Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. mars

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. marsAnbud365 ønsker sine lesere, samarbeidspartnere, øvrige bidragsytere og annonsører en riktig fin påske. Vi publiserer godt anskaffelsesstoff også i påskens virkedager, og er i full fart igjen straks over påske. Da åpnes også early bird-påmeldingen til årets digitale Anbud365-dag 3. juni. Et spennende program er klart.

Skriv ut artikkelen

Evalueringen av terskelverdi-hevingen skal være klar om snaut et år, og Folkehelseinstituttet har pådratt seg Kofa-gebyr for ulovlig direkteanskaffelse i forbindelse med Smittestopp-appen. I mai kommer en stor konferanse om digitale anskaffelser, men før det en nordisk leverandørkonferanse om utslippsfri varelevering. I Sverige vil næringslivet ha innkjøpssaker håndtert ved færre domstoler for å få en mer lik behandling. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Hevingen av terskelverdien skal evalueres

I 2017 ble grensen for hvilke offentlige anskaffelser som må ut på offentlig anbud hevet fra 500 000 kroner til 1,1 millioner, og senere økt til 1,3 millioner kroner. Nå skal endringen evalueres. Utredningsoppdraget er lyst ut på Doffin. Frist for ferdigstillelse av rapporten er 10. januar 2022.

Smittestopp-app gav Kofa-gebyr til FHI

KOFA har ilagt Folkehelseinstituttet (FHI) et gebyr på 78 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av skytjenester. Bakgrunnen er at FHUI inngikk tre avtaler i april 2019 for anskaffelse av appen Smittestopp. Avtalen om levering av skyplattform var en ulovlig direkte anskaffelse, mens de to andre kunne unntas kunngjøringsplikten.

Konferanse om digitale anskaffelser

Nå er programmet til «Digitale anskaffelser: Mer enn EHF!» klart. Meld deg på og hold deg oppdatert på nyheter og utvikling innen digitaliseringen av offentlige anskaffelser. Konferansen i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gjennomføres digitalt onsdag 5. mai kl. 10:00-15:00.

Innovasjonspartnerskap om smarte vegger

Prosjekt nytt regjeringskvartalet er på jakt etter gode løsninger og det er nå utlyst en konkurranse om smarte innvendige lettvegger. Statsbygg ønsker å inngå et innovasjonspartnerskap med byggenæringen for utvikling av industrialiserte innervegger i tre for bygg med bæresystemer i betong eller stål – kalt smarte vegger.

Leverandørkonferanse om utslippsfri varelevering

21. april arrangerer Zero digital, nordisk leverandørkonferanse om utslippsfri varelevering sammen med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Leverandørutviklingsprogrammet. Det er en del av det nordiske prosjektet Zero emission delivery of goods.

Vegvesen-ja til funksjonskrav i driftskontrakter

Gjennom å stille funksjonskrav eller krav til metoder i driftskontraktene, kan Staten vegvesen bidra til at nyutviklet utstyr og metoder kan tas i bruk, og på den måten indirekte støtte produktutvikling hos leverandørene, ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide. Vegvesen er positive til å bidra til innovasjon og utvikling innen vinterdriften.

Økt standardisering av medisinteknisk

Styret i Helse Nord har enstemmig anmodet sin adm.dir. om å legge frem egen sak om styring av anskaffelser, slik at det legges til rette for større grad av standardisering, særlig innenfor medisinteknisk utstyr.

Diabetesforbundet: Tungrodd anbudssystem

Det finnes stadig flere tekniske hjelpemidler som bedrer hverdagen med diabetes, men det må bli lettere å få tilgang til utstyr. Dagens anbudssystem er tungrodd og fører til forsinkelser. Diabetesforbundet ber Helsedepartementet om å vurdere andre finansieringsordninger for innkjøp og utlevering av hjelpemidler.

To kapret flyrute-kontrakt

Etter en konkurranse om midlertidig drift av flyrutene Stord – Oslo og Ørland – Oslo har Samferdselsdepartementet innstilt Danish Air Transport A/S (DAT) og Widerøe som kontraktsvinnere på rutene Stord – Oslo og Ørland – Oslo, heter det i en pressemelding.

Enighet om ubåtkontrakt

Norge og Tyskland inngikk i 2017 et strategisk, maritimt materiellsamarbeid om felles anskaffelse av identiske ubåter og sjømålsmissiler. Det er nå enighet mellom Norge og Tysklands anskaffelsesorganisasjoner og verftet ThyssenKrupp Marine Systems om kontrakt for nye, identiske ubåter. Det er også enighet om felles anskaffelse av missiler.

Når naturstein kjøpes …

– Til tross for at bærekraft og etisk handel kan stå høyt på dagsordenen til byggherren, så blir det fort nedprioritert når naturstein kjøpes. Ofte er det kun pris som teller, forteller daglig leder i Beer Sten, Monica Midtun Sander til etiskhandel.no.

Ivaretar forbudet mot engangsplast

Norske sykehus vil ha gode alternativer klare når et forbud mot engangsplast trer i kraft til sommeren, melder Sykehusinnkjøp. Det gjelder bl.a. plastbestikk, tallerkener og sugerør. Sykehusinnkjøp har hatt en løpende dialog med Staples, dagens leverandør på dette feltet. Leverandøren har også kommet med forslag til alternative produkter.

Innkjøpsordning i veien for innkjøp

Varaordfører Torstein Dahl i Bamble kommune foreslo at kommunen skulle kjøpe de ferske råvarene serveringsbransjen ikke får brukt etter nedstengningen. Administrasjonen i kommunen sier at det ikke går, det er på tvers av den felles innkjøpsordningen grenlandskommunene har, skriver Porsgrunn Dagblad.

Handle mest mulig lokalt

Kommunens innkjøp kan bidra til verdiskapning og arbeidsplasser i det private næringslivet i kommunen. Derfor er det en klar forventning om at kommunen ordner innkjøpene på en måte som ikke ekskluderer lokale leverandører. – Det må være en klar målsetning om å handle mest mulig lokalt, heter det fra Måløy Vekst.

Konsulentkjøp og demokratisk problem

Kunnskap er makt, og overdreven konsulentbruk gir fare for at makt og ansvar skyves over til et «sidebyråkrati». Det er et demokratisk problem hvis politikere stadig vekk tar avgjørelser på innkjøpt konsulentgrunnlag, skriver Adresseavisen på lederplass.

Overprøvde innkjøpsfaglige vurderinger

Nr. 2 i en anbudskonkurranse i Bergen kommune gikk rettens vei for å stanse inngåelse av en kontrakt. Bergen tingrett gav tilbyderen medhold. Uriktig kjennelse, mener kommunen, bl.a. har tingretten overprøvd kommunens innkjøpsfaglige vurderinger. Det mener kommunen domstolen ikke har anledning til å gjøre, ifølge Bergens Tidende.

Vil kutte domstoler med innkjøpssaker

Kvaliteten på dommer i anskaffelsessaker bør bli jevnere og saksbehandlingstidene reduserte dersom kompetansen i de domstolene som behandler slike saker, økes. Derfor går Svenskt Näringsliv inn for at bare 3–5 förvaltningsdomstoler og 1–2 kammarrätter skal ta seg av slike saker. Idag er det 12 forvaltningsdomstoler og firere kammarrätter.

Hjelp til strategi og standarder

Regjeringen i Danmark setter profesjonelt innkjøp høyt på dagsordenen i staten. Et nytt felles forpliktende charter skal hjelpe de statlige institusjonene med innkjøpsstrategier og standarder. Charteret forventes å være klart etter sommeren.

Island: Satsing på bedre data-utnyttelse

Ríkiskaup på Island skal være en reell drivkraft i samfunnet, og lede prosjektene videre med innovasjon og reform som et ledende prinsipp. For å nå målene skal de bl.a. fokusere på bedre utnyttelse av data i det offentlige. En satsing er på gang, og tre nye lederstillinger skal besettes.

Bærekraftig organisering av offentlige anskaffelser

Europakommisjonen trykker verktøyet MAPS til sitt bryst. Formålet med verktøyet er å gi oversikt over organiseringen av offentlige anskaffelser. Nylig lanserte MAPS-sekretariat «Sustainable Public Procurement Module», som først ble testet ut i Norge. Modulen tar sikte på å utvikle offentlige anskaffelser-systemet til å bli mer bærekraftig.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. mars"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.