Offentlige anskaffelser: Stort og smått 22. juni

Anbud 365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 22. juniAdm. dir. i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, skriver kronikk: Jo flere som får lov til å være med på å finne gode løsninger, desto bedre blir løsningene. Det offentlige skal selvsagt stille krav, følge opp og evaluere. Men alle som er kvalifisert, bør få delta, både offentlige aktører, private kompetansebedrifter og stiftelser som driver i velferdsbransjene (foto: Jon Amundsen).

Skriv ut artikkelen

En høringsrunde viser at flere vil ha ny vurdering av hemmelige legemiddelpriser, og Statsbygg har skjerpet sine krav til etisk handel. Det er bekymring hos private over at drift av helsetjenester nå tas tilbake til offentlig egenregi. Aksjon i Sverige for å få flere bygg-anbud, og konkurranseutsetting har bidratt til effektivisering i bussmarkedet. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Angriper hemmelighold av legemiddelpriser

En rekke høringsinstanser ber om angriper hemmeligholde legemiddelpriser, skriver dagensmedisin.no. Blant disse er Norges farmaceutiske forening, Diakonhjemmet sykehus, Legeforeningen, St. Olavs hospital, Statens legemiddelverk, Apotekforeningen, Statens legemiddelverk og Akershus universitetssykehus.

Har skjerpet krav til etisk handel

Statsbygg, en av landets største innkjøpere, har skjerpet inn sine etiske retningslinjer rundt bruken av byggematerialer på sine byggeplasser, uttalte Tanja Halonen Dugstad, fungerende avdelingsdirektør i byggherreavdelingen i Statsbygg på BNLs generalforsamling.

Mer buss-effektivitet med anbud

Blant konklusjonene i en rapport som Vista Analyse har gjort på oppdrag fra NHO Transport, er at det har vært en effektivitetsforbedring i bussmarkedet som ikke hadde vært mulig uten virksom konkurranse. Det imidlertid ikke påvises at muligheten for å ta i bruk ny miljøteknologi blir påvirket av anbudsutsetting.

HIV-anbud gjennomført

For første gang har Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, gjennomført et anbud på HIV-legemidler. Resultatene er nå klare, og anbefalingene ligger på Sykehuskjøps nettsider. Sykehusinnkjøp estimerer en årlig besparelse på 65 millioner kroner når helseforetakene tar i bruk anbefalingen.

Økt offentlig egenregi bekymrer

I en fersk undersøkelse gjort av Menon Economics svarer hele 70% av de spurte behandlingsbedriftene at det er en stor utfordring for dem at det offentlige nå tar tilbake driften av helsetjenester til offentlig egenregi, skriver adm.dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel i Dagens Næringsliv.

Kontrakt med inhabilitet og annullering

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse konkurransen om psykiatribygget ved Sørlandet sykehus. Kontrakten en verdi på inntil 387 millioner. Sykehusbygg tildelte opprinnelig kontrakten til Veidekke Entreprenør, men annullerte den på grunn av inhabilitet. BRG gikk til topps da Veidekke mistet kontrakten – nå avlyses konkurransen, ifølge bygg.no.

Kapret helikopter-kontrakt

Samferdselsdepartementet innstiller Lufttransport RW AS som kontraktvinner på drift av regionale ruteflygninger på helikopterruten Værøy-Bodø fra 1. august 2019 i konkurransen som ble utlyst 8. februar 2018. Fem luftfartsselskap deltok i konkurransen.

Veiledning for utslippsfrie byggeplasser

Norsk Fjernvarme og DNV-GL har laget en praktisk veiledning for dem som vil satse på utslippsfrie byggeplasser.

Klimainnovasjon i transportkjøp

140 kommuner benytter samlet og strategisk sin innkjøpsmakt for å raskere få til klimainnovasjon i transport av avfall gjennom å stille likelydende miljøkrav i anskaffelser. Markedet inviteres til nærmere samtaler om hvordan dette best kan løses og legge til rette for innovasjonssamarbeid på en leverandørkonferanse etter sommeren.

Bane NOR og balanserte kontrakter

NHO, BNL og EBA understreker i et brev til Samferdselsdepartementet og Bane NOR at det er viktig at Bane NOR velger riktige gjennomføringsmodeller og bruk av balanserte kontraktsbestemmelser for å sikre interesse for oppdragene og en velfungerende konkurranse i de kommende baneoppdragene, ifølge bygg.no.

Bærekraft-kriterier for engangshansker

Upphandlingsmyndigheten har laget nye bærekraftskriterier for anskaffelse av engangshansker til bruk i helse og omsorg. Kriteriene omfatter krav koplet til miljø, klimapåvirkning, helse og sikker bruk av hanskene. Engangshansker i helse og omsorg er det forbruksmateriell som har størst innkjøpsvolum i svenske helsesektor. 

Regelbrudd, men sen varsling 

Et avfallsselskap i Danmark har begått brudd på anskaffelsesreglene ved innkjøp for 121 millioner kroner de siste åtte årene. I et halvt år har direktøren for det kommunalt eide selskapet vært klar over at de har brutt anskaffelsesreglene, men først nå nylig varslet han sitt styre om forholdet.

Vil ha flere bygganbud

Antallet tilbud i bygganskaffelser i Sverige er altfor lavt, skriver inkopsradet.no. Nå tar Boverket grep og innleder en websatsing der formålet er å senke terskelen for utenlandske byggherrer og entreprenører som vil bygge i Sverige.

Bruk av miljømerker

Københavns kommune i samarbeid med Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb utfordrer en bredere krets av offentlige innkjøpere: Vil dere på sikt være interessert i å kjøpe mer miljømerket leketøy og kontormøbler? Det har større effekt i markedet hvis flere vurderer å stille krav om miljømerker ved neste korsvei, skriver udbudsmedia.dk.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 22. juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.