Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 28. aprilDet er stort behov for bl.a. innovative anskaffelser hvor man utfordrer markedet på kostnadsbesparende metoder og løsninger. Det fremhevet direktør Ragnhild Aalstad i Norsk Vann i en høring på Stortinget (foto: Norsk Vann).

Skriv ut artikkelen

Nye Doffin er testet – søkefunksjon og brukervennlighet skal bli bedre. Anbud365 inviterer deg til Anbud365-dagen 15. juni. Byrådet i Oslo kommune innfører forbud mot å kjøpe fra okkuperte områder. Dette kan du lese om nedenfor, der du også finner at en driftskontrakt er Norgeshistorie, at berøringsangst kan skape problemer ved IKT-anskaffelser og at en undersøkelse om bruk av livssykluskostnader er i gang. I Danmark er markedet nå blitt en smule mer fornøyd med kommunenes anskaffelser.

Velkommen på Anbud365-dagen 15. juni!

På Anbud365-dagen stiller en rekke av landets mest skarpskodde advokater innenfor offentlige anskaffelser. I tillegg til å bidra med kompetansehevende foredrag, er de der for å svare på dine spørsmål – enten du følger dagen fysisk eller digitalt. Så, grip tak i en advokat! Sjekk hele programmet (ps: mye mer enn juss der!) og med deg på nå!

Undersøker bruk av livssykluskostnader

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og LCC-forum samarbeider om en undersøkelse om bruk av livssykluskostnader (LCC) i norske BAE-anskaffelser og eiendomsstyring. Tidligere undersøkelser har vist at LCC sjelden eller aldri blir vurdert av offentlige byggherrer ved anskaffelser av bygg, anlegg og eiendom.

Søkefunksjonen på nye Doffin skal bli bedre

DFØ har fått mange nyttige tilbakemeldinger på nye Doffin fra testbrukerne. Et av hovedområdene brukerne har påpekt, er at søk- og filtrering kan bli bedre. DFØ prioriterer å forbedre dette. Brukervennligheten på forsiden og søkesiden skal bli bedre, heter det.

Vil ikke kjøpe fra okkuperte områder

Byrådet i Oslo vil ikke kjøpe varer og tjenester produsert på områder som er okkupert i strid med folkeretten. Praksisen innføres i forbindelse med at byrådet utvider sine rammevilkår for kommunens anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg – den såkalte Oslomodellen.

Skifte i Anskaffelsesakademiet

Høyskolelektor Marius Langseth, Høyskolen i Kristiania, skal overta som primus motor – senterleder – i Anskaffelsesakademiet etter Geir A. Svenning ved Høyskolen i Molde, etter hva Anbud365 erfarer. Akademiet er et samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner.

Anskaffelsesutvalget med egen nettside

Utvalget som gjennomgår regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer, har sin egen nettside. Der finner du utvalgets medlemmer, referansegruppe og mandat. I tillegg kan du komme med og lese innkomne innspill til utvalget.

Nye konkurranser om regional flyrute-drift

Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut nye konkurranser om drift av regionale flyruter i Norge og helikopterruten Værøy–Bodø (FOT-ruter = statlig kjøp av flyrutetjenester) – i alt 25 ruteområder/ruter. Tilbudsfristen er 27. juni 2023. I de nye avtalene vil maksimaltakstene på alle FOT-rutene halveres.

Liv og helse og innovative anskaffelser

-God håndtering av vann og avløp er en forutsetning for liv og helse. Det vil være stort behov for samarbeid, for utvikling og nytenking, og på innovative anskaffelser hvor man utfordrer markedet på kostnadsbesparende metoder og løsninger. Det fremhevet direktør Ragnhild Aalstad i Norsk Vann i en høring på Stortinget.

Norgeshistorie – driftskontrakt med forhandlinger

En driftskontrakt for Vestfold/Telemark-veier er et prioriteringsskifte for Statens vegvesen i anbudskonkurranser. Entreprenørene fikk mulighet til å utvikle og presentere sine beste løsninger for en mer klimavennlig helårsdrift. Seks entreprenører leverte tilbud, og fire deltok i forhandlingene. Veidekke skapte mest begeistring for sine løsninger.

Skipstunnel til norske entreprenører

Høsten 2023 skal bygging av Stad skipstunnel ut på anbud. Forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund mener norske entreprenører bør få oppdraget. Johansen mener at selve innretningen på anbudet må være slik at norske entreprenører har mulighet til å nå fram i konkurransen, heter det i Arbeidsmanden.

Offentlig berøringsangst

Kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus, Dag Kristiansen, mener det er sammensatte grunner til at det er vanskelig å innføre nye datasystemer i helsevesenet. -Det offentlige har en slags berøringsangst når det gjelder samarbeid rundt anskaffelser, poengterer han i Tendens, et magasin for Samfunnsviterne.

Vitenskapsbaserte klimamål i anskaffelser

– Statlig eide selskaper forventes å sette vitenskapsbaserte klimamål. Denne forventningen bør utvides til også å omfatte offentlige anskaffelser, mener FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. – Vitenskapsbaserte klimamål må gjelde

OPS-anskaffelse i nord

Statens vegvesen og selskapet Hålogalandsvegen AS har intensjon om å inngå OPS-kontrakt for E10 Hålogalandsvegen. – I en meget krevende økonomisk tid har vi sammen forhandlet frem et godt tilbud på å få finansiert, prosjektert, bygget og driftet OPS-prosjektet E10. Målet er å kunne signere kontrakt i juni, heter det fra Statens Vegvesen.

Kvalitet vektes høyere enn pris

Politikerne i Vågan skal avgjøre krav til private som vil bygge sammen med kommunen. Forslaget legger opp til honorar for både vinner og tapere i anbudet – og vekter ikke prislappen høyest. Kvalitet og attraktivitet foreslås vektet med 50% -pris, kostnader og organisasjonsstruktur med 30 og miljø, energi og klima 20%, ifølge Lofotposten.

Endelig taxiavtale på anbud

Drosjetjeneste-avtaler har Tromsø kommune gjort i en årrekke uten at det har vært en anbudsprosess i forkant. Nå ble en avtale endelig ble lagt ut for konkurranse. Den har en ramme på 25 mill. Tromsø Taxi har vært enerådende i mange år, nå overtar Din Taxi var ansvaret for å levere taxitjenester til kommunen, skriver iTromso.no.

Etterspørsel etter miljødata i anbud

– Vi begynner å se «en pull» fra markedet nå. Det er en etterspørsel etter miljødata i anbudsprosessene. De er blitt mer sofistikerte og begynner å etterspørre EPD-er, ofte i kombinasjon med miljømerker, sier Øyvind Bjørnstad, sjef for strategi og bærekraft hos møbelprodusenten Vestre.

Litt mer positive til kommune-anskaffelser

En dansk undersøkelse av foretaksklimaet i kommunene viser en liten oppgang i forhold til 2021 på spørsmål om hvor fornøyd markedet er med kommunenes anskaffelser. For de kommunene som også var med i undersøkelsen i 2020 er det en ytterligere økning. Det er tiende gangen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjør en slik undersøkelse.

Private stadig mer brukt i kommunene

Kommunenes regnskaper for 2022 viser en fortsatt økning i samarbeidet med private virksomheter. Samarbeidet med private leverandører er steget med 0,6 prosentpoeng (til 27,4%), dvs. 1,6 mrd målt i kroner. Private løste i 2022 oppgaver for godt 73,4 mrd. av kommunenes samlede anbudsegnede oppgaver på 268 mrd.

Ikke flere hoffleverandører til det offentlige

Når Sverige er på vei inn i en lavkonjunktur, bør de offentlige bestillerne bli bedre på å utforme sine anskaffelser, slik at flere og mindre foretak får sjansen til å levere, skriver Magnus Johansson, anskaffelsesekspert i den svenske foreningen Företagarna. La oss fordele de 800 mrd slik at vi ikke skaper flere «kongelige hoffleverandører».

Halvparten dropper krav om miljøledelsessystem

I drøyt halvparten av anskaffelsene (47%) stilles det ingen krav til om leverandøren har miljøledelsessystem. Det viser en gjennomgang av samtlige anskaffelser publisert i Sverige i fjor. Totalt er omkring 18 000 anskaffelser og 200 000 dokument analysert, heter det i upphandling24.se.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.