Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 28.juni30% vekting i konkurranser er et kraftig virkemiddel som stimulerer til investeringer, ifølge Geir Rossebø, teamleder for klima og miljø i avdeling innkjøpstjenester i Oslo kommunes sentrale innkjøpsenhet UKE (Utviklings- og kompetanseetaten) (foto: Oslo kommune).

Skriv ut artikkelen

Høstens to store anskaffelseskonferanser er berammet, Svanemerket har fått anskaffelsessjef og det er sluttet 25 års beredskapskontrakt for korn. DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har lansert ny EHF CV-spesifikasjon og forberedelse til nytt kystruteanbud er i gang. Dårlig anskaffelsessikkerhet kan skade nasjonal sikkerhet, heter det fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og fra Dansk Industri slås det fast at grønne anskaffelser må bli mer enn skåltaler. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Et par godbiter i høst

Et par høydepunkter i høst: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har sin store anskaffelseskonferanse i Oslo 8.oktober. Om lag to uker før – 26. september – inviterer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) til «høstens anskaffelsesrettslige høydepunkt» i Bergen

Ny EHF CV-spesifikasjon

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) har publisert en ny spesifikasjon for oppdragsgivere som gjør anskaffelser med vekt på krav til kompetanse. Formålet med EHF CV request (forespørsel om kompetanse) og EHF CV (tilbud på kompetanse) er å standardisere utformingen av krav til kompetanse i oppdragsgivers anskaffelsessystem.

17 ideelle, 13 kommersielle barneverns-avtaler

Barne- og familieminister Kjersti Toppe opplyser i et skriftlig svar til Stortinget at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) har 30 nasjonale/regionale ramme- og driftsavtaler med private leverandører i barnevernsektoren, 13 kommersielle og 17 ideelle.

Blir anskaffelsessjef i Svanemerket

Tidligere finansbyråd i Oslo og MDG-politiker Einar Wilhelmsen blir ny leder for profesjonelle anskaffelser hos Svanemerket, med ansvar for å øke tilbudet og etterspørselen av miljømerkede varer og tjenester i offentlig og privat sektor, fremgår det av en pressemelding.

Beredskapskontrakt på 25 år

Innen 2029 skal Norge ha beredskapslager av korn til tre måneders forbruk. Etter anbudskonkurranse var det Lantmannen, Cernova, Fiskå Mølle og Strand Unikorn som ble valgt som samarbeidspartnere, melder Nationen. I høst skal det legges inn 15.000 tonn mathvete på Norges beredskapslager. Kontrakten med kornhandlerne er på 25 år.

Innspill til nytt kystrute-anbud

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med forberedelser til ny konkurranse om drift av kystruten etter 2030. I den forbindelse har de involvert fylkeskommunen en høring, hvor de ønsker innspill til kommende anbudsrunde.

Kan skade nasjonal sikkerhet

Leverandører til anlegg må ha fokus på egen sårbarhet og være aktpågivende ifm materiell og komponenter fra land man ikke uten videre stoler på. Vi ønsker ikke at trusselaktører får innsyn i norske verdier. Dårlig anskaffelsessikkerhet kan skade nasjonal sikkerhet, ifølge Kristin Wist, avd. direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i tungt.no.

30% vekting er kraftig virkemiddel

At Oslo kommune begynte å vekte utslippsfrie maskiner i anbud allerede i 2019, ga mange aktører en ekstra puff til å elektrifisere sin maskinpark. – Uten miljøvekting hadde vi ikke kommet like langt, like fort. 30% vekting i konkurranser er et kraftig virkemiddel som stimulerer til investeringer, sier Geir Rossebø i Oslo kommune til samferdselinfra.no.

Sykehusinnkjøp i dialog med Sykehusbygg

Sykehusinnkjøp HF er i prosess for å få rigget en organisasjon som legger til rette for god involvering i byggeprosjekter. Det er bl.a. dialog med Sykehusbygg HF for å få avdekket behov i prosjekter der det kan være aktuelt å samkjøre anskaffelsene med anskaffelser i regionene eller ifm med inngåelse av større nasjonale rammeavtaler..

Lavere norskandel enn i dagligvare

Bare tjue prosent av de offentlige innkjøpene av frukt og grønt, er norske varer. – Det er lavere norskandel enn vi har i dagligvarehandelen. Det ville betydd masse for vår næring om man eksempelvis hadde doblet norskandelen i det offentlige, sier org. sjef i Gartnerhallen, Gunn Jorunn Sørum til Nationen.

Konkurransepreget dialog for jernbane

Bane NOR har inngått kontrakt om bygging av nytt dobbeltspor gjennom Stange sentrum og ombygging av Stange stasjon. Anskaffelsen er gjennomført som konkurransepreget dialog, der aktørene har benyttet egen kompetanse og erfaring for å finne de beste løsningene. Dermed har det også vært mulig å planlegge utstyrsbehov og gjennomføring.

Trollstigen: Avklarer anbud

Fylkeskommunen har ingen penger til å starte rassikring av Trollstigen. Rbnett.no spør om rassikring til 50 mill settes i gang uten at arbeidet har vært lyst ut på anbud, og lov om offentlige anskaffelser er fulgt? – Vi holder på å avklare dette. Vi ser på alle muligheter for å kunne komme i gang så fort som overhodet mulig, er svaret.

Nei til slam-enerett

Alstahaug kommune sier nei til tilbud fra et renovasjonsselskap om enerett på håndtering av slam. Kommunen vil i stedet tilpasse sin nye slamforskrift slik at kommunen selv foretar anbudsrunde for sin slaminnsamling fra og med 2025. Bakgrunnen er bekymring for monopol, og hensyn til lokale leverandører, skriver Helgelands Blad.

Avlyste ferien, måtte skrive tilbud

En sosionom måtte avlyst feriereisen fordi hun måtte skrive tilbud for kvinnekollektivet Arken, forteller Fontene. Nå vil hun ha peptalk med lederen i Fellesorganisasjonen (FO) om anbudsrunder.

Framstår som insolvent

Det er skuffelse i kommunen over manglende interesse for å renovere en 70 år gammel skole. Det kom inn kun ett tilbud, ifølge Avisa Nordland. Det ble forkastet, blant annet fordi tilbyderen ikke oppfyller de økonomiske kvalifikasjonskravene til soliditet, har lav kredittrating og, ifølge kommunen, framstår som insolvent.

Klima og miljø – fint ut «på papiret»?

I Hesselberg AS er man positive til nye krav om klima- og miljøvekting i offentlige anskaffelser. Frykten er at det bare vil se fint ut «på papiret» dersom infrastruktur og strømnett ikke bedres. –  Entreprenører som vil være med i anbud må vise til at de eier eller har opsjon på leieavtale på el-maskiner, heter det i samferdelinfra.no.

SOI: Behold standardavtalene

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) kritiserer forslaget om å innføre fri tilgang til alle anskaffelsesdokumenter. Ifølge forbundet truer forslaget bruk av standarder og standardavtaler, noe som kan føre til høyere kostnader og dårligere åpenhet.

Premiér klimanøytrale materialer

Konkurrensverket med tommel opp for Energimyndighetens forslag om å bruke offentlige anskaffelser for å premiere klimanøytrale materialer. Dette fremgår av et høringssvar. Energimyndigheten har fremlagt seks forslag ifm å utrede og foreslå kontrolltiltak for separering og lagring av karbondioksid, samt bruk i f.eks. industriproduksjon.

Holder ikke med skåltaler

Grønne hensyn får for lite plass i offentlige anbud. Det offentlige bør ta et langt større ansvar og bidra til etterspørsel som setter spor i de grønne og klimavennlige løsningene. Skåltalene må bli til konkrete målsetninger og handling for innkjøp i de organisasjoner, som politikerne selv står i spissen for, skriver Dansk Industri i en fersk analyse.

Hvor mye innkjøp koster på CO2-konto

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) har på bakgrunn av kommunenes innkjøpsdata og tall fra Økonomistyrelsen og Energistyrelsen nettopp laget rapporter tilgengelige for landets kommuner, som gir dem innblikk i hvor meget deres innkjøp koster på CO2-kontoen.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.