Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14.oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14.oktoberHelse- og omsorgsminister Bent Høie svarer på et spørsmål fra stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad (Kr.F) om Borgestadklinikken. Saken dreier seg om vilkår og rammer for ideell sektor.

Skriv ut artikkelen

Mindre til konsulenter i Statens vegvesen hittil i år enn tilsvarende periode i 2015. Varmepumpeforeningen vil ha millioner til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og miljøkrav–veiledning. Og vei–OPS (offentlig–privat samarbeid) er fortsatt aktuelt. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Mindre til konsulenter i vegvesenet

Fram til og med 31. august 2016 har Statens vegvesen brukt 2004 millioner kroner til innleie av konsulenter. Det er 167 millioner kroner mindre enn for samme periode i 2015. Det er omtrent i rute med målet for i år. Dette kommer fram i Statens vegvesens rapportering til Samferdselsdepartementet for andre tertial i år.

Miljøkrav ved offentlige innkjøp må styrkes

Norsk Varmepumpeforening mener det må øremerkes 15 millioner kroner for å styrke Difis arbeid med veiledning og oppfølging av miljøkrav ved offentlige innkjøp. Det er daglig leder i foreningen, Rolf Iver Mytting Hagemoen, som sier dette i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

Vurderer løpende avtaler

Helse Sør–Øst RHF har innenfor tverrfaglig spesialisert behandling valgt å inngå løpende (dvs. ikke tidsbegrensede) avtaler. Det er derfor naturlig at helseforetaket også vurderer en slik løsning i forbindelse med inngåelse av nye avtaler innen rusfeltet. Det svarte helse– og sosialminister Bent Høie på spørsmål fra Stortinget om Borgestadklinikken.

100-millionersmell for nytt IT-system

Det nye økonomisystemet til Bærum kommune skulle koste rundt 40 millioner kroner. Når det nye systemet kom på plass i 2016 – fire år etter planlagt ferdigstillelse – er regningen oppe i nesten 140 millioner kroner, skriver digi.no.

Vurderer mer bruk av OPS

Samferdselsdepartementet vil fram mot neste utgave av nasjonal transportplan foreta nærmere vurderinger og prioriteringer av nye veiprosjekter for gjennomføring av OPS (offentlig–privat samarbeid). Ved å se utbygging og vedlikehold i sammenheng kan man bl.a. oppnå innovasjon, skriver departementet i forslag til sitt 2017–budsjett.

Bruk leverandørdatabasen

Alle de som kjøper inn varer og tjenester i kommunen må vite hvem de kan forespørre om tilbud. innkjøpssjef Øystein Nilsen i Bodø kommune retter derfor en sterk oppfordring om at aktuelle bedrifter registrerer seg i leverandørdatabasen til SIIS (Samordnet innkjøp i Salten).

Praktisk fagdag – bygg og anlegg

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser er nå på plass, og gjelder fra 1. januar 2017. Norsk kommunalteknisk forening, Entreprenørforeningen bygg og anlegg og Difi skal gjennomføre en praktisk fagdag 2. november i Oslo.

Tiltak for ferjekonkurranse

God tid fra utlysning til kontraktoppstart ved ferjeanbud er en viktig forutsetning for å skape konkurranse i ferjemarkedet. Det arbeides bl.a. med tiltak for å sikre at ferjeanbud i framtida i størst mulig grad blir lyst ut i god nok tid til at det også er tid til å bygge nye ferjer før kontraktsoppstart, heter det i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Kjøp av kollektivtrafikk–tjenester

Forslag til enda en ny svensk anskaffelses–bestemmelse er levert Riksdagen. Denne gangen gjelder det tjenestekontrakter og – konsesjoner for kollektivtrafikk. Bestemmelsene omfatter bl.a. i hvilken grad og innenfor hvilke økonomiske rammer direktetildeling av kontrakter kan skje.

Fall i antall rådgiver–kunngjøringer

Etter at Danmark fikk sin ny anskaffelseslov 1. januar i år, er tallet på kunngjorte konkurranser innenfor rådgiverbransjen falt med 33 %, ifølge tall fra Udbudsvagten A/S for DI rådgiverne. Bruken av begrenset anbudskonkurranse er samtidig halvert siden sist årsskifte.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14.oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.