Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. aprilKommunedirektør Trude Andresen i Drammen kommune vurderer at pensjonsleveranser er en anskaffelse på lik linje med andre anskaffelser og at tjenestepensjon med jevne mellomrom bør utsettes for konkurranse (foto: Drammen kommune).

Skriv ut artikkelen

Full fart i påmeldingene til Anbud365-dagen 5. juni, hederlig pris-omtale till Doffin, og universiteter som ikke er gode nok når det gjelder menneskerettigheter i sine anskaffelser. En gründer er skeptisk til anbudssystemet og en kommune kan spare millioner på å konkurranseutsette avfallshenting. Britene har åpnet for et nytt dynamisk innkjøpsverktøy – og en feiemaskin er til besvær i Kragerø. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-dagen 5. juni – påmeldingene renner inn!

Påmelding til den sjette utgaven av Anbud365-dagen 5. juni er i full gang – fysisk på Oslo kongressenter, digitalt der du ønsker å være. Programmet er nå komplett – med hyperaktuelle temaer og den beste fagekspertise. Og nb: Vi stiller med svært prisgunstig early-bird til å begynne med! Sjekk program her, og meld deg på jo før jo heller.

Hederlig pris-omtale til Doffin

Brukeropplevelsesprisen 2024 gikk til NAV, men Doffin fikk hederlig omtale av juryen, skriver Bufdir i en pressemelding. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Digitaliseringsdirektoratets UU-tilsyn, NRK, IxDA, Design og arkitektur Norge (Doga) og Yggdrasilkomiteen som deler ut prisen. 21 løsninger deltok i konkurransen.

Ikke godt nok på menneskerettigheter

Flere norske universiteter arbeider ikke godt nok for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter i sine anskaffelsesprosesser. Det skriver to studenter som har vært praktikanter hos Etisk handel Norge. De har sjekket hvordan universiteter forholder seg til samfunnsansvar og etisk handel i sine anskaffelser.

Gründer kritisk til anbudssystemet

– Anbudssystemet er tungvint, der bør oppdateres og forenkles, slik at det offentlige i mye større grad enn i dag kan bli en partner med nye teknologibedrifter. Legger man ut ting på offentlig anbud når man nødvendigvis ikke de mest relevante tilbyderne i den grad man skal kjøpe noe som enda ikke er utviklet, melder en gründer på shifter.no.

Kan spare millioner på konkurranseutsetting av avfall

Hålogaland Resursselskap (Hrs) har hatt enerett på henting og håndtering av kommunalt næringsavfall i Harstad. Men nå skal avfallet ut på offentlig anbudsrunde, og selskapet må konkurrere på lik linje med private aktører. I kommuner med slik anbudsutsetting er prisen ned med 30 og 40%. Det vil bety at Harstad alene vil spare et millioner, heter det.

Vurderer pensjonsleveranser ut på anbud

Kommunedirektøren har nå lagt fram 15 nye forslag til utredninger som er aktuelle å gjennomføre, for å redusere kostnadsnivået i Drammen kommune. Kommunedirektøren vurderer at pensjonsleveranser er en anskaffelse på lik linje med andre anskaffelser og at tjenestepensjon med jevne mellomrom bør utsettes for konkurranse.

Anskaffelse skaper bekymring

Helse Sør-Øst legger vekt på kortere behandlingsopphold og færre døgnplasser i rusbehandling. En anskaffelse åpner også opp for både ideelle og kommersielle leverandører. Det betyr at de ideelle får flere å konkurrere mot. Actis – rusfeltets samarbeidsorgan – er bekymret for fremtidens rustilbud.

Grønne krav til hjelpemidler

En Norwaste-rapport for Asker kommune peker på muligheter for sirkulær forvaltning av hjelpemidler. Viktig hindre for ombruk er slitasje, feilbruk og sen tilbakelevering. For å adressere utfordringene foreslår rapporten bl.a. tiltak som inkludering av grønne krav i anskaffelsesprosessen og økt fokus på reparasjon og kompetansedeling,

Skal bygges av norske verft

– Vi som bransjeorganisasjon for de norske skipsverftene er tydelig på at alle fartøytypene som Sjøforsvaret etterspør kan og skal bygges i Norge. Det sier daglig leder Asle B. Strønen i Norske Skipsverft til Metalsupply. Regjeringens langtidsplan for forsvaret legger opp til 28 overflatefartøy med bl.a. høy grad av standardisering.

Bruk lokale leverandører, Forsvaret!

Som ledere for det største bedriftsfellesskapet i Nord-Norge, er det vårt håp at forsvarssektoren vil anvende sin innkjøpsmakt med kløkt. Ved å bruke lokale leverandører kan Forsvaret spille en avgjørende rolle i å fremme jobbskaping, bosetting og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene, heter det i en NHO-artikkel.

Anskaffelsesreglene i veien for dugnad

Når kommunen selv ikke hadde kapasitet til å reparere den hullete veien, tilbød en kommunestyre-representant seg å gjøre jobben, men anskaffelsesreglementet kom i veien. Birkenes kommune må enten gjøre en offentlig anskaffelse eller forholde seg til inngåtte rammeavtaler, lød kommunens svar ifølge lp.no.

Tilfeldig miljø-vektlegging

Regelverk og offentlige kunder beveger seg gjerne langsomt i en verden som stadig utvikler seg. Det gjør at «ønskene» og «behovene» ikke alltid står i stil med hva som per nå er mulig, f.eks. krav om at «miljø» skal vektes minst 30%. Det er en tilfeldig vektlegging på hva oppdragsgiver legger til grunn for evaluering, heter det fra Alles Miljø.

En feiemaskin til besvær

Det var planlagt å kjøpe inn ny og miljøvennlig feiemaskin, men dersom Kragerø kommune havner på Robek-lista er anskaffelsen i det «blå». Dagens feiemaskin på det siste verset. Dessuten er leverandøren av denne konkurs. Arbeidet med anbud starter og er klart dersom nåværende maskin havarerer, er den politiske marsjordre, ifølge kv.no.

Innkjøpsutfordringer utenlands

Svindel, brudd på regler for anskaffelser og svak internkontroll knytt til innkjøpet. Mangelfull dokumentasjon av innkjøp hos lokal partner. Dette er noe av det man kan lese i kvartalsrapporten fra Sentral kontrolleining i Utenriksdepartementet. Rapporten gjelder utenlandsprosjekter f.eks. i den tredje verden.

Incentiver til flere lærlinger

Behovet for ventilasjonsteknikere er økende og nå ser VVS-bransjen frem til bedre tilgang på kompetanse gjennom det nye faget i ventilasjonsteknikk. – Vi ser også at flere anbudsgivere stiller krav om ventilasjonsteknikere med fagbrev, noe som gir oss og andre i bransjen incentiver til å ta inn flere lærlinger, heter det i vvsforum.no.

Døgnplasser forsvant, men de gir seg ikke …

Ved årsskiftet forsvant en tredel av døgnplassene på Fekjær psykiatriske senter. Nå jakter de nye anbud for å holde aktiviteten oppe, bl.a. har de lagt inn tilbud på behandling av unge voksne innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Det er sikkert mange som har lagt inn anbud, men vi er med i prosessen, sier institusjonssjefen.

Mot svensk nullutslipp innen 2030

Miljøkravene til statens kjøretøy og bilreiser skjerpes i tre trinn med mål om nullutslipp innen 2030. Dette fremgår av et regjeringsvedtak om å regulere kravene som statlige myndigheter skal forholde seg til ved kjøp eller leasing av biler og lette lastebiler. samt ved anskaffelse av leiebil og taxireiser, skriver upphandling24.se.

Trappetrinn for avvikshåndtering

En trapp med seks forskjellige trinn. Det er regionenes nye felles arbeidsmetoder som skal gjøre det lettere å håndtere avvik eller risiko i leverandørkjeden. Målet er å identifisere avvik på et tidlig tidspunkt og løse dem med leverandørene før de forårsaker forstyrrelser i driften eller påvirker forretningsforholdet, ifølge upphandling24.se.

Nytt innkjøpsverktøy i Storbritannia

Anskaffelsesloven av 2023 i Storbritannia erstatter dynamiske innkjøps- og kvalifiseringssystemer med et enkelt, nytt kommersielt innkjøpsverktøy kalt Dynamisk marked (DM). Det kan benyttes og etableres av kjøpende myndigheter, inkludert offentlige og private tjenesteselskaper – bl.a. for å tildele offentlige tjenestekontrakter.

KI-sikkerhet i anskaffelsesverktøy

Department for Science, Innovation & Technology (DSIT)i Storbritannia utvikler verktøy for å bygge inn KI-sikkerhet i rammeverk for offentlige anskaffelser. Cabinet Offices Central Digital and Data Office (CDDO) vurderer også hvordan de best kan støtte offentlige organer for å sikre KI-produkter de har anskaffet teknisk.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.