Offentlige anskaffelser: Stort og smått 30. september

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 30. septemberLine Coll er direktør i Datatilsynet, som har formidlet innspill til veiledningen for kjøp av sky-tjenester som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Digitaliseringsdirektoratet har laget.

Skriv ut artikkelen

Haster med påmelding til Kofa-konferansen, Statens innkjøpssenter skal tilby praktikantplasser og Norsk Vann-oppfordring til kommunene: Laveste utslipp over levetid må bli viktig tildelingskriterium. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tilbyr mentorprogram for innkjøpsledere, og NHO-foreningen Norsk Industri er godt fornøyd med avfalls-standpunkt i ESA-klagesak. Og i Danmark er det dukket opp en ny portal med veiledning til etiske og sosiale innkjøp. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Se Anbud365-seminar på YouTube

Fikk du ikke med deg – eller vil se om igjen – Anbud365-seminaret 21. september med Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen? Nå kan du se det i Anbud365s YouTube-kanal. Temaet var «Lær av andres feil – en gjennomgang av hva Kofa hittil i 2022 har kategorisert som brudd på anskaffelsesregelverket».

Haster med påmelding til Kofa-konferansen

KOFA-konferansen 2022 arrangeres torsdag 27. oktober 2022 på Scandic Flesland Airport i Bergen, melder Kofa. Påmeldingsfristen er i morgen, 1.oktober. KOFA tilbyr et variert program som blant annet belyser ulike sider ved de avgjørelser som KOFA fatter, regelverket for offentlige anskaffelser og håndhevelsen av EØS-avtalen på området.

Statens innkjøpssenter skal tilby praktikantplasser

Statens innkjøpssenter skal tilby praktikantplasser for studenter som ønsker å lære mer om offentlige anskaffelser og forvaltning av kontrakter. Innkjøpssenteret inngår og forvalter noen av de største innkjøpsavtalene i Norge. Våre avtaler omfatter ca. 190 ulike statlige virksomheter og ca. 150 000 ansatte.

Nyttig ESA-avklaring i avfallsstrid

– ESAs konklusjoner betyr at private og kommunale avfallsselskap, som driver utstrakt kommersiell virksomhet, i større grad må konkurrere om offentlige kontrakter på like vilkår. Avklaringen reduserer risikoen for at kommuner ulovlig direktetildeler kontrakter. Nyttig for alle parter, sier Gunnar Grini, sjef for gjenvinningsbransjen i Norsk Industri.

DFØs mentorprogram for innkjøpsledere

Har du et ønske om å utvikle deg som leder, og ambisjoner om å styrke anskaffelsers posisjon i din virksomhet? Nå har du mulighet til å delta på DFØs mentorprogram for innkjøpsledere. Programmet har oppstart i januar 2023, og møtene er fordelt utover året. Frist for å søke er 4. november.

Nullutslipp for tunge varebiler – høring

Statens vegvesen har sendt forslag til endringer i forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport på høring. Forslaget innebærer innføring av nullutslipp for tunge varebiler fra 1. januar 2023.

Motstridende i sky-veiledning?

Datatilsynet har oversendt sine faglige innspill til DFØ/Digdir-veiledningen om skytjenester. Det er særlig tekstene i den nye veiledningen som direkte eller indirekte gir anvisning på en risikovurdering ved overføringer, og definisjonen av hva som utgjør en overføring, som Datatilsynet anser som motstridende.

Lavere utslipp viktig tildelingskriterium

Ved alle større anskaffelser må virksomhetene sette krav til livsløpsanalyser, slik at laveste utslipp over levetid blir viktig tildelingskriterium. Slik kan bransjen selv bli en pådriver til at markedet utvikler materialer og metoder som reduserer klimabelastningen. Det fremgår av rapporten bedreVANN for 2021 fra kommune-eide Norsk Vann.

Nasjonale turistveger søker nye formgivere

Statens vegvesen skal inngå avtaler med arkitekter og landskapsarkitekter om utforming av fremtidens turistvegattraksjoner. Avrop på rammeavtalen vil som regel skje ved fornyet konkurranse mellom arkitektene som blir inkludert i avtalen. Det er et krav om kontor med base i Norge, og ikke tidligere deltakelse i utforming av turistvegprosjekter.

Forente ressurser, kapret store kontrakter

Ett år etter at fire maskinentreprenører i Nordreisa etablerte et felles selskap og forente krefter, har de nå signert kontrakter for over 100 mill. Målet med etableringen er å stille sterkere i anbudskonkurranser og kunne ta større oppdrag, ifølge framtidinord.no.

Gjorde business på gunstige innkjøpsavtaler

Ifølge siktelsen skal en sivilt politiansatt fra Kongsvinger-regionen ha benyttet etatens gunstige innkjøpsavtale og bestilt varer for drøyt 41 000, tatt dem med seg hjem, for så å ha brukt dem gjennom eget enkeltmannsforetak. Deretter har han betalt tilbake da han senere fikk betaling fra sine kunder. Nå er han dømt for underslag, skriver glomdalen.no.

Forsvars-renhold fortsatt i privat regi

Forsvaret v/Forsvarets logistikk­organisasjon har tildelt kontrakt på renholds­tjenester i 5 av 13 geografiske regioner. I tildelingen er oppdragsforståelse vektet med 30% og pris med 70%. Oppsummert kontraktsverdi for Toma er 236 mill og for ISS 631 mill, i alt 867 millioner.

Svært høye priser gav lys ide

Gjennom en tradisjonell anbudsrunde fikk Birkenes kommune svært høye priser på å gjennomføre en ombygging av boligene. Det var da ideen dukket opp om å benytte seg av samspillsentreprise framfor totalentreprise for å få renovert bygget til en standard som oppfyller både lovkrav og brukernes ønsker og behov.

Stor ferjeanbudspakke ut på anbud

Fire ferjesamband skal samtidig ut på anbud neste år. Torghatten Midt opererer i dag alle disse fire sambandene på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. Kontrakten går ut i juli neste år. Fylkesrådet i Nordland skal vedta nye anbudskriterier i løpet av høsten og alle kommunene er inviterte til å komme med innspill, ifølge Brønnøysund Avis.

Komplisert anskaffelsesregime i Forsvaret

På Forsvarskonferansen i Trondheim ble påpekt at det kan være krevende å nå fram som leverandør til Forsvaret, skriver Innherred. Det handler om flaks, dyktighet og å være på rett sted til rett tid. Men når du først har nådd opp, blir det lettere neste gang. Forsvarets kompliserte anskaffelsesregime er et stort hinder for mange bedrifter.

Anbud: Solcellepanel på 100 bygg

Stavanger kommune har senket temperaturen i kommunens bygg med en halv grad. Et tiltak som gir besparelser på lengre sikt: Denne høsten er kommunen i gang med anbud for å få installert solcellepanel på rundt hundre kommunale bygg, melder Rogalands Avis.

Antall åpne klagesaker på vei ned

Haugene av ikke-avgjorte anskaffelsesklager i svenske domstoler er på vei ned. Ved utgangen av august hadde Högsta förvaltningsdomstolen 14 åpne saker mot 33 et år tidligere. Også förvaltningsdomstolen og kammarrättene har færre slike saker, og dermed er antall åpne klager i domstolene det laveste siden 2018 (upphandling24.se).

Støtter svenske klima-forslag

Upphandlingsmyndigheten stiller seg bak flere av forslagene fra Miljömålsberedningens utredning av Sveriges globale klimaavtrykk som gjelder offentlige anskaffelser. Det gjelder alt fra bedre statistikk til fritt tilgjengelig LCA-database. Men myndigheten løfter også fram betydningen av å arbeide strategisk med innkjøp.

Veiledning til etiske og sosiale innkjøp

Bæredyktige innkjøp handler også om respekt for menneskerettigheter. Derfor hilser Institut for Menneskerettigheder portalen Den Ansvarlige Indkøbers veiledning til etiske og sosiale innkjøp velkommen. På portalen innkjøpere finne inspirasjon til hvordan de stiller både miljømessige, sosiale og etiske krav i en rekke produktkategorier.

Skjerper bærekraftskrav og kontroll

I april 2022 vedtok København å skjerpe kravene til de som leverer varer til kommunen. Med det skjerpede CSR-bilag, som vedlegges alle kontrakter over en mill, følger nye krav til respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter samt miljø og klima. I fremtiden vil kommunen føre kontroll med om disse bærekrafts-kravene blir overholdt.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 30. september"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.