Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2.desember

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 2.desemberRIF (Rådgivende Ingeniører) – her ved adm. dir Liv Kari Skudal Hansteen - mener leverandørenes evne til å skape best mulig samfunnsnytte, og til å minimere konsekvenser for klima og miljø, må telle mer enn pris (foto: RIF/Nicolas Tourrenc).

Skriv ut artikkelen

Kofa har ilagt Politiet åtte nye gebyrer for ulovlige tolkeanskaffelser, Sykehusinnkjøp har fått rettens medhold til å signere viktige kreftavtaler og omkring årsskiftet kommer forslag til krav til bruk ved matkjøp. I Sverige gjør bl.a. de offentlige innkjøpere fremstøt for å få mer forskning på anskaffelser, og KS gleder seg over at det også neste år blir Klimasats. Tekna er bekymret for fremtidige muligheter til offentlige IT-kjøp, og det skal lages mal for offentlig anskaffelse av Inn på tunet-tjenester. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor. 

Åtte Kofa-gebyr til Politiet

I 2020 fattet Kofa vedtak om gebyr til to politidistrikt for ulovlige direkte anskaffelser av tolketjenester. Dette førte til at ytterligere ni politienheter klaget inn. Behandlingen av disse sakene ble utsatt i påvente av domstolsbehandling av om gebyrvedtalene var gyldige. Nå har KOFA avgjort de ni nye sakene, og i åtte av dem er det ilagt gebyr.

Grønt lys for kreft-avtaler

Sør-Rogaland tingrett gav Sykehusinnkjøp HF medhold, og dermed kan nye avtaler signeres og sikre tilgang på viktige kreftlegemidler. Anskaffelsen som er knyttet til onkologlegemidler, har også vært gjennom KOFA. Tingretten behandlet en anmodning fra leverandører om midlertidig forføyning, heter det i en pressemelding.

Skal lage mal for anskaffelser

Statsforvalteren og Viken fylkeskommune har gjennomført et pilotprosjekt om Inn på tunet-tjenester for personer med demens. Ut av prosjektet kom forslag, bl.a.: En mal for offentlig anskaffelse av Inn på tunet-tjenester ville vært en god hjelp i en oppstartfase. I del 2 av Inn på tunet-løftet, etter pilotprosjektene er ferdige, skal det lages en slik mal.

Forslag til matkjøps-krav kommer

Rundt nyttår kommer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med forslag til krav som offentlige institusjoner kan bruke når de skal inngå kontrakter om kjøp av mat, drikke og måltidstjenester. Målet er å hjelpe offentlige institusjoner med å redusere klima- og miljøbelastningen fra sine innkjøp, heter det fra DFØ i Nationen.

Åtte legemiddel-anbud med miljøkrav

Sykehusinnkjøp har begynt med miljøkrav i legemiddelanbud og mener de har vist at det er mulig å ta med miljøkrav i offentlige anskaffelser av legemidler uten at det blir vesentlig dyrere. Laila Pagh-Skov, kvalitetsleder ved Sykehusinnkjøp HF, opplyste på et miljøkurs i Oslo nylig at de så langt har gjennomført åtte og er i gang med tre til.

Innkjøpsstrategi skal utarbeides

Det legges opp til å utarbeide en innkjøps- og anskaffelsesstrategi for å sikre at miljøhensyn, kutt i klimagassutslipp og seriøsitet vektlegges i offentlig innkjøp, heter det i budsjettavtalen mellom regjeringen og SV. Det er gjennomslag for Maritimt Forum.

Moderat november-nedgang

DNB PMI (innkjøpssjefindeks), justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,7 poeng til 51,2 i november og reverserte dermed noe av oppgangen i oktober. Indeksen tyder på at det var oppgang i aktiviteten i november, men ikke like mye som vanlig.

Glede over Klimasats-fortsettelse

KS gleder seg over at budsjettavtalen mellom regjeringen og SV har funnet rom for å videreføre Klimasats også i 2023 – med en bevilgning på 100 mill. – Et positivt bidrag til omstillingen til lavutslippssamfunnet, der kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle, heter det fra KS, som håper det er et signal om permanent videreføring.

Må telle mer enn pris

Offentlig anskaffelsespraksis varierer veldig mye. RIF mener leverandørenes evne til å skape best mulig samfunnsnytte, og til å minimere konsekvenser for klima og miljø, må telle mer enn pris. Dette fremkom fra RIF (Rådgivende Ingeniører) i høring om den kommende stortingsmeldingen om klimatilpasning.

Sliter med anbud

Tekna frykter ekstra arbeidsgiveravgift vil ramme offentlig sektor spesielt hardt.  – Vi er bekymret for at de økte kostnadene vil gjøre det enda vanskeligere for offentlig sektor å innhente IT-kompetanse. Vi vet at det allerede er en utfordring for offentlig sektor å konkurrere på lønn, og at de ofte sliter med å få tilslag på sine anbud, heter det.

Utenlandsk underentreprenør i Tromsø

Arbeidstilsynet har bedt Tromsø kommune redegjøre for bruk av en utenlandsk underentreprenør, melder Nordlys. Kommunen sier at den ikke har noen kjennskap til selskapet, og at det ikke er nevnt i tilbudet fra hovedentreprenøren, som også må redegjøre for ivaretakelse av de utenlandske arbeiderne.

Krav om tariffavtale?

For å øke dekningsgraden for kollektivavtaler (tariffavtaler) kan f.eks. det offentlige kreve at de som legger inn tilbud på ulike offentlige kontrakter, skal følge tariffavtaler eller på annen måte har kvalifisert arbeidskraft slik reglene krever. Det fremgår av en rapport fremlagt på det nordiske arbeidsministermøtet nylig.

Langt høyere pris enn i anbudsgrunnlaget

Havila Kystruten tapte penger i et kvartal preget av usikkerhet. – Prisen på LNG er fortsatt langt høyere enn det som er lagt til grunn i selskapet anbudsgrunnlag for kontrakten med Samferdselsdepartementet, ifølge selskapet. Det er hittil innregnet refusjon av LNG-kostnader fra departementet med 95 mill, hvorav 55 mill for 3. kvartal.

Teori og praksis i politikk og anbud

I Stavanger har den politiske ledelsen varslet knallhard kamp for heltidskultur og redusert bruk av bemanningsbyrå i kommunen. Så, drøye to uker senere, la Stavanger kommune ut på anbud en kontrakt verdt 31 millioner kroner til kommersielle vikarbyråer innen barnehage, SFO og skole, melder nrk.no.

Ikke helt etter reglene, men …

– Det å forlenge en inngått avtale i flere år uten ny anbudsutlysing i påvente av snarlig ny miljøsentral, som altså ikke er realisert, er ikke helt i samsvar med reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, sier konst. teknisk sjef Svein Aannestad i Tokke kommune. Kommunen vil forlenge avtalen fra 2015 med to år til, skriver rablad.no.

Fremstøt for mer forskning

SOI (Sveriges Offentliga Inköpare) har sammen med Företagarna, Upphandlingsmyndigheten og tjenesteforeningen Almega skrevet brev til flere forskningsstiftelser. Formålet er å stimulere til og informere om behovet for å finansiere mer forskning på området offentlige anskaffelser.

Mer kunnskap om innkjøpsanalyser

Det er for lite kunnskap om hvordan innkjøpsanalyser kan påvirke effektiviteten i statlige myndigheters innkjøpsvirksomhet. Den svenske regjeringen har derfor bestemt at Ekonomistyrningsverket skal gjøre en utredning om dette. Den skal foreligge senest 3. november neste år.

Fanget av kontrakter

De meget høye energiprisene presser private transportører på økonomien, fordi offentlige oppdragsgivere ikke vil prisjustere kontrakter på tross av den ekstraordinære situasjonen. I Dansk Erhverv opplever man at mange leverandører til det offentlige er fanget av kontrakter med en avregningspris som ikke svarer på dagens prisstigning.

«Kvikkguide» for bærekraftig kjøp av tre

Enten din organisasjon allerede stiller krav til bærekraftig tre eller overveier det, kan en ny «kvikkguide» hjelpe til med hvordan det kan gjøres i praksis gjennom fem anbefalinger. På den måten bidrar man aktivt til den grønne omstilling og mange av FN’s verdensmål, heter det på denansvarligeindkøber.dk.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2.desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.