Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 23.juniMye av interesse om offentlige anskaffelser fra Stortinget i det siste, bl.a. risikoavlastning og utslippskrav.

Skriv ut artikkelen

Ny veiledning og nye verktøy for risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav, mulig mer brukervennlig ESPD-skjema, og anskaffelsesområdet har hjulpet regjeringen til å nå sine mål om forenkling og effektivisering. Dessuten gjennomfører Statens vegvesen en OPS-konkurranse for første gang på 13 år. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Ny veiledning for kontraktsoppfølging

Initiativ for etisk handel (IEH) lanserer nå en ny veiledning og nye verktøy for risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser. Tirsdag 27. juni presenteres veiledningen.

Anskaffelser hjelper regjeringen (I)

Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er nå kuttet med 15 milliarder kroner, skriver regjeringen. Siden regjeringsskiftet er det gjennomført 79 forenklingstiltak. Blant disse: Regelverket for offentlige anskaffelser er forenklet slik at det blir enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i dette markedet.

Anskaffelser hjelper regjeringen (II)

En rekke viktige forenklinger er allerede besluttet og er under gjennomføring i 2017, ifølge regjeringen. Blant de største er: Tilbudsdelen av offentlige anskaffelser gjøres elektronisk. Prosjektet vil implementeres delvis i 2017 og 2018.

Purret på risikoavlastning

Anskaffelseslovens «far», Odd Omland(a), minnet under Stortingets debatt om industrimeldingen på flertallsvedtaket om å få utredet en risikoavlastning ved innovative anskaffelser. Regjeringens svar har vært at dette vil bli vurdert i sammenheng med meldingen i løpet av 2018. Dette er tap av tid og vitner om lite handlekraft, sa Omland.

Tre videre i OPS-konkurranse

Statens vegvesen tar med Skanska Norge, Strabag/Acciona og Veidekke/Sundt videre i konkurransen om OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten–Elverum i Hedmark. Det er første gang på 13 år at Vegvesenet inngår en OPS-kontrakt. Forrige prosjekt var utbyggingen av E18 Grimstad – Kristiansand som sto ferdig i 2009. OPS=Offentlig-privat samarbeid.

Utslippskrav til ferger og rutebåter

I forbindelse med Stortingets behandling av industrimeldingen fikk følgende forslag flertall: «Stortinget ber regjeringen utarbeide krav i forskrift til lov om offentlige anskaffelser om at alle nye ferger og rutebåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi når situasjonen tilsier at det er mulig.»

Finner opp årsaker til hemmelige anbudspriser?

Jusprofessor Mads Andenæs mener jurister i forvaltningen får i oppdrag å finne opp årsaker til å hemmeligholde anbudspriser, skriver Dagens Medisin.

Det offentlige på private markeder

Stortinget ber regjeringen se på prinsipper og retningslinjer for samarbeid mellom staten og private aktører, med siktemål å redusere offentlige aktiviteter i velfungerende private markeder.

Kontrakter for mindre entreprenører

Viktig presisering fra Stortingets transportkomite i behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018 – 2019, skriver Maskinentreprenørenes forbund: Det må legges til rette for samferdselskontrakter tilpasset de mindre entreprenørene.

Rangeringssystem for miljøbelastning

Maritime Bergen mener i et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet at Norge skal etablere et nasjonalt rangeringssystem for miljøbelastning, basert på LCA metodikk, med krav om at man får opp faktorer på produktenes totale miljøbelastning. Det vil lette innkjøpers arbeid med å gjøre de beste grønne valgene, heter det.

ESPD-forenkling underveis?

Et forenklingsforslag fremsatt av danske næringslivsorganisasjoner kan føre til at ESPD-skjemaet etter hvert blir mer brukervennlig. Et EU-organ som behandler forslag fra virksomheter og organisasjoner, har behandlet det danske innspillet. Det innebærer at EU-kommisjonen er forpliktet til å se nærmere på forenklingsforslaget.

Skattekrav ved anskaffelser

En ny veiledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark klargjør hvordan det kan stilles krav om skattemessige forhold i forbindelse med anskaffelser og hvor grensene går innenfor EUs anskaffelsesregler.

Stockholm kritiseres for domstolstross

På tross av at förvaltningsrätten har konstatert at Stockholms stad selv hadde skapt det hastverket som ble oppgitt som grunnen for en direkteanskaffelse av transporttjenester, skrev kommunen avtale med leverandøren, ifølge upphandling24.se. Kommunen får kraftig kritikk for dette av Konkurrenskommissionen i tankesmien Den nya välfärden.

Ber om synspunkt fra EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige har besluttet å innhente en såkalt forhåndsavgjørelse fra EU-domstolen i en sak som Konkurrensverket holder på med. Det gjelder om statlige SJ (Statens Järnvägar) skal følge reglene for offentlige anskaffelser eller ei. SJ har om lag samme ansvarsområde som NSB i Norge.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.