Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2. oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 2. oktoberVestland fylkeskommune la sin pensjonsordning ut på anbud og er nå den første aktøren som flytter ordningen fra KLP til Storebrand. På bildet fylkesrådmann Rune Haugsdal (foto: Vestland fylkeskommune).

Skriv ut artikkelen

Nå kan du gi innspill til utkast til veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff, Sykehusinnkjøp var trolig verdens første med miljøkrav i legemiddel-kjøp, og Covid19 forsinker utvikling av kontraktstrategi for milliardprosjekt hos Statens vegvesen. Ny smittesporings-app kommer snart på anbud, innkjøpskunnskap viktig for gründere og stadig flere kommuner med innkjøpskutt. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har laget forslag til revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff og energibærere til veitransport, med fokus på flytende biodrivstoff. Frist for innspill er 9. november kl.12.00.

Verdens første med miljøkrav i legemiddel-kjøp

– Så vidt jeg vet er vi den første innkjøpsorganisasjonen i verden som har klart å bygge inn miljøkriterier i en offentlig anskaffelse av legemidler, fortalte Laila Pagh-Skov, kvalitetsleder i Sykehusinnkjøp HF, på den årlige, internasjonale farmasøytdagen. Til den første legemiddelanskaffelsen med miljøkriterier kom det tilbud fra 23 leverandører.

Flytter fra KLP til Storebrand

Vestland fylkeskommune la pensjonsordningen sin ut på anbud etter sammenslåingen av de to tidligere fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland i januar i år. Vestland er nå den første aktøren som flytter pensjonsordningen sin fra KLP til Storebrand.

Covid19 forsinker kontraktstrategi

Arbeidet med kontraktstrategi for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle nærmer seg slutten, men Covid-19 gir forsinkelser. På markedsdialog-dagen ble det kommunisert at avgjørelsen om kontraktstrategien ville være på plass i andre kvartal 2020. Nå vil godkjent strategi for 22-milliarderprosjektet være klar tidligst i fjerde kvartal 2020.

Vil ha penger til førkommersielle anskaffelser

Forskningsrådet har mottatt 69 søknader til de 200 millionene til innovasjon i offentlig sektor de hadde lyst ut. Av de 69 gjelder tre førkommersielle anskaffelser. Dette virkemidlet ble testet som en pilot i fjor og planene er å fortsette utlysningen av midler til førkommersielle anskaffelser også til neste år.

Digital smittesporing på anbud

Folkehelseinstituttet starter arbeidet med ny app for digital smittesporing. Løsningen vil være basert på Apple og Google sitt rammeverk. Arbeidet med utviklingen av ny app skal nå ut på anbud, og en løsning vil kunne være klar før jul.

DNB PMI steg i september

DNB PMI (innkjøpssjefindeks) for september, justert for normale sesongsvingninger, steg med 3,4 poeng til 50,3 og peker dermed mot at fallet i aktiviteten i industrien har stoppet opp. Det var særlig delindeksene for nye ordre og produksjon som trakk opp, men også sysselsettingsindeksen økte.

BVP-anskaffelse: Pris vektes 35%

Rogaland Fylkeskommune inviterer for første gang VVS-rådgivere til å flagge sin kompetanse heller enn å konkurrere med timepris. Ved inngåelse av nye rammeavtaler innfører man elementer av BVP-metoden. Timeprisen er satt til et minimum og vektes bare med 35 %, skriver VVSForum.

Flere kommuner kutter i innkjøp

Flere kommuner har eller vurderer innkjøpskutt. I Øygarden kommune har administrasjonen fått beskjed fra politikerne om bl.a å vurdere innkjøpsstopp, skriver VestNytt. Lødingen kommune innfører innkjøpsstopp ut 2020. Unntaket er der det er nødvendig for å opprettholde liv og helse, ifølge bladet Vesterålen..

Innkjøpskunnskap viktig for gründere

Kunnskap om bl.a. offentlig innkjøp (inkludert Sykehusinnkjøp) er vel så viktig kunnskap som å kunne skrive en forretningsplan og innhente investorkapital for gründere i helsesektoren, heter det i rapporten «Kartlegging av teknologi, innovasjon og entreprenørskap i helsefaglig høyere utdanning i Norge» fra KPMG.

Standardkontrakt for medisinsk-teknisk?

Standard Norge undersøker behovet for en Norsk Standard for kontrakter for anskaffelser av laboratorie- og medisintekniskutstyr, og ønsker nå innspill fra næringen. Leverandører og innkjøpere av dette utstyret ser et økende behov for standardiserte anskaffelseskontrakter, heter det.

F&U-dag innen offentlige anskaffelser

Anskaffelsesakademiet gjennomfører den 5. F&U-dagen innen offentlige anskaffelser 18.-19. november i Bergen. Formålet med F&U-dagen er at universiteter og høyskoler skal formidle det som gjøres av forskning og undervisning innenfor offentlige anskaffelser. Prisen for årets masteroppgave skal etter planen deles ut på F&U-dagen.

Skal måle klimaeffekt av innkjøpsmilliarder

Regjeringen i Danmark vil bl.a. måle klimabelastningen av de mange milliarder kroner stat, kommuner og regioner kjøper inn for, skriver altinget.dk. Som en del av en kommende klimahandlingsplan at den danske regjeringen skal lage en ny strategi for grønne offentlige innkjøp – klimamålingen inngår i dette arbeidet.

Når kan man gi felles tilbud?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er kommet med veiledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”. Den er ajourført bl.a. med høyesterettsdommen i den såkalte veistripesaken. Veiledningen handler om når leverandører kan gi felles tilbud.

EU-dom om IT-baserte tjenester og persondata

EU-domstolen er kommet med dom i saken C-311/18 – den såkalte Schrems II-saken. Dommen innebærer i korthet at det er blitt ulovlig å benytte IT-baserte tjenester som på en eller annen måte overfører personopplysninger til USA etter Privacy Shield-reglene, skriver Sveriges Kommuner och Regioner i en kommentar til dommen.

Tidsfrist på 30 dager, ikke 24 timer

Upphandlingsmyndigheten snur når det gjelder kravet om rask innrapportering av kunngjøringer etter det nye svenske regelverket for statistikkinnhenting som skal gjelde fra kommende årsskifte. Tidligere var tidsfristen satt til innen ett døgn, men nå er det sendt ut på høring forslag om at fristen i stedet skal være innen en måned.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2. oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.