Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7. desember

Anbud365: Offentlige anskaffelsr Stort og smått 7. desemberFra signeringen av den sjuende avtalen i regi av Statens innkjøpssenter: Bak f.v.: Kjetil Østgård, Difi, Ole Anders W. Jenssen, Itello AS, Ketil Knudsen, Dustin Norway AS og Ken Patrick, Difi, Foran f.v.: Kamilla Krane, Komplett Services AS; Steffen Sutorius, Difi og Silje Horntvedt, Komplett Services AS.

Skriv ut artikkelen

På fire år regner Difi med å kunne spare 1,2 mrd på felles statlige IKT-kjøp, et statlig utvalg foreslår krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffelser, og i Finland raste de nasjonale kunngjøringene i fjor fordi de nasjonale kunngjøringsgrensene ble løftet. Difi er på banen med et nytt evalueringsverktøy, og du må få med deg hvordan Difis Anskaffelseskonferanse ser ut med svenske øyne. Så er det mange som fortsatt går glipp av effektiviseringsmuligheter fordi de ikke har tatt i bruk e-faktura. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

IKT-sikkerhet ved alle anskaffelser

IKT-sikkerhetsutvalget har avgitt sin innstilling og mener at det må stilles krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverket bør endres slik at oppdragsgiveren får en slik plikt. Den eksisterende veiledningen på anskaffelsesområdet må videreutvikles til å inkludere IKT-sikkerhet i større grad, heter det.

Sjuende statsavtale i boks

Statens innkjøpssenter har signert den syvende avtalen om felles statlige innkjøp – denne gang for PC-skjermer. Ved å ha samlet innkjøp av standardprodukter som kulepenner, PC-er og mobiltelefoner kan staten potensielt spare 1,2 milliarder kroner på fire år. På sikt kan gevinstene bli enda større, melder Difi.

Nytt verktøy for evaluering av tilbud

Difis nye evalueringsverktøy bygger på en relativ poengmodell og er laget for å støtte innkjøpere med å utforme en evalueringsmatrise og evaluere innkomne tilbud. Verktøyet er utviklet av Difi i samarbeid med Dovre Group, og er et hjelpemiddel på veien mot en digital anskaffelsesprosess hvor det er muligheter for å simulere resultater.

Rammene for private i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementet gjennomfører nå en helhetlig gjennomgang av rammene for private aktører i barnevernet. Hensikten er å sørge for riktig bruk av private aktører, effektiv ressursbruk og at barn og foreldres rettsikkerhet blir godt ivaretatt, opplyste barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland i et svar til Stortinget.

Går glipp av effektivisering

Fra 1. juli 2012 skulle alle statlige virksomheter kreve e-faktura og kreditnota i nye avtaler med sine leverandører. 6 år etter er det fremdeles overraskende mange statlige virksomheter som fremdeles skanner brorparten av fakturaene. De går glipp av både den effektiviseringen og internkontrollen eFaktura gi (innkjøpssjef Jacob Landsvik, Universitetet i Oslo på LinkedIn).

Næringslivsdag for bedre anskaffelser

14.desember arrangerer Kristiansund kommune Næringslivsdag. Formålet er å sette lokale og regionale bedrifter i stand til å levere konkurransedyktige tilbud til kommunen. Dialog er et grep som kan bidra til bedre anskaffelser, sier innkjøpssjef Asle Orseth til Tidens krav. Kristiansund kjøpte i fjor for over 700 mill i varer og tjenester.

Milliardutbygging og arbeidslivskrim

I forbindelse med utbygging av nye Evenes er Forsvarsbygg i ferd med å inngå en intensjonsavtale med A-krimsenteret i Nordland. Forsvarsbygg skal investere for 4,1 mrd de nærmeste årene i denne utbyggingen. Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet har topp prioritet, og det er nulltoleranse overfor useriøse aktører i byggebransjen, heter det.

Stabil utvikling i DNB PMI i november

DNB PMI for november ble 56,1 poeng, opp 0,1 poeng fra oktober. Det var store svingninger i PMI gjennom sommeren, men indeksen har vært mer stabil de siste tre månedene. Indeksen er nå på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien.

Rapport om private i helse og omsorg

Innen privat helse og omsorg er marginene små, det meste av overskuddet kanaliseres tilbake i drift og det tas ut lite i utbytte, viser ny rapport. Analyseselskapet Menon har på oppdrag for NHO Service og Handel analysert 2.200 AS og stiftelser på helse- og omsorgsområdet som leverer årsregnskap til Brønnøysundregisteret.

Verdens første hydrogen/el-ferje

Norled AS er tildelt kontrakt og løyve for drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland med verdens første hydrogen-elektrisk ferje av sitt slag, melder vegnett.no. Tre norske rederier deltok i konkurransen. Kontrakten for driften av Rv. 13-sambandet gjelder for perioden 15. april 2021 – 28. februar 2030.

Foreslår oppdeling av kontrakter

Mindre kontrakter bør være landstingenes vei for å få orden på anskaffelser av dose-tjenester i tiden fremover, mener Upphandlingsmyndigheten i en høringsuttalelse til den såkalte apotekutredningen. Dagens modell med seks geografiske rammeavtaleområder fungerer ikke godt.

Anskaffelseskonferansen med svenske øyne

Foreningen Sveriges Offentliga Inköpare ved Emma Breheim og Linda Jansson var representert på Difis Anskaffelseskonferanse i november i år. Et veldig profesjonelt og gjennomarbeidet program, heter det i omtalen av konferansen på foreningens nettside. Les her hvordan Anskaffelseskonferansen tar seg ut med svenske øyne.

Må komme i gang, innkjøpere

Med anskaffelsesreglenes muligheter til å gå i dialog med leverandørene og med en innkjøpsmuskel på over 300 mrd i året spiller de offentlige innkjøperne en helt sentral rolle i den grønne omstilling. Nå handler det bare om å komme i gang, mener den danske erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Finske kunngjøringer ned i 2017

I Finland ble det i 2017 publisert 15709 anskaffelser, en nedgang på 1600 sammenliknet med året før, fremgår det av Hilmas anskaffelsesstatistikk for fjoråret. Hilma er finnenes Doffin. Forklaringen på nedgangen er at de nasjonale terskelverdiene ble hevet. Verdien av de finske kunngjøringene i 2017 var om lag 135 mrd norske kroner.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7. desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.