Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 4. maiStore prosjekter på gang i Bodø/Salten-regionen. Det kan gi støtet til innovative anskaffelser. På bildet Bodøs ordfører, Ida Maria Pinnerød (Ap) (foto: Bodø kommune).

Skriv ut artikkelen

Det er kommet en oppdatert versjon av veiledningen til reglene for offentlige anskaffelser. Difi fremmer markedsdialog blant offentlige byggherrer. Skottland har bedt alle offentlige oppdragsgivere gjennomgå sine anskaffelser og kontrakter for å sikre at alt er i pakt med de kommende personvernreglene fra EU. Store ting skal skje i Bodø/Salten, ikke minst innovative anskaffelser, og det meldes om økt interesse for bærekraftige anskaffelser. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Oppdatert veiledning

Nærings- og fiskeridepartementet har oppdatert sin veiledning til reglene om offentlige anskaffelser. Flere punkter er oppdaterte.

Bedre anskaffelser gjennom dialog

Statlige og kommunale byggherrer har dialog med leverandørene på læringsarenaen balanserte anskaffelser gjennom dialog (BAD) hos Difi. Små- og store kommuner og statlige foretak og etater møter leverandører for å få til bedre anskaffelser ved bruk av dialog.

Ingen departemental overprøving

Når Statsbygg har valgt å gjennomføre anskaffelsen for utvikling av Nordområdemuseet i Tromsø gjennom en åpen anbudskonkurranse om en komplett prosjekteringsgruppe, er dette en vurdering som Kunnskapsdepartementet ikke vil overprøve. Det fastslo forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i Stortinget.

Innovative anskaffelser i Bodø

Ny by – Ny flyplass er en av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekter noen gang. Og her kan det bli innovative anskaffelser. Nylig deltok 140 på en konferanse i Bodø, der det bl.a. ble gitt innføring i innovative anskaffelser som et verktøy for innovasjon og næringsutvikling.

Ideelle og private i barnevern

Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) bistår kommunene i barnevernet ved plassering utenfor hjemmet. De ideelle aktørene utgjør her noe under halvparten av de private leverandørene målt i oppholdsdøgn. Det opplyste barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland nylig i Stortingets spørretime.

Økt interesse for bærekraftige anskaffelser

Aurskog-Høland kommunes massivtre-skole får oppmerksomhet fra ledere og politikere fra hele Norge. Interessen for bærekraftige anskaffelser er sterkt økende blant sentrale innkjøpere og toppledere, ikke minst i kommunene på Nedre Romerike. Et 30-talls delegasjoner med til sammen over 400 personer har vært på befaring av den nye skolen.

For tidlig med terskelverdi-dom

Trolig har det hatt en effekt på markedet at terskelverdien for når anskaffelser må ut på anbud er hevet, nå senest til 1,3 millioner kroner. Men vi mener også det er for tidlig å felle en endelig dom over hvilke effekter endringen har hatt, skriver advokat Anita Sundal, leder politikk i Hovedorganisasjonen Virke i en kronikk.

Gjenkjøpsavtaler for 1,7 mrd

Forsvarsmateriell anskaffet i fjor materiell for 11,6 mrd. kroner. Samtidig ble det inngått nye industrielle samarbeidsavtaler (gjenkjøp) mellom Forsvarsmateriell og utenlandske leverandører til en verdi av cirka 1,7 mrd., ifølge Forsvarsmateriells årsrapport for 2017.

Markedsmakt og anbudskonkurranser

EØS-tilsynet ESA mistenker Widerøe’s Flyveselskap AS for å ha brutt konkurransereglene i EØS. ESAs foreløpige konklusjon er at Widerøe har misbrukt markedsmakten sin i Norge, slik at det i praksis har vært det eneste selskapet som kunne vinne en del av anbudskontraktene som gjelder regionale flyruter.

Oppgang i produksjon og ordre

PMI (Purchasing Managers Index) for april ble 56,2 poeng, opp 1,2 poeng fra mars. Oppgangen i april kom etter en nedgang i både mars og februar. Alle delindeksene steg i april, med unntak av indeksen for leveringstid. Produksjonsindeksen steg til høye nivåer i historisk målestokk. Også ordreinngangen tok seg opp og samlet sett fortsetter PMIen å understøtte det generelle bildet av en bred, men moderat, oppgang for industrien.

Forberedende statistikk-studie

Upphandlingsmyndigheten i Sverige har fått i oppdrag av regjeringen å gjøre en forberedende studie av hvilke oppgaver om innkjøpsområdet som et er egnet og mulig å samle inn. Bakgrunnen er at den svenske regjeringen ønsker å utvide og forbedre den statistikken som samles inn på området i dag.

Personvernregler og anskaffelser

I et policynotat fra Skottlands sentrale kontor for offentlige innkjøp oppfordres hver enkelt oppdragsgiver til å vurdere betydningen for nåværende og kommende kontrakter i lys av EUs nye personvernregler (GDPR). Også anskaffelsesprosessene anbefales å undergå samme sjekk, slik at dette er i pakt med de nye reglene fra 25. mai.

Klart for E-procura-påmelding

Nå kan man melde seg på årets E-procura-konferanse for bærekraftige, sirkulære og innovative anskaffelser. Konferansen avholdes i Nijmegen 3-5. oktober. Fjoråret samlet drøyt 400 innkjøpere, leverandører, politikere og internasjonale organisasjoner for å drøfte og dele erfaring med ulike innkjøpsverktøy, beste praksis, prosesser og initiativ.

Kampanje for dynamisk innkjøpsordning

I Skottland driver myndighetene en kampanje for å øke bruken av dynamisk innkjøpsordning (DPS). I oktober i fjor lanserte sentralmyndighetene kjøp av digitale tjenester ved bruk av DPS, og siden har 260 leverandører meldt seg på. (80% av disse er små og mellomstore leverandørbedrifter), heter det.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.