Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. november

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 25. novemberKonkurransen om innovasjonspartnerskapet til Helse Bergen, her ved adm.dir. Eivind Hansen, og ni andre følgevirksomheter ble publisert på Doffin denne uken (foto: Katrine Sunde).

Skriv ut artikkelen

29. november går høstens – og årets – siste Anbud365-seminar av stabelen, DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) har laget retningslinjer for bruk av konsulenttjenester og Statens vegvesen kunngjør konkurranse om vedlikehold av 1100 broer. To kommuner høster statsrådsros for sitt innkjøpssamarbeid, og standarden for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser foreligger nå også på norsk. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Høstens siste Anbud365-seminar 29.september

Den 29. november inviterer Advokatfirmaet Thommessen – i samarbeid med Anbud365 til gratis frokostseminar.  Da vil partner Wenche Sædal og advokatfullmektig Espen Randen ta for seg tilbudsevaluering. Påmeldingsfristen for å kunne delta fysisk er nå løpt ut, men det er fortsatt tid til å melde seg på hvis du vil følge seminaret digitalt.

Nye retningslinjer konsulenttjenester i staten

DFØs (Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings) nye retningslinjer skal hjelpe statlige virksomheter til å gjøre gode vurderinger før de tar beslutninger om kjøp av konsulenttjenester. Retningslinjene er overordnete, og de skal derfor tilpasses virksomhetens egenart og omfang av konsulentkjøp.

Inviterer til innovasjonspartnerskap

Sykehusinnkjøp skal inngå avtale om innovasjonspartnerskap for utvikling av en helhetlig løsning som ivaretar produksjon av tørket blodplasma og et sluttprodukt som inkluderer alle komponenter som er nødvendig for transfusjon. Kunde og følgevirksomheter har opsjon på kjøp av ferdig utviklet løsning.

Får statsrådsros

– Innkjøpsavtalen mellom Hol og Ål er et godt eksempel på fruktbart samarbeid om felles innkjøpsstrategi på tvers av kommunegrensene. Det sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, ifølge Hallingdølen.

Integritets-standarden på norsk

NS-EN 17687 Offentlig anskaffelse – Integritet og ansvarlighet – Krav og veiledning, er nå også på norsk, melder Standard Norge. Den gir hjelp og støtte med hensyn til integritet og ansvarlighet i prosesser for offentlige anskaffelser, fra identifisering av behov til levering av produkter, tjenester eller bygg- og anleggskontrakter.

Anskaffelses-samarbeid i helsebygg

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF hvor Sykehusinnkjøp HF skal bistå Sykehusbygg HF med anskaffelse av løst utstyr til byggeprosjektene. I tillegg kan prosjektporteføljen under visse forutsetninger benytte rammeavtaler Sykehusinnkjøp HF har inngått, heter det i en styresak i Sykehusbygg.

Kontrakt på 1100 bruer

Statens vegvesen skal vedlikeholde 1100 bruer i Hedmark, Oppland og Buskerud. Kontrakten med inntil to entreprenører har en varighet på to år, og Statens vegvesen har som år byggherre opsjon på å forlenge med 1 + 1 år. Avtalen har en maksimal rammeverdi på 160 mill. Fristen for å levere tilbud er 16. desember.

Statssky-konsepter bekymrer

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har lenge jobbet for at å opprette en statssky – fellesskapets sikre lagring av den enorme data-mengden det offentlige samler inn. Nå er NTL bekymret, skriver frifagbevegelse.no: Det er kommet opp med hele seks konsepter som baserer seg på private kommersielle leverandører og konkurranseutsetting.

Utsatte bussdrift i egenregi

Hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune har utsatt saken om kollektivtransport i egenregi. Fylkestinget har tidligere vedtatt å evaluere anbudsordningen på kollektivtransporten og samtidig vurdere om fylkeskommunen heller selv skal drifte kollektivtransporten med buss. Nå er driften på anbudskontrakter.

Vurderer tjenestepensjon på anbud

Kommunestyret i Hareid har vedtatt å be kommunedirektøren hente inn et tilbud fra Storebrand, slik at man har et alternativ som grunnlag ved vurdering av konkurranseutsetting av tjenestepensjonen. Samtidig skal kommunedirektøren sjekke om valgt fremgangsmåte er i pakt med anskaffelsesreglene, melder Vikebladet Vestposten.

Bare et fåtall med pensjonsanbud

Tjenestepensjon er et av kommunenes største innkjøp, med årlig premier på rundt 60 mrd. Konkurranse mellom flere leverandører bidrar til lavere kostnader for kommunene. Likevel er det bare en håndfull av over 300 kommuner som har gjennomført anbud. Det skriver Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand i Finanswatch.

Føler seg presset ut

Norske skipsverft føler seg priset ut av særnorske kostnader, strengt regelverk og rigid anbudspolitikk. Samtidig opplever de at myndighetene ser vekk fra egne regler når offentlige skip blir bygget i lavkostland som Tyrkia, sier Asle B. Strønen, adm.dir. i Norske Skipsverft til kystens.no.

Krevende også med «liten» konkurranse

Et arkitektkontor klager over at det i en sak om Kragerø sykehus ikke ble innhentet tilbud fra andre aktører. Kommunen svarer at oppdraget var under 100 000 kroner, og: – Da er reglene slik at vi ikke trenger å lyse ut en anbudskonkurranse, heter det i kv.no, og det krever mye administrasjon og arbeid selv ved en «liten» anbudskonkurranse.

Ikke krav om fast ansettelse – ennå

Kort etter at Peab Asfalt sendte ut sine oppsigelser, kom regjeringen med Norgesmodellen – nasjonale seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser. Målet er sunnere konkurranse og mer seriøst arbeidsliv. Foreløpig er det ikke krav om faste ansettelser i modellen. Men den skal utvikles, og nye krav kan komme til, skriver Arbeidsmanden.

Uheldig tidspunkt for anbud

Det forelå ikke offisielle data som gav grunn til å forvente prisøkninger i den størrelsesorden som inntraff. Drammen kommune var uheldige med tidspunktet for anbudet, og på grunn av Bane NORs prosjekt var det begrenset hvilke muligheter kommunen hadde for å trekke i nødbremsen eller endre prosjektet, heter det i drm24.no.

Gjør inntog i kommune-Norge

Visma Proceedo skal levere løsninger for e-handel til Abakus, innkjøpssamarbeidet mellom 11 norske kommuner fra Østerdalen til Trøndelag. Løsningen benyttes av nær halvparten av kommunene i Sverige, med rundt 900.000 brukere. Avtalen med Abakus er selskapets første innenfor kommunal sektor i Norge, heter det i en pressemelding..

Ser nærmere på forsikringer mot gebyr

Den nye civilministeren i Sverige, Erik Slottner, lover å se nærmere på muligheten for et forbud mot å tegne forsikringer mot overtredelsesgebyr man kan pådra seg i offentlige anskaffelser. Praksisen har vakt skarp kritikk, ikke minst fra Konkurrensverket, ifølge upphandling24.se.

Ratingsystem for IT-leverandører

IT-leverandører bør kunne få karakterer for sine tidligere prestasjoner basert på et offentlig ratingsystem. Et slikt system for offentlige IT-anskaffelser kan bidra til økt kvalitet i leveransene og redusere misnøye, mener Sofia Lundberg professor i nasjonaløkonomi i computerworldsweden.se.

Krav om ansettelse av funksjonshemmede

Rundt 30 finske kommuner stiller krav om ansettelse av mennesker med funksjonshemninger i forbindelse med anskaffelsene (ansettelsesvilkåret) – enten i kunngjøringen og/eller som kontraktsvilkår. I tillegg vedtar over 20 kommuner å ta med vilkåret i 2023 eller senere, skriver Finlands rådgivende enhet for offentlige anskaffelser.

Verktøy for kompetanse-kartlegging i innkjøp

I Danmark har Statens Indkøb lansert et verktøy som kan hjelpe med å skape oversikt over en innkjøpsorganisasjons innkjøpsfaglige kompetanse. Formålet med verktøyet er å kartlegge gapet mellom nåværende kompetanse og det ønskede kompetansenivå innen anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. november"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.