Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21.juniDaglig leder i Arcon, Jørgen Wien, opplever variert kunnskap om innkjøp i offentlige anskaffelser og etterlyser et kompetanseløft.

Skriv ut artikkelen

Det er kommet oppdaterte og mer brukervennlige standardavtaler, stadig lavere pris kan svekke kvaliteten i arbeidsmarkedstiltakene og, ifølge Stortinget: universell utforming skal ha høy prioritet i offentlige anbud. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) vil ha kontakt med prosjektledere og innkjøpere for energieffektiviserings-prosjekt, og Universitetet i Oslo skal få oppdatert anskaffelsesstrategi. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Oppdaterte standardavtaler (SSA)

DFØ har oppdatert et utvalg av SSA-ene (standardavtalene), melder Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det er gjort endringer for å gjøre avtalene mer brukervennlige, oversiktlige og i tråd med gjeldende regelverk. Brukere og representanter både fra kundesiden og leverandørsiden har bidratt.

Kan gå ut over kvaliteten

Arbeid & Inkludering er bekymret for at dagens anbudsprosesser kan gå utover kvaliteten på arbeidsmarkedstiltak. –Vi ser nå et mønster der anbudene vinnes til stadig lavere pris. Når bedriftene hele tiden blir tvunget til å levere den billigste løsningen blir det lite rom for å investere i fagutvikling og medarbeidere.

Topper utslippskutt

Det samlede klimagassutslippet i Innlandet fylkeskommunen ble redusert med 12% fra 2022 til 2023. Den største reduksjonen har skjedd i innkjøpskategorien bygg og infrastruktur, som står for 42% av det totale utslippet.

Pilotering av energieffektivisering

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning) ønsker å komme i kontakt med prosjektledere og innkjøpere i små og store kommuner som ønsker å pilotere krav og kriterier for energieffektivisering. Kravene og kriteriene DFØ ønsker testet, er egnet for å bruke i anskaffelser av nybygg, rehabilitering og leie av eiendom.

Universell utforming – høy anbudsprioritet

Et flertall i Stortingets transportkomite forutsetter at krav om universell utforming har høy prioritet i statlige anbud. Det dreier seg om behandlingen av Innst. 439 S (2023–2024) Nasjonal transportplan 2025-2036.

Ny statistikkside for transaksjoner

Basert på rapportene fra OpenPeppol har DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning) laget en ny statistikkside som gir mer informasjon om hvilke transaksjonstyper som er sendt og mottatt.

Forsyningssikkerhet skal alltid vurderes

Administrasjonssjefen legger frem en anbefaling i to punker til lokalstyret, for hvordan innkjøp til Longyearbyen lokalstyre (LL) skal skje, melder Svalbardposten. I forslag til anskaffelsesreglement legges det vekt på konkurranse, men det påpekes at forsyningssikkerhet alltid skal vurderes.

Etiske retningslinjer mm

I et vedtak i styret for Universitetet i Oslo (UiO) blir universitetsdirektøren bedt om å komme tilbake til styret med oppdatert anskaffelsesstrategi, reviderte etiske retningslinjer for anskaffelser ved UiO og forslag til iverksetting av anskaffelsesstrategi gjennom årlig reviderte tiltaksplaner og rapportering.

Mener det var en «skyggeprosess»

Et av selskapene som konkurrerte om informasjonsjobb for Sirdal kommune mener anbudsrunden bare var en «skyggeprosess». Kommunedirektøren avviser dette, men de første fakturaene for jobben er datert før tildeling av jobben skjedde. Tre av disse er datert før jobben ble lagt ut på anbud, skriver Agder Flekkefjords Tidende.

Etterlyser kompetanseløft

Daglig leder i Arcon Jørgen Wien opplever variert kunnskap om innkjøp i offentlige anskaffelser og etterlyser et kompetanseløft som gjør at utlysninger, kravspesifikasjoner og valg av leverandør blir enda mer transparent og forutberegnelig.

Satser på effektkontrakter

Det er spennende at flere kommuner og bydeler tester ut nye metoder for offentlig – privat samarbeid ved bruk av effektkontrakter. Gjennom anskaffelser legges et grunnlag for at nye løsninger/tjenester kan kjøpes og skaleres, heter det i en ytring i Utrop.

Konkurransefortrinn i mange anbud

– Heldigvis er miljørettede tiltak blitt et konkurransefortrinn i mange anbud og i offentlige anskaffelser og mange trenger hjelp i dette arbeidet, forteller daglig leder Øystein Rugtveit i Vestmar Regnskap til Drangedalsposten.

Anbud, ikke enerett

– Vi ønsker ikke at lokale aktører skal bli skviset ut. Vi må ha hånda på rattet selv, sier Grane-ordføreren etter at kommunen bestemte seg for å lyse ut anbud på tømming av slam fra og med januar 2025. Bakgrunnen for saken er avvisning av et forslag om felles slamforskrift med enerett for et felleskommunalt eid selskap, ifølge Helgelendingen.

Streng innkjøpskontroll

Så langt i år har Arendal kommunes innkjøpsbudsjett sprukket med over 50 mill., skriver Agderposten. Dermed tar politikerne grep. Det skal vedtas, heter det, at det innføres streng innkjøpskontroll, og alle innkjøp under 100.000 kroner må vurderes skriftlig, en vurdering som må journalføres.

Framtidsrettet tungbil-satsing

– Vi er veldig fornøyde over å få på plass regionens første fossilfrie knutepunkt for grønn energi til tungbiler, sier prosjektleder i Kristiansund Næringspark, Ole Birger Ulseth. Både rammevilkår fra offentlige myndigheter og konkurransevilkår i anbudskrav gjør dette til en framtidsrettet satsing, mener partnerne i prosjektet i tk.no.

Lokale kaprer E6-kontrakter for 50 mill

Lokale bedrifter skal stå for rengjøring, matservering og utleie – og har signert langvarige kontrakter verdt 50 mill med utbyggerne av ny E6 i Rennebu. Utbyggerne var tidlig ute og inviterte lokalt næringsliv til å melde interesse for hva de kunne bidra med i prosjektet, skriver lokalavisen OPP.

Ni av ti kjøper bare nye pc-er

Ni av ti svenske kommuner kjøper bare nye pc-er, viser en undersøkelse i regi av it-selskapet inrego.se, som spesialiserer seg på sirkulær IT. 95 av landets 290 kommuner svarte på undersøkelsen som ble gjort i november i fjor.

E-handelsøkning, men for sakte

Svenske Digg (Myndigheten for digital forvaltning) følger årlig opp innføring og utvikling av e-handel innenfor større statlige etater. Årets oppfølging, som dekker hele året 2023, viser at bruken av e-handel fortsetter å øke, men at det går sakte. Det er fortsatt mange myndigheter som har en lang vei å gå før de bruker e-handel som hovedinnkjøpskanal.

Ny miljøkriterier i legemiddel-anbud

Amgros, som årlig kunngjør mer enn 150 EU-anbud, har siden 2021 introdusert miljøkriterier i utvalgte anbud – nå med helt nye kriterier som energieffektivitet og returordning. Kriteriene er dels utviklet etter en konsulent-analyse, dels etter leverandør-dialog. Amgros sikrer forsyning av legemidler til de offentlige sykehusene via anbud.

Nullenergibygninger – veiledning

Bygg i Europa står for ca. 50 % av alt utvunnet materiale, for 35 % av CO2-utslippene og for over 35 % av EUs totale avfallsproduksjon. Nesten nullenergibygninger (nZEB) kan redusere klimapåvirkningen. En ny «steg-for-steg»-veiledning viser hvordan offentlige anskaffelser kan stimulere etterspørselen etter nZEB-konstruksjonskompetanse.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.