier som bidrar til å oppfylle landets bærekraftsmål, sier adm.dir. Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

… anskaffelser opp på ny standard

– Offentlige anskaffelser må opp på en ny standard. Nye prosjekter må understøtte bærekraftmålene som Norge har forpliktet seg til å nå innen 2030. Det er det som bygges, eller ikke bygges, nå som hjelper oss å nå disse målene. Innovasjon og forskning er nødvendig og må finansieres, sier samme Skavang i Arkitektbedriftene.

Ny direktetildelt jernbane-avtale

Dagens direktetildelte avtale med Vygruppen om strekningene i det sentrale Østlandsområdet utløper ved ruteterminskiftet i desember 2022. Jernbanedirektoratet har derfor til hensikt å inngå en ny direktetildelt trafikkavtale med Vygruppen inntil trafikkpakkene 4 og 5 er konkurranseutsatte.

Skjerper kontraktsinfo og kontroller

Som umiddelbare tiltak vil Statsbygg styrke informasjon ved kontraktsinngåelse og underveis i byggeperioden, samt fortsette å utføre systematiske og målrettede kontroller i leverandørkjedene. Bakgrunnen er funn av innleie som ikke følger arbeidsmiljøloven og feilregistrering av faglærte på byggeplassene sine.

Må inngå kontrakter «i blinde»

Helfo må anslå verdien på fristbruddavtaler dersom konkurransen ikke skal kunngjøres, men innen psykisk helsevern må de gjøre dette helt uten holdepunkter, skriver Dagens Medisin, som har gått gjennom fristbruddavtalene Helfo har gjort med private leverandører innen psykisk helse. Verdien på flere av avtalene har blitt mangedoblet.

Bærekraft bør være regelen

I mine øyne burde anbudskonkurranser som tillegger bærekraftskriterier stor vekt i IT-anbud, vært regelen i dag. Det synes imidlertid å være en del barrierer som hindrer offentlig sektor i Norge, konstaterer Michael Jacobs, adm.dir. i Atea.

Oppnår langt mer ved sammenslåing

En rekke anbudsgivere stiller nå krav som gjør at mindre bedrifter kan oppnå langt mer ved å slå seg sammen i anbudsfasen. Konkurrenter kan dermed samlet bli store nok til å kvalifisere seg, eller komplementære aktører kan løse kriterier i anbudet som en ikke hadde kvalifisert til på egenhånd, heter det fra Næringsforeningen Haugalandet.

Lofoten får klimarådgiver til innkjøp

Miljødirektoratet har gitt Lofotrådet 1,5 mill for å starte tiltaket «Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen». Tilskuddet skal brukes til å ansette en koordinator i en toårig prosjektstilling. Oppgaven vil være å få implementert en strategi for grønne offentlige anskaffelser, skriver Lofotposten.

Kjøper tjenester av lokale butikker

Austevoll kommune i Vestland vil etablere kommunale informasjon- og servicepunkter på fire nærbutikker som deltar i Merkur-programmet. Det har vært diskusjon om en slik avtale også skulle omfatte gjestetoalett, innlevering av boss og kommunale innkjøp, men kommunen ønsker å se på kommunale innkjøp som egen sak.

Legge innføring av anbud på is

– Regjeringen må legge forslaget som innskrenker legenes reservasjonsrett på generisk bytte og innføringen av terapeutisk anbud på is inntil pasientens legemiddelliste er på plass, sier leder av Norsk Forening for Allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, til HealthTalk.

Innkjøpsstopp

Det kan gå mot 15 millioner i minus for Øygarden kommune for 2021. Kommunedirektøren skriver at det kan bli aktuelt å innføre ansettelses- og innkjøpsstopp. I revidert budsjett i juni vil kommunedirektøren komme tilbake med eventuelle behov for budsjettjusteringer, heter det.

Innkjøpsbrems

Formannskapet i Steinkjer kommune ber om administrasjonen iverksette tiltak for å bremse innkjøp og aktivitet mest mulig. I april kom avtroppende kommunedirektør Torunn Austheim med denne advarselen til politikerne: Situasjonen er veldig bekymringsfull. Det ligger an til merforbruk på 25–26 mill.

Kritikk for manglende kjøp av jodtabletter

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler at kommunene anskaffer jodtabletter og utarbeider en plan for distribusjon av disse. Det fremgår av en rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Nome kommune 2020, der manglende anskaffelse av og plan for distribusjon av jodtabletter ble påpekt.

Forordning for å hindre konkurransevridning

Europakommisjonen har lansert forslag til ny forordning for å hindre konkurransevridende effekter av statsstøtte fra tredjeland til aktører som er aktive i det indre markedet. Dersom Kommisjonen identifiserer konkurransevridende støtte, kan det iverksettes visse håndhevingsmekanismer, ifølge nyhetsbrev fra Stortingsbiblioteket.

Vil ha bærekraftige offentlige innkjøp

En fersk Kantar Sifo-undersøkelse viser at åtte av ti svensker mener at myndighetene skal stille bærekraftskrav når de kjøper fra land med utbredt fattigdom. Formålet er å demme opp for en negativ påvirkning av menneskerettighetene, skriver offentligeaaffarer.se.

Personvern-vilkår i veien for ny Microsoft-avtale

Adda Inköpscentral i Sverige, tidligere SKL Kommentus, har besluttet ikke å tegne nye volumavtaler med Microsoft inntil videre. De anser at Microsoft ikke presenterer egnede vilkår for offentlig sektors forutsetninger og behov når det gjelder håndtering av personopplysninger.

Må ikke bruke den kommunale innkjøpsmuskel feil

Kommuner kan ikke legge om sitt forbruk uten grønne krav. Det er klart at det skal være plass til lokale løsninger, men det nytter ikke at den kommunale innkjøpsmuskel brukes feil, skriver direktør Claus Ekman. Rådet for Grøn Omstilling, på altinget.dk.

Dansk regelkritikk

Entreprenør Jørn Johansen i Danmark etterspør, ifølge Dansk Industri, endringer i det offentlige anskaffelsessystemet, fordi næringsdrivende i dag er underlagt en mengde regler, som er så dårlig formulert at de ikke bare resulterer i en enorm mengde byråkrati, men også i uenighet og feiltolkninger.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.