Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7.juni KS vil ha lengre tid på seg når de - og kommuner og fylkeskommuner - skal uttale seg om Anskaffelsesutvalgets delutredning nr. 2. På bildet Tor Allstrin, områdedirektør KS Advokatene (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

KS Anskaffelsesseminar 2024 avholdes 11. og 12. september, arkitekter ber om at konkurranse avlyses fordi det er for mye fokus på pris og Oslo kommune mener det er viktig å kunne reservere kontrakter for private. Pensjonsleverandør-striden havner i Kofa og Unibuss sier opp tre kontrakter for å overleve. Leverandør synes det går for sakte med å ta i bruk 30%-vektingen, mens København allerede nå har nådd neste års klimakutt-mål for matvareinnkjøp. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

KS Anskaffelsesseminar 2024

KS Advokatene og KS Anskaffelsesforum (KSA) inviterer til sitt juridiske kurs i offentlige anskaffelser 11.-12. september 2024. Anskaffelsesseminaret gir en oppdatering på det viktigste som har skjedd innen offentlige anskaffelser siste året – sett med kommunal sektors perspektiv. Og er en viktig møteplass for alle innkjøpere i kommune-Norge.

Krever avlysning – for mye pris

Norske arkitekters landsforbund reagerer på at Ørsta kommune/Møre Romsdal fylkeskommune bare tenker på pris når det skal bygges ny Ørsta vgs./Ørsta kulturhus til en milliard kroner. De ber om at en arkitektkonkurranse blir avlyst, ifølge morenytt.no.

Viktig å kunne reservere til private ideelle

Byråden for helse i Oslo kommune mener det er viktig å ha mulighet til å reservere anbud for private ideelle aktører, dersom det i konkrete tilfeller er nødvendig for å sikre et godt mangfold blant aktørene som tilbyr velferdstjenester. Det fremgår av forslaget til kommunens høringssvar til innstillingen fra det såkalte Avkommersialiseringsutvalget.

KS ber om utsatt høringsfrist

Høringsfristen for delutredning to fra Anskaffelsesutvalget bør utsettes for å sikre god kvalitet på høringssvarene, oppfordrer KS. En utsettelse er også forutsetningen for at mange kommuner og fylkeskommuner kan behandle saken politisk før de avgir høringssvar. KS ber om at høringsfristen utsettes fra 16.08 til tidligst 1.10 2024.

KLP – Storebrand til KOFA

Pensjonsleverandør-kampen til KOFA. KLP har meldt Ulstein kommune til klagenemnda etter at kommunen valgte Storebrand til sin tjenestepensjonsleverandør. Det skjedde i fjor høst. Kommunen sa opp avtalen de hadde med KLP, og gikk over til Storebrand etter en anbudskonkurranse, skriver vikebladet.no.

Hever tre buss-kontrakter

Unibuss har siden 13. mai vært i en rekonstruksjonsprosess med sine kreditorer for å løse selskapets finansielle utfordringer. Som en del av rekonstruksjonsforhandlingene har Unibuss besluttet å heve tre av selskapets busskontrakter. Alle kontraktene er avtaler som Unibuss har signert med Ruter, fremgår det av en pressemelding.

Vil ikke gi høringssvar

Frivillighet Norge har vurdert at andre delutredning fra Anskaffelsesutvalget ikke inneholder forslag til endringer av prinsipiell karakter som berører rammebetingelsene for deres medlemmer på overordnet nivå og kommer derfor ikke til i å levere høringsuttalelse.

Klart for konkurranse om milliardtunnel

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for E134 mellom Røldal og Seljestad (ny Røldalstunnel). Prosjektet er kunngjort som totalentreprise som omfatter prosjektering og bygging av ettløps-tunnel med tilknytning mellom Seljestad og Røldal. Kontrakten har en verdi på 2,5 mrd ekskl. mva.

Renhold: Reviderte svanemerkekrav

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av renholdstjenester er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 30.august, melder svanemerket.no.

Industriaktiviteten styrket i april

DNB PMI (innkjøpssjefindeksen), justert for normale sesongsvingninger, ble 52,4 i april. En indeks over 50 peker mot en økning i aktiviteten. Indeksen styrket seg med 1,8 poeng fra mars. Det var til dels betydelige skift i delindeksene også denne måneden.

Går altfor sakte

– Selv om vi ved inngangen av året gikk fra «bør» til «skal» når det gjelder 30% vekting av miljø i offentlige anskaffelser, opplever vi dessverre at det i praksis går altfor sakte med implementeringen, mener adm.dir. i Pipelife, Sigmund Aandstad.

Ikke unormalt med bare en tilbyder

Helse Nord har etter anbudskonkurranse fått inn ett tilbud på pasienttransport i Hamarøy kommune. Anbudet har en estimert verdi på 15 mill fordelt over tre år. Som oppdragsgiver ønsker de naturlig nok bedre konkurranse i markedet, men for slike distriktsområder er det ikke unormalt at det bare er en tilbyder, heter det i an.no.

Alternativ til Helseplattformen

Det er satt i gang en anskaffelsesprosess, med Stjørdal kommune i spissen, der Orkland og mer enn 20 andre trønderkommuner vil se på alternativer til Helseplattformen. Det hele koker ned til at kommunen ikke bør bruke over 50 millioner kroner på et system som bare er ok, ifølge avisa-st.no.

Føringer for kjøp fra private (I)

Nasjonal helse- og samhandlingsplan legger en rekke føringer for det fremtidige rehabiliteringstilbudet. Endelig vedtatt planen gir et viktig premiss inn i den kommende anbudsrunden for kjøp av private rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst, som har sagt pp den løpende rehabiliteringsavtalen med de private institusjonene i regionen.

Føringer for kjøp fra private (II)

Avtalene med de private rehabiliteringsinstitusjonene er tidsbegrensede og siste opsjonsmulighet er brukt opp. Derfor skal Helse Midt-Norge RHF i gang med en ny anbudsprosess for å få på plass nye avtaler. Også her legger Nasjonal helse- og samhandlingsplan en rekke føringer for kjøp av private rehabiliteringstjenester.

Tar kommunen til retten

Etter en offentlig anbudsrunde fikk Verditaksering Kjell Larsen (VKL) fra Porsgrunn oppdraget i å sette takstene på næringseiendommene i Tysvær. I etterkant er det kommet sterke reaksjoner mot tildelingen, ifølge Haugesund Avis. VKL har ikke nok lokalkunnskap til å sette riktig takst, heter det, og kommunen tas til retten.

Allerede nådd klimakutt-mål

København reduserer klimaavtrykket for matvareinnkjøp vesentlig hurtigere enn ventet. Klimaavtrykket fra Københavns Kommunes matvareinnkjøp er i 2023 redusert med 25% siden 2018. Et mål som ellers først skulle innfris innen 2025.

Ny veiledning etter skjema-endringer

EU-kommisjonen har gjort endringer i e-skjemaene for EU-anbud. Endringene trådte i kraft fra 1. juni 2024 og omfatter bl.a. nye felt og endringer i allerede eksisterende felt. På den bakgrunn har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oppdatert sin veiledning for bruk av skjemaene. Oppdateringene dekker bl.a. avvisningsgrunner og egnethetskrav.

Andelen innkjøper-kvinner øker

I overkant av 4000 personer i offentlig sektor hadde i 2022 yrkestittelen innkjøper eller innkjøper. Antallet har økt jevnt siden 2014, ifølge gjeldende statistikk fra Upphandlingsmyndigheten. Kvinneandelen har også økt siden 2014. Da var 52% av innkjøperne kvinner, i 2022 var det 62%.

Interessant med karaktersetting

Utgangspunktet for offentlige anskaffelser må være å åpne for sunn og effektiv konkurranse. Offentlig virksomhet er kompleks, og det er praktiske anvendelsesproblemer. Et interessant initiativ er da å rangere leveranser, bemerker Magnus Johansson, Företagarna, på inkopsradet.se.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.