Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23.desember

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23.desemberOgså på denne plass vil Anbud365 gjerne ønske sine lesere, annonsører, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser en riktig fin jule- og nyttårshøytid (foto: Julija Sapic /Scanstockphoto.com).

Skriv ut artikkelen

Ikke alt er greit for kommunene i Norgesmodellen mot useriøse aktører, helseforetak kjøper fra private leverandører og fra årsskiftet skal det også stilles nullutslippskrav når det offentlige kjøper tunge varebiler. Det foregår revisjon av miljøkrav til kontormøbler, og i Notodden ber politikerne om å få innkjøpsstrategi. I Danmark får offentlige oppdragsgivere etter nyttår plikt til å innhente en veiledende uttalelse om utelukkede tilbydere vil inn i varmen igjen. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

På Anbud365 i romjulen

I romjulen kan Anbud365 tilby deg artikler om bl.a.: Innovasjon, pris ikke lenger eneste kriterium, ideelle og lokalmat. Kikk gjerne innom!

Kommune-skepsis til noe i Norgesmodellen

KS er positiv til en Norgesmodell og stiller seg bak formålet med reglene. Men noen av de foreslåtte tiltakene er særlig vanskelige å følge opp for kommunesektoren. Plikten til å føre tilsyn med en rekke forhold som ligger utenfor vanlig kontraktsoppfølging kan vise seg å bli helt ugjennomførbar, meldte KS i et møte med næringsministeren.

Nye nullutslipps-krav fra nyttår

Regjeringen innfører nå krav om nullutslipp også for tunge varebiler i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Regjeringen innfører krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av tunge varebiler, altså varebiler på mellom 1785 kg og 3,5 tonn, fra 2023.

Revisjon av miljøkrav til kontormøbler

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) jobber med å revidere sine miljøkrav til kontormøbler, sier fagsjef Ida Oppen i Designindustrien. Miljødeklarasjon (EPD) blir trukket frem som et viktig grunnlag for at det offentlige skal kunne beregne klimafotavtrykk for sitt møbelforbruk. Behovet for bruk av EPD-er vente så øke.

Helsetjenester fra private leverandører (I)

Helse Nord RHF inngår nå nye avtaler med private institusjoner for kjøp av spesialiserte habilitering- og rehabiliteringstjenester. Avtalene gjelder både døgn- og dagopphold og har en økonomisk ramme på om lag 290 mill årlig.

Helsetjenester fra private leverandører (II)

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen 10 ulike fagområder. Det kom tilbud fra 14 ulike tilbydere.

Kofa snudde i gebyrsak

I oktober fikk et Tvedestrands-selskap varsel om et straffegebyr på 472.000 kroner for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Nå har Kofa snudd, og frikjent selskapet fullstendig. Årsaken til at Kofa ikke lenger mener at selskapet er en virksomhet som er underlagt regler for offentlige anskaffelser, handler om selskapets formål.

Avstår fra åpne anbudskonkurranser

– Forsvarsbyggs avdeling for kulturminner har siden 2018 hatt en bevisst policy om å ikke delta i åpne anbudskonkurranser og leverer ikke tjenester i privatmarkedet, sier avdelingsleder Marte Oftedal til byggmesteren.no. De svarer en advarsel om å ikke underby private firmaer på tilstandsvurderinger og arbeider innen bygningsvern.

Staten forhandler med «staten» om tog

– Jernbanedirektoratet er i forhandlinger med Vygruppen om Østlandet 1 og med Flytoget om Østlandet 2, bekrefter Erik Lund i Jernbanedirektoratet. – Signering av trafikkavtaler for kan tidligst skje ett år etter at direktetildelingen er kunngjort i database for offentlige innkjøp. Dette innebærer tidligst april 2023, svarer Lund til Dagsavisen.

Antall samordnede anskaffelser øker

Tallet på samordnede anskaffelser i forhold til totalt antall anskaffelser har siste år steget fra 17 % til 28 %. Til sammen er det p.t. identifisert 44 muligheter knyttet til samordningstiltak i form av anskaffelser, hvorav 12 leveres i 2023, ifølge styrepapirer i Sykehusinnkjøp. Samordning skjer bl.a. når to eller flere helseforetak samarbeider.

Håndverkere vil med i lov-referansegruppe

Bygghåndverk Norge vil være med i referansegruppen til utvalget som skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser, fremgår det av et brev Anbud365 har fått tilgang til. NHO-utbryterne Malermestrenes Landsforbund og Byggmesterforbundet stiftet Bygghåndverk Norge i år.

Leverandørdialog om helseplattform

Sammen med de øvrige «utbryterne» Inderøy, Snåsa, Meråker og Frosta – nesten 15 % av Trøndelags befolkning – har Stjørdal og Steinkjer nå lagt ut en sak på anskaffelsesportalen Doffin – for å undersøke alternativ til Helseplattformen. – Det blir møter med aktuelle leverandører i løpet av januar og februar, skriver Trønder-Avisa.

Tror de kan greie seg uten oss

– I en del kommuner tror politikerne at de kan klare seg helt uten oss og lar være å kjøre offentlige anskaffelser. Da ender de gjerne på spotmarkedet, konstaterer direktør Svein Konstali i bemanningsforetaket Konstali Helsenor AS i fagbladet.no.

Prosjekt for legemiddelforsyning

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har lagt frem sak om fremtidens legemiddelforsyning, i tråd med oppdrag gitt av Helse Midt-Norge RHF i om “å sikre nødvendig areal og anskaffelser for sikre tilstrekkelig kapasitet til egenproduksjon av legemidler, inklusive endoseproduksjon”. Det fremgår av styredokumenter til helseforetaket.

Notodden-politikere vil ha innkjøpsstrategi

Kommunestyret i Notodden ber administrasjonen etablere og formalisere en innkjøpsstrategi for kommunen i 2023. Innkjøpsstrategien skal føre til at kommunen ved alle anskaffelser opererer med stor integritet og ivaretar sitt samfunnsansvar, samtidig som anskaffelsen er kostnadseffektiv og etter gjeldende regelverk, heter det i Telen.

Misforståelser og uklarheter

En entreprenør klaget, og ny konkurranse kommer. Det var uklarheter i anbudet som gjorde at det ble grunnlag for misforståelser og uklarhet i tildelingen, heter det fra kommunen som håper det blir like stor interesse også neste gang. Da levert seks leverandører tilbud, skriver Avisa Sør-Trøndelag.

Plikt til å sjekke pålitelighet

Offentlige oppdragsgivere må fra nyttår av innhente en veiledende uttalelse når en utelukkete virksomhet ønsker å dokumentere at den er til å stole på. Plikten gjelder i anskaffelsesfasen og i kontraktsfasen.

Ned med klimaavtrykket i offentlige innkjøp

Den nye danske regjeringen skriver i sin politiske plattform at den ønsker å redusere klimaavtrykket som følge av det offentliges innkjøp. Det gjelder også ved kjøp av transport og bygging av offentlige bygg.

Innkjøpsspørsmål blir film

En kortfilm skal informere bestillere, innkjøpere og øvrige ansatte i den svenske kommunen Karlstad om ulike innkjøpsspørsmål. Initiativet ble tatt av noen medarbeidere ved innkjøpsavdelingen, melder offentligaaffarer.se.

Ny svensk kunngjørings-database

Upphandlingsmyndigheten i Sverige har blant sine oppdag å utvikle og forvalte en nasjonal database der samtlige tjenester som deres lov om valgfrihetssystem (LOV) omfatter, skal kunngjøres. Den er nå etablert og døpt Hitta LOV-uppdrag.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23.desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.