Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 14. januarÅ bruke innkjøpsmakten strategisk med mål om bærekraftige løsninger, har et stort potensial, slo KS' styreleder Gunn Marit Helgesen fast i en høring (foto: KS).

Skriv ut artikkelen

Innovativt bærekraft-prosjekt i regi av Etisk handel Norge, NHO mener det er viktig med ett sett nasjonale seriøsitetskrav og prosjektet «Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser» skal ha digital markedsdialogkonferanse. Det kom inn 125 utkast i åpen konkurranse om Urnes verdensarvsenter og el-biler vil inngå i nyttet Nav-anbud. Sverige får nye regler for anskaffelser under EU-tersklene 1. februar. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Bærekraft 17 – samarbeid om anskaffelser

Bærekraft 17 er et innovativt pilotprosjekt i regi av Etisk handel Norge og offentlige virksomheter. Prosjektet skal gi bærekraftige og effektive anskaffelser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Piloten er avsluttet per 31.12.21 og rapporten fra evaluering foreligger i løpet av våren.

Interessert i sirkulære IKT-løsninger?

Prosjektet «Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser» med digital markedsdialogkonferanse 10. februar i regi av DFØ med partnere. Spennende innlegg om sirkulære IKT-løsninger fra leverandørene, og gode eksempler. Det legges også opp til 1:1 møter mellom offentlige aktører og tilbydere. Programmet og påmelding her.

Viktig med ett sett nasjonale seriøsitetskrav

For bedriftene er det viktig å ha ett sett nasjonale regler å forholde seg til, for å skape forutsigbarhet og like konkurransevilkår. Samtidig er det nødvendig med bransjespesifikke kjøreregler – ingen bransjer er like. Dette sier direktør Nina Melsom i NHO i en kommentar til regjeringens arbeid med nasjonale seriøsitetskrav i anskaffelser.

Sikker bruk av anskaffelse av «Kina-droner»

Politiets anskaffelse av «Kina-droner» er gjort etter en konkret vurdering av landrisiko, penetrasjonstester og PSTs trusselvurderinger er lagt til grunn. Nå skal Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjøre en konkret vurdering av informasjonssikkerhet ved politiets bruk av droner. Det opplyste statsråd Emilie Mehl i Stortingets spørretime.

El-biler i nytt Nav-anbud

– Vi ønsker å kunne tilby elektriske biler som er egnet for ombygging og tilpasning av spesialutstyr, og arbeider for at det skal kunne tilbys mellomstore og store elektriske biler i neste anbudskonkurranse. Arbeidet med en ny anskaffelse vil starte i løpet av 2022, opplyser seksjonssjef Christian Lupke i Nav til handikapnytt.no.

Stort potensial i bærekraft-anskaffelser

Bærekraft handler ikke alltid om å sette i gang nye ting. Det handler vel så mye om å tilpasse det vi gjør for å få andre resultater. Innkjøp er et eksempel på dette. Å bruke innkjøpsmakten strategisk med mål om bærekraftige løsninger, har et stort potensial, slo KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen fast i en høring i Stortinget.

E-handel i nord i Østerdalen

Innkjøpssamarbeidet Abakus nord i Østerdalen har lyst ut en konkurranse for anskaffelse av e-Handelsløsning for 11 av eierkommunene sine. Løsningen skal dekke bestillingsverktøy, katalogverktøy og avtaleforvaltning. Kommunene er Trysil, Engerdal, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset og Røros.

Innovativ løsning kan gi bedre vinterdrift

Mellom 2015 og 2018 økte vinterdrift-utgiftene fra 20 til 50 mill i Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker. Et innovasjonssamarbeid mellom kommunene og selskapene Betelo og Recab, kan gjøre vinterdriften rimeligere og bedre. Etter mai 2022 skal Mjøs-kommunene avgjøre om de skal kjøpe løsningen, melder Samferdsel &Infrastruktur

125 konkurranseutkast

Innen fristen kom det inn 125 konkurranseutkast til åpen konkurranse om Urnes verdensarvsenter, ifølge arkitektur.no. Offentliggjøring av vinner, øvrige premierte og juryrapport vil skje i løpet av mars 2022.

Anskaffelser populært blant kommunerevisorer

Kommunerevisorer er opptatt av offentlige anskaffelser. Nyhetssaken «Lovlige direkte anskaffelser – hva gjelder?» kapret nemlig førsteplassen blant de mest leste sakene på nkrf.no og Kommunerevisoren.no i 2021 – på tross av at den ble publiser t allerede i mai 2020.

Avtale om blåresept-anbud

Legemiddelverket har inngått en samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp og Helsedirektoratet. Avtalen regulerer rollene i forbindelse med anskaffelser av legemidler under blåreseptordningen, og gjelder pilot for anbud på PCSK9-hemmere med mulighet for ytterligere anskaffelsesprosesser.

Strømkontrakt – sparte 200 mill

Helse Sør-øst har spart opp mot 200 mill, fordi helseforetaket i årevis har kjøpt strøm gjennom såkalte forhåndskontrakter formidlet av Sykehusinnkjøp. Alle landets helseforetak er med på den felles innkjøpsordningen og får omtrent samme pris på elektrisiteten.

Bransjekritikk mot møbelkjøp

Grenlandskommunene ville kjøpe møbler med lang levetid og ba om minimum to års garanti i anbudet. – Lang levetid er veldig viktig med tanke på både klima og miljø. De burde derfor ha forlangt fem års garanti, noe som er helt vanlig, eller også ti års garanti – og mye strengere klimakrav, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri til Dagsavisen.

Kjøper innovasjonspartnerskap-løsning

Sammen med Diffia AS og Sykehuspartner har Sykehuset Østfold utviklet og testet en digital løsning for trygg og god hjemmeoppfølging av pasienter siden juni 2019. Løsningen, Nimble Homewards, er utviklet som del av innovasjonpartnerskapsprosjektet “Nyskapende pasientforløp”. Nå har Sykehuset Østfold besluttet å anskaffe løsningen.

65% av milliardkontrakter til lokale

Milliardinvesteringer og over en million arbeidstimer innen bygg og anlegg ligger bak, før Luftforsvaret kan flytte jagerflyberedskapen fra F-16 i Bodø til F-35 til Evenes flystasjon.

65% av kontraktene har gått til lokale og regionale entreprenører. Frem til årsskiftet 2021/22 var det inngått kontrakter for over fire milliarder kroner, ifølge iharstad.no.

Tar grep – bygg- og eiendomsutslipp skal ned

Det offentlige Sverige bidrar vesentlig till utslipp av veksthusgasser innen bygg og eiendom. Nå vil bl.a. Upphandlingsmyndigheten endre på det. En såkalt miljøspendanalyse som Upphandlingsmyndigheten har gjennomført, viser at de offentlige innkjøpene i sektoren sto for utslipp på nær 14 mill tonn CO2-ekvivalenter i 2019.

Gryteklare «Q&A» på «finske Doffin»

«Finske Doffin», Hilma er i utvikling: Ved årsskiftet ble det introdusert en ordning der innkjøper kan lage utkast til spørsmål og svar på forespørsel om tilbud for senere publisering. Ordningen er knyttet til oppfølgingen av gjennomføringen av den nasjonale strategien for offentlige anskaffelser.

Bedre med tidlige anbudskonkurranser

– Vi kan bedre utnytte anleggsmidlene med tidlige anbud, som gir overblikk over sesongen, skriver Anders Hundahl, adm.dir. i danske Asfaltindustrien, på altinget.dk. Det er virkelig ergerlig hvis anbud som kan komme på plass før jul, først kommer langt inn i våren eller enda sommeren året etter.

Nye svenske innkjøpsregler 1. februar

1. februar tar nye regler til å gjelde i Sverige for alle offentlige anskaffelser under EU-terskelverdiene. Her råder nasjonale regler. De nye reglene kommer til på påvirke en stor del av anskaffelsene, heter det. Hele 52% av kunngjorte anskaffelser i Sverige lå i 2020 under disse terskelverdiene.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.