Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. februar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 4. februar-Det offentlige kan være med og skape et tidlig marked for ny teknologi og nye løsninger for lav- og nullutslipp gjennom offentlig privat innovasjonssamarbeid og innkjøp samt strategisk bruk av innkjøpsmakt, sier Ingrid Schjølberg, leder av arbeidet med Maritim21-strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring (foto: Geir Mogen).

Skriv ut artikkelen

Nytt styringsverktøy for offentlige bilparker fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), fakturasvindel-forsøk og hundremillioners-besparelse ved legemiddel-kjøp. Krav om dobling av lokale leverandører til Forsvaret i nord, og nytt maritimt krav om ekspertenhet for offentlige anskaffelser. På «finske Doffin» skal det komme konkurransekalender, og leverandør tok grep etter offentlige etikk-krav i anbud. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Bedre bilpark-oversikt med nytt verktøy

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har lansert et nytt styringsverktøy for offentlige bilparker: bilparkdata. Verktøyet skal først og fremst hjelpe offentlige virksomheter til å planlegge overgangen til nullutslippskjøretøy, men også til en effektiv forvaltning av hele bilparken.

Svindelforsøk via anbudsside

UiT Norges arktiske universitet fikk faktura på 12 mill fra en leverandør og betalte. Så etterlyste den ekte leverandøren pengene. – De potensielle fornærmede ble funnet på en nettside som offentliggjør anbud. Mange offentlige kontrakter blir publisert der, sier Anne Glede Allum i Økokrim, som kjenner til minst 47 lignende svindelforsøk, ifølge nrk.no.

100 mill spart på legemiddelanbud

Nytt anbud og anbefalinger på legemidler mot betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm er klare. – Avtalen gir ytterligere besparelser, og er denne gangen anslått til å være rundt 100 millioner kroner over tolv måneder, sier Eirik Sverrisson, prosjektleder Sykehusinnkjøp HF til dagensmedisin.no.

Innovasjonspartnerskap om smarte vegger

Statsbygg har jaktet innovasjonspartner til utvikling av såkalte smarte vegger til nytt regjeringskvartal. Nå inngås det kontrakt med et konsortium bestående av Inventas, Vyrk og Spilka Industri. Innovasjonspartnerskapet kan ende opp i en opsjon for kjøp av smarte lettvegger til det nye regjeringskvartalet.

Folkeretts-krav ved anbud?

I et representantforslag i Stortinget ber SV om innstramning i praktiseringen av anskaffelsesregelverket når det gjelder næringslivets overholdelse av folkeretten i konfliktområder. De ønsker en forpliktende plan fra regjeringens side for å oppnå dette.

Innkjøpssjefindeks ned i januar

DNB PMI (innkjøpssjefindeksen), justert for normale sesongsvingninger, falt med 1 poeng til 56,5 i januar. Det er fortsatt godt over et langsiktig gjennomsnitt og peker mot videre vekst. Indeksen for produksjon gikk ned, mens indeksene for nye ordre og sysselsetting steg.

Vil ha dobling av lokale leverandører til Forsvaret

Fylkeskommunen og NHO Arktis ønsker en dobling av lokale leverandører til Forsvaret i Troms og Finnmark innen første halvår av 2023. Små og mellomstore bedrifter kan være viktige strategiske partnere for Forsvaret, men per nå er det vanskelig for de å nå opp i anbudskonkurransene som lyses ut, heter det.

Verdien av strategisk innkjøpsmakt

Maritim21-strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring ble nylig overlevert. Leder av strategigruppen, Ingrid Schjølberg: -Det offentlige kan være med og skape et tidlig marked for ny teknologi og nye løsninger for lav- og nullutslipp gjennom offentlig privat innovasjonssamarbeid og innkjøp samt strategisk bruk av innkjøpsmakt.

Anskaffelsestider og PCR-tester

Helsedirektoratet skriver i et faglig råd til regjeringen at anskaffelsestider gjør at det vil være umulig å skaffe nok PCR-tester til å håndtere smittebølgen i vinter, ifølge sykepleien.no.

Sparer 10% på bruk av buss-anbud

Fylkeskommunene sparer over 10% på bruk av anbud i stedet for offentlig drift, ifølge NHO Transport, som også på et møte fremhevet at anbudene ikke går ut over sjåførene siden anbudsovertakelse er definert som virksomhetsoverdragelse. Dermed har ansatte krav på å beholde jobben og lønns- og arbeidsvilkårene ved bytte av operatør.

Begrenset konkurranse om Lillehammer-hall

Lillehammer museum skal bygge ny kunsthall. Kvalifiserte arkitektkontorer inviteres til å søke om prekvalifisering til plan- og designkonkurransen. Den er to-delt: Først åpen prekvalifisering og utvelgelse, så begrenset plan og designkonkurranse. I denne siste runden vil inntil fire kvalifiserte søkere bli invitert til en lukket prosjektkonkurranse.

Ekspertenhet i offentlige anskaffelser

– Vi ser fram til at det offentlige tar et større ansvar for grønne innkjøp, sier Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen. Vi ønsker i tillegg at staten skal opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser. Målet er at den skal gi råd og støtte til offentlige etater og fylkeskommuner i anbudsprosessene.

Krav om etisk handel var starten

– Vi startet å tenke på miljøvennlige produkter allerede for mange år siden, sier plassjef Aage Larsen i Vestby-bedriften Strømmes.  Arbeidet med å utvikle bedriften basert på tanken rundt bærekraftige produkter startet med at offentlig virksomhet kom med anbud og stilte krav til at alle aspekter rundt at etisk handel var ivaretatt, melder Vestby Avis.

Et glemt kryss ble dyrt

Et avglemt kryss i anbudsutlysningen koster Flatanger kommune dyrt, skriver Namdalsavisa. Kommunedirektør Rune Strøm anbefaler overfor formannskapet at Kofa-gebyret på 174.000 kroner blir betalt.

Likevel ikke mye norsk?

Det ble oppstyr da Havforskningsinstituttet tildelte fartøy-kontrakt til et nederlandsk verft. Likevel vil mye av utstyret komme fra norske leverandører har instituttet opplyst. Kystmagasinet har gått gjennom en rekke spesifikasjoner på ulike deler av utstyret, og lite tyder på en spesielt stor andel norsk utstyr.

Anbefalinger for å redusere legemiddelmangel

Felles definisjon av legemiddelmangel og like kriterier for å registrere en mangelsituasjon. Det er noen av tiltakene EU har fått servert i en ny rapport. Tiltakene skal gi bedre fordeling og tilgang til legemidler. Blant anbefalingene er å innlemme krav om å ha flere tilbydere og forsyningskilder i offentlige anskaffelser

Finland skal utvikle en konkurransekalender

I Finland skal det lages en sentralisert offentlig anskaffelseskalender for Hilma, finnenes Doffin. En undersøkelse om innholdet i kalenderen gjennomføres nå. Fra leverandørmarkedets perspektiv er målet med anbudskalenderen bl.a. å forenkle sporing av fremtidige kjøp, fremme markedsdialog og forbedre tilgang til innovative anskaffelser.

Vil ha fortgang i risikoanalyser

Byggmarknadskommissionen i Sverige får gehør sitt ønske om at Upphandlingsmyndigheten får fart på arbeidet med riskanalyser og maler for bygg- og anleggsavtaler. Upphandlingsmyndighetens håp er å publisere slikt om få uker, skriver upphandling24.se. Kommisjonens mandat var tiltak for å motvirke arbeidslivskrim.

Tydeliggjør samfunnshensyn-forventninger

Upphandlingsmyndigheten ønsker i sin høringsuttalelse velkommen initiativ som sikter mot å fremme at samfunnshernsyn iakttas ved offentlige anskaffelser. En kommende lovendring i Sverige bidrar till å tydeliggjøre forventninger til de kjøpende virksomhetene om å benytte sin innkjøpsmakt til formålet, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. februar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.