Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26.mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser stort og smått 26. maiAndré Hoddevik i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er eneste kandidat til vervet som generalsekretær i den internasjonale organisasjonen Open Peppol, som skal ha sin 15. generalforsamling 8. juni.

Skriv ut artikkelen

Vikarbyråer i sykehussektoren må rette avvik, det forskes på kontraktstrategier og Arbeidstilsynet er nå i gang med tilsyn av offentlige oppdragsgivere. Anbud365-dagen 15. juni nærmer seg med stormskritt, og en kommune hadde anbudskonkurranse i 2021 – først nå kom bevilgningen. Etter konsulentkjøp i milliardklassen strammes det nå til i Oslo-sykehus. I Sverige er mye anskaffelsesstatistikk nå tilgjengelig som åpne data. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-dagen 15. juni: Snart slutt på 50% rabatt!

Frem til utgangen av søndag 4. juni tilbyr vi fortsatt 50 % early bird-rabatt ved påmelding til Anbud365-dagen 15. juni. Deretter er det full pris, og da er vel valget klart. Gjør som de nær 300 som nå har melt seg på – før rabatt-tilbudet avsluttes. Klikk her og du finner program – og det du trenger for å melde deg på!

Vikarbyråer må rette avvik

Seks leverandører av vikarer til helseforetakene har brukt underleverandører uten godkjenning fra Sykehusinnkjøp, viser resultatene etter en revisjon. To av leverandørene blir midlertidig suspendert som følge av flere avvik, melder Sykehusinnkjøp.

Forsker på kontraktstrategi

Blant temaene forskere jobber med er kontraktstrategi: utvikling av metode for å beregne hvilken kontraktstrategi som er egnet for ulike infrastrukturprosjekter, eksempelvis tidlig involvering av entreprenør. Nylig var over 20 forskere tilknyttet Ferjefri E39-prosjektet i Gøteborg for å presentere sine prosjekter, melder Statens vegvesen.

1,7 mrd på konsulenter – strammer inn

De siste fem årene har Oslo universitetssykehus brukt nesten 1,7 mrd på innkjøp av eksterne konsulenter. Nå skal bruken kuttes kraftig – og flere millioner spares. Brorparten av konsulenttjenestene dreier seg om utgifter knyttet til IKT, og er primært betalt til Sykehuspartner, heter det i Avisa Oslo.

Starter tilsyn med offentlige oppdragsgivere

Arbeidstilsynet har startet årets tilsyn med offentlige oppdragsgiveres plikt til å følge opp lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter. De siste ti årene har Arbeidstilsynet gjennomført ca. 550 tilsyn med slike oppdragsgivere. En gjennomgang viser at det var regelbrudd ved krav til kontroll og oppfølging av kontraktene i sju av ti tilsyn, der dette ble kontrollert.

Fortsetter som internasjonal toppsjef

André Hoddevik i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er eneste kandidat til vervet som generalsekretær i OpenPeppol, som skal ha sin 15. generalforsamling 8. juni. OpenPeppol er en internasjonal organisasjon for å videreføre arbeidet til Peppol-prosjektet – et EU-prosjekt som Hoddevik i sin tid ledet på vegne av Norge.

Vil ha byggeprosjekter ut i markedet

Det offentlige er Norges største byggherre, og Bernt Apeland, adm. dir. i Virke reagerer på at mange kommuner og offentlige etater nå holder igjen på oppstart av ny byggeaktivitet. Han oppfordrer spesielt kommunepolitikerne til å igangsette planlagte prosjekter av stor verdi for lokalsamfunnet.

Viken-regnskap for klima-anskaffelser

– Store utslippskutt som følge av egne gjennomførte anskaffelser i 2022, vil først vises på klimaregnskapet i 2023. En utskiftingsplan er lagt fram for 2023 med nye anskaffelser av fossilfrie tjenestekjøretøy og maskiner som forventes å gi ytterligere utslippskutt i 2023, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil i Viken fylkeskommune.

Børstet støvet av pristilbud

Steinkjer kommune satte i mars av 3,5 mill til planlegging av parkeringshus, men rådgivingsselskapet Steinkjerbygg hadde avholdt anbudskonkurransen allerede i 2021. Oppgaven med å utarbeide et totalentreprisegrunnlag går til Norconsult. Ifølge avtalen som Trønder-Avisa har sett, ble avtalen signert av Norconsult i september 2021.

Strategi og sirkulæranskaffelser

Strategiske føringer for arbeidet med sirkulærøkonomi er med i flere av Askers temaplaner og andre retningsgivende dokumenter. I praksis gjør vi det bl.a. i arbeidet med innkjøp og anskaffelser, når vi bygger og når vi satser stort på ombruk og redesign i egne prosjekter, skriver bl.a. Asker-ordfører Lene Conradi i Budstikka.

Kristiansand-krav til båtanbud

Når bystyret i Kristiansand skal behandle sak om anbud for båttjenester i en ny periode, anbefaler kommunedirektøren at det skal stilles krav om tidsmessige fartøy med hensyn til sikkerhet, passasjerbekvemmeligheter og universell utforming. I tillegg at det skal stilles krav til nullutslippsløsning for fartøy på de omtalte strekninger, melder n247.no.

Tillit er viktig, snudde kontraktstildelingen

I februar ble det klart at Åsen & Øvrelid var tildelt kontrakten på bygging av ny brannstasjon i Florø. Consto klaget på tildelingen, og nå snur kommunen. – Kommunen er svært opptatt av at deltakerne skal ha den nødvendige tillit til at valg av leverandør skal skje etter anskaffelsesregelverkets rammer, heter det fra kommunen i Firdaposten.

Nøkkelanskaffelser for sirkulær økonomi

Bærekraftige anskaffelser, gjenbruk og god verdibevaring av eiendom/bygg/anlegg (EBA) er nøkkelområder for omleggingen til en mer sirkulær økonomi. Sektoren må ta et tydelig og mer offensivt ansvar for klima, miljø og bærekraft, og EBA-området må ta sin del av dette ansvaret, skriver direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen i Forsvarets forum.

Anskaffelse i stedet for Helseplattformen?

Seks midtnorske kommuner mener det er for høy risiko å innføre det kritiserte journalsystemet Helseplattformen, og ønsker å utsette avgjørelsen. Et annet alternativ er å anskaffe andre løsninger, kombinert med bruk av nasjonale e-helseløsninger. Det vurderes at risikoen ved en slik anskaffelse i dag er medium til høy, ifølge Trønder-Avisa.

Fikk inn hele 12 tilbud

I alt 12 ulike arkitekt- og rådgivingsselskaper meldte sin interesse da Rjukan kommune la ut dette prosjektet på anbud: «Forprosjekt nytt Helse- og omsorgsbygg på Rjukan». Vinneren leverte inn et tilbud på litt overkant av 3 mill, melder Rjukan Arbeiderblad.

Stortingsstøtte til Norgesmodellen

Stat og kommuner er store og viktige innkjøpere av varer og tjenester. Flertallet på Stortinget støtter arbeidet mot useriøse aktører på dette markedet og går inn for at Norgesmodellen videreutvikles for å sikre et mer anstendig og rettferdig arbeids- og næringsliv. Dette fremgår av en innstilling til et forslag om å styrke a-krimsentrene.

Statskontrollert klimamerket for mat

En arbeidsgruppe nedsatt av landbruksdepartementet i Danmark, anbefaler at det skal etableres et statskontrollert klimamerke der alle matvarer rangeres i forhold til hverandre, på en skala som skal vise matvarens klimaavtrykk. Databasen som bygges opp tilgjengelig for f.eks. offentlige innkjøp og lignende, ifølge Norsk Landbruk.

Anskaffelsesstatistikk som åpne data

Mye av Upphandlingsmyndighetens statistikk finnes nå som åpne data på myndighetens webbplats og i Sveriges dataportal. Gjennom å gjøre anskaffelsesstatistikk tilgjengelig som åpne data, skaper myndigheten nye muligheter for innovasjon, tjenesteutvikling og innsyn på et område der det årlig gjøres forretninger for anslagsvis 800 mrd.

72 mill til innovative velferdsteknologi-innkjøp

Center for offentlig-privat innovation i Danmark skal hjelpe kommuner og regioner med innovative innkjøp av velferdsteknologi, som kan få støtte av en ny ordning i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen har bevilget 72 mill til innkjøp, implementering og spredning av velferdsteknologiske løsninger.

Skal etablere praksisfelleskap på innkjøp

Offentlige oppdragsgivere i EU er invitert med i en undersøkelse der de skal melde de anskaffelses-områdene med størst interesse, utfordringer og behov. Resultatet skal brukes til å kutte i listen over nøkkeltemaer innen offentlige anskaffelser og utvikle ti nye praksisfelleskap som skal utforske områder av høyeste betydning for offentlige kjøpere.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26.mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.