Offentlige anskaffelser: Stort og smått 31. mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 31. maiOrdfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kommune er oppfordret av håndverksmestere om å innføre økt kontroll med firmaene som utfører rammeavtaler og vinner anbud innen håndverkstjenester.

Skriv ut artikkelen

Bare dager igjen til Anbud365-dagen 2024, noe lenger ut i juni er fristen for åpenhets-rapportering og Bærum og Skatteetaten forener krefter mot useriøse på anskaffelsesmarkedet. Vedlikeholdsavtale sies opp på jernbanen – rettslige skritt truer, og et «boikott-vedtak om kjøp av varer og tjenester skal til lovlighetskontroll. En Gudbrandsdal-kommune utsetter og utsetter tilbudsfrist, og København gjør en ordning med «penger raskt» til leverandørene permanent. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Snart er Anbud365-dagen 2024 her!

Nærmere 400 er i år med på Anbud365-dagen 5.juni, vårsemestrets store kompetanseløft. I tillegg er hele 11 spennende utstillere der. Og påmeldte til Anbud365-dagen blir invitert til en fagligsosial etterfest – med fersk info fra en undersøkelse om KI-bruk i offentlige anskaffelser. Sjekk og program og meld deg på, det er fortsatt tid!

Bærum og Skatt mot useriøse

Bærum kommune og Skatteetaten har inngått en ny avtale for å hindre at useriøse leverandører får oppdrag. Dette er et viktig skritt i kampen mot arbeidslivskriminalitet, som skal sikre at kommunen som innkjøper og byggherre kun samarbeider med seriøse aktører, skriver Bærum kommune.

Korrupsjonskontroll med underleverandører

En av Norges ledende eksperter på økonomisk kriminalitet, advokat Erling Grimstad, legger vekt på effektiv forebygging: – Viktig å ha kontroll med underleverandørene. De som sitter i en innkjøpsrolle og en tilbuds-/salgsrolle har ofte behov for tydelig og god opplæring for å vite om farene og hva som forventes av dem, sier han til vvsaktuelt.no.

10 tips for åpenhets-rapportering

Rundt 9000 virksomheter er i gang med å ferdigstille sin redegjørelse etter åpenhetsloven. Fristen er 30. juni. Etisk handel Norge tilbyr i den forbindelse 10 tips å ta med seg i arbeidet. En kontroll i fjor, viste at flere har et stykke å gå når det kommer til implementering av loven og arbeid med aktsomhetsvurderinger, heter det.

Sier opp vedlikeholdsavtale

Mantena har sagt opp vedlikeholds-avtalen for togene Go-Ahead kjører på Jærbanen og Sørlandsbanen – halvveis i avtaleperioden. Go-Ahead varsler rettslige skritt. Konkurranseutsetting og innføring av trafikkpakker ført til et vedlikeholdsbehov som er svært mye større enn det anbudsunderlaget tilsa, sier Mantena i Fædrelandsvennen.

Kortere og enklere forsvarsanskaffelser

I Forsvarets langtidsplan varsles flere grep som kan gjøre lange anskaffelsesforløp kortere. Et er å heve beløpsgrensen for når forsvarssektoren må gå til Stortinget for å få godkjennelse. Likeledes kan det bli unntak for den normale prosessen for å anskaffe materiell, ved å forkorte og forenkle, ifølge Forsvarets forum.

«Boikott-vedtak» skal undersøkes

Kommunestyre-flertallet i Kragerø har vedtatt at kommunen ikke skal kjøpe varer og tjenester fra selskaper som har virksomhet i konfliktområder, bl.a. okkuperte områder, som er uforenlig med folkeretten og som innebærer brudd på menneskerettighetene. Vedtaket skal undersøkes av Statsforvalteren, melder KragerøBlad Vestmar.

Ber om ordfører-kontroll

Håndverksmesterne i Tromsø ber byens ordfører om å innføre økt kontroll med firmaene som utfører rammeavtaler og vinner anbud innen håndverkstjenester. Håndverkerne gir ordføreren eksempler på at bedrifter vinner anbud med lavest timepris, som de så tjener inn ved å fakturere flere timer, skriver byggmesteren.as.

Fellesanskaffelse for bredbånd

11 kommuner og 21 prosjekter i Akershus får tilsagn om samlet 26 mill i tilskudd til bredbånds-utbygging. Prosjekter med tilskudd skal være ferdige innen 1. juli 2026. Fellesanskaffelsen for prosjektene gjennomføres av fylkeskommunen og Anska KO, felles anskaffelsesorganisasjon for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune.

Redusert behov for nyanskaffelser

– Mange nye kvm kan være unødvendige, komponenter og produkter kunne hatt lengre levetid. Med økt reparerbarhet og lengre levetid ville behovet for nyanskaffelser blitt redusert, sier Cecilie Blytt i DFØ til itbaktuelt.no. Fokus bør være på livssykluskostnader, høy kvalitet, ombruk, gjenbruk og å ivareta menneskerettigheter i produksjonen.

Anskaffelse av kompetanse og lederstøtte

Kommunedirektøren i Vevelstad blir lenge sykmeldt, og kommunestyret har da fattet vedtak om at for å avhjelpe kommunen med kompetanse og lederstøtte i kommunedirektørens sykefravær, støtter de anskaffelse av ekstern bistand. Hvis videre sykemelding må konstituering av kommunedirektør vurderes, skriver banett.no.

Tilbudsfrist flyttes og flyttes

I ni måneder har urenset kloakk gått rett i Vinstra-elva. Nord-Fron kommune lyste ut anbud for å få orden på tingene 14. mars 2024, med innleveringsfrist til 15 april 2024. Denne fristen er blitt flyttet fire ganger med endelig innlevering til 24. mai i år, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Et permanent anlegg planlegges ferdigstilt til 15. desember.

Sterkt kritisk til utlyst konsesjon

Uloba AS har sterkt kritisert den utlyste konsesjonen for BPA-tjenester som grenlandskommunene har ute på anbud. Tidligere har selskapet vært leverandør av BPA-tjenester til funksjonsnedsatte i grenlandskommunene, men tjenestekonsesjonen som nå ligger ute på anbud, mener Uloba AS er helt umulig å godta, skriver pd.no.

Kan ikke øke prisene tilsvarende …

Til tross for redusert aktivitet i norsk byggebransje investerer Rakvåg Glass AS i Molde et nytt automatisert glassbearbeidingssenter. – Alle kostnader øker, men vi vinner ikke anbud ved å øke prisene tilsvarende. Skal vi kunne konkurrere i et stadig tøffere marked, er denne typen investeringer nødvendige, heter det fra bedriften i en pressemelding.

Anbud, statsstøtte og salamandre

En ide om å engasjere private til å grave ut dammer på Nesodden, førte til at man nå har gravet ut og restaurert åtte dammer. Til salamandrenes beste. I tillegg kom det 500 000 fra staten, og ettersom kommunen har rammeavtaler med lokale entreprenører, slapp man anbudsrundene, heter det i Akershus Amtstidende.

Turoperatør-valg til besvær

Valg av turoperatør for en Risør-skole har skapt uro. Det er risiko for at kommunen, ved å bestille tjenester direkte fra en aktør uten å følge lovpålagte anskaffelsesprosedyrer, handlet i strid med reglene. Dette kan også svekke tilliten til skolens og kommunens evne til å forvalte offentlige midler på en ansvarlig måte, heter det i Aust-Agder Blad.

Skal få pengene dine raskt

Nå sender Københavns kommune et tydelig signal om at hvis du gjør forretninger med kommunen, får du pengene dine veldig raskt. En lignende ordning har vært på plass midlertidig fra desember 2022 til nå for å gi en økonomisk hjelpende hånd til selskaper som er under press fra energi- og inflasjonskrisen, melder udbudsmedia.dk.

Kjøp produkter som varer lenger

En veiledning fra danske Miljøstyrelsens inneholder massevis av inspirasjon, eksempler, case og sjekklister for kjøpere som ønsker å jobbe med livsforlengende krav i anbud. Still krav til produkters levetid i offentlige anskaffelser, heter det. Da vil bedriftene produsere og transportere færre enheter og bruke færre råvarer til produksjon.

Stadfester innovasjonspotensialet

EU-kommisjonens “The Innovation Radar» kan stadfeste innovasjonspotensialet i offentlige anskaffelsesprosesser. Det er et initiativ for å identifisere innovasjoner med høyt potensial i EU-finansierte prosjekter. Disse skal ta sikte på å gi innovative tilnærminger mer synlighet og gjøre dem mer tilgjengelige for et bredere publikum.

Varslet om eget regelbrudd

Domstolsverket i Finland fikk anmerkning fra Konkurrens- och konsumentverket (KKV) for manglende overholdelse av anskaffelsesloven. KVV mente at Domstolsverket handlet i strid med anskaffelsesloven da det anskaffet kontorstoler til et tinghus som en direkte anskaffelse. Domstolsverket fikk selv mistanke og informerte KKV om forholdet.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 31. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.