Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. november

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 9. novemberAnskaffelsesprisen 2018 for digitalisering og god styring gikk til Statsbygg. Her tar direktør for økonomi- og virksomhetsstyring, Marianne Nordby Fålun og kontraktsrådgiver Bård Sandbæk imot prisen.

Skriv ut artikkelen

På Anskaffelseskonferansen denne uken ble to av gigantene blant offentlige byggherrer tildelt hver sin anskaffelsespris. Avtale om tettere samarbeid om innovasjon, bekymring over at små-oppdrag stadig gis til de samme, og vi fant en nyttig informasjonsside om KS Innkjøpsforum. Nokas har skaffet seg Norges største sikkerhetskontrakt, og et Veidekke-selskap kapret milliardkontrakt i Sverige. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Årets anskaffelsespriser

På Anskaffelseskonferansen denne uken delte Difi ut anskaffelsespriser til to verdige vinnere: Undervisningsbygg (bærekraftige anskaffelser) og Statsbygg (digitalisering og god styring). Det var seks nominerte innenfor de to priskategoriene.

Hyllet en nestor innen offentlige anskaffelser

Kofa-konferansen, som ble avsluttet i går, hyllet professor em. Kai Krüger, en nestor innenfor offentlige anskaffelser så vel i Norge som ute i Europa. Han har vært av uvurderlig betydning for anskaffelsesretten generelt og Kofa spesielt. Krüger var lenge medlem av Kofa-nemnda. Han er nå pensjonist.

Tettere samarbeid om innovative anskaffelser

Osloregionen og Nasjonalt program for leverandørutvikling har gjort avtale om å samarbeide enda tettere om innovative anskaffelser. I Osloregionen har 60 av de 83 kommunene og fylkeskommunene tatt i bruk markedsdialog. Det er et godt utgangspunkt for å få enda flere innovative offentlige anskaffelser, heter det.

Støtter e-faktura-forslag

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet tiltrer i en høringsuttalelse forslaget om å forskriftsfeste at offentlige oppdragsgivere skal pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs alle anskaffelser over NOK 100.000. Forslaget kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nyttig info-side om KS Innkjøpsforum

Pr. oktober 2018 hadde KS Innkjøpsforum (KSI) 212 kommuner, 17 fylkeskommuner og to innkjøpssamarbeid som medlemmer. KSI har nå samlet sin årsrapport for 2017, handlingsplanen for 2018/209, medlemsoversikt og kontingentinfo på sin nettside.

Oppdrag blir «gitt» til de samme

En kommune spurte om Difi hadde råd eller tips som kan bidra til mer åpenhet og rettferdighet ved kjøp under 100 000. Entreprenører opplever at oppdrag som ligger rett under 100 000, blir «gitt» til de samme, gang på gang. Kommunen ville motvirke dette, slik at flere aktører ble spurt. Men under 100 000.- er det jo lite Difi kan hjelpe med.

Legemiddelassistert rehabilitering og anbud

LAR-legemidler innkjøpt gjennom et nasjonalt anbud møter sterk skepsis fra pasientene, men styrker økonomien til helseforetakene. Akseptere at anbudsprosesser er kommet for å bli og anerkjenn betydningen av besparelsene, og forstå anbudssystemets logikk (juss, økonomi, markedstenkning, fag), skriver overlege Christian Ohldieck.

Norges største sikkerhetsoppdrag til Nokas

Avinor har gitt Norges største sikkerhetsoppdrag til vår medlemsbedrift Nokas. Kontrakten er på 2,7 milliarder kroner og gir arbeid til rundt 900 ansatte på Oslo Lufthavn Gardermoen. Nokas har fått oppdraget med å levere sikkerhetstjenester på Oslo Lufthavn Gardermoen i inntil åtte nye år.

Posten med samfunnsansvar-ambisjoner

Posten og Bring har som mål å ta en ledende rolle når det gjelder oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden. Alle leverandører skal signere og etterleve konsernets minimumskrav «Etisk standard for leverandører» som en del av kontrakten leverandøren har med Posten eller Bring.

De nye regionene kan kjøpe flytilbud

Ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter skal overføres til regionalt nivå. Da vil det ikke lenger være en lovpålagt oppgave, men opp til regionene om de ønsker å prioritere slike kjøp. Det vil da være mulig å prioritere på en annen måte enn departementet gjør i dag, ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale i et svar til Stortinget.

Vant milliardprosjekt i Sverige

Denne uken kom det frem at Veidekke-selskapet BRA Bygg AB har sikret seg kontrakt om å bygge Geely Innovation Centre på Lindholmen i Göteborg. Prosjektet skal ferdigstilles i 2022, og er en totalentreprise til verdi av over 2 milliarder svenske kroner.

Togvinner skal først kjøre som før

Ettersom konkurransen er vunnet med utgangspunkt i bedre pris, men også med forbedret rutetilbud er det viktig å merke seg at tilbudet fra Go-Ahead er basert på at eksisterende rutetilbud skal videreføres det første driftsåret på Jærbanen, Sørlandsbanen og Arendalsbanen, ifølge et svar fra samferdselsminister Jon Georg Dale til Stortinget.

Nyttig om opsjoner

Det skal fremgå klart av anskaffelsesdokumentene hvilke opsjoner som er inkludert i oppdraget, omfanget på disse og vilkårene for å benytte opsjonene. Opsjonene skal utløses i samsvar med disse vilkårene. Det er ikke gitt formkrav i reglene om utløsing av opsjoner, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i et svar på et innsendt spørsmål.

Ambulansebåtanskaffelse lyses ut på nytt

Sykehusinnkjøp HF har vurdert innspillene som er kommet tilknyttet anskaffelse av båtambulansetjenester i Vest-Finnmark. Anbudskonkurransen lyses ut på nytt.

Nye feltvogner til Heimevernet

Forsvarsmateriell har signert en rammeavtale for nye feltvogner til Heimevernet med Harald A. Møller AS. Samtidig med signeringen ble det gjort et initialavrop på 360 feltvogner til innsatsstyrkene i Heimevernet. Initialavropet har en verdi på 338 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift.

Norsk innslag i OECD-arrangement

Årets “Public Procurement Week” ble arrangert av Working Party of Leading Practitioners on Public Procurement (LPP) og ett av temaene var om OECD kan utgjøre en plattform for utvidet samarbeid og hvorledes bærekraftig anskaffelse fungerer i praksis. Grete Solli fra Sykehusinnkjøp var invitert for å presentere et norsksvensk samarbeid på området.

Sverige booster innovasjoner i EU

Upphandlingsmyndigheten og Statens Inköpscentral representerer Sverige i EU-prosjektet Procure2Innovate. Formålet er å få flere EU-land til å oppdage og bruke innovative anskaffelser. Slike anskaffelser, heter det, løftes stadig oftere frem som løsningen på viktige samfunnsutfordringer.

Skeptiske danske innkjøpere

Erhvervsministeren i Danmark har foreslått endringer i deres anskaffelseslov med sikte på å enere rettstilstanden spesielt når det gjelder oppdragsgiveres plikt til å fastlegge og beskrive innholdet i alle deler av evalueringsmodellen. IKA foreningen af offentlige indkøbere er skeptisk.

Samarbeid om innovasjonsmeklere

SKL Kommentus Inköpscentral og Statens Inköpscentral samarbeider i en ny anskaffelse om innovasjonsmeklere. Sammen gjennomfører de en forstudie forut for anskaffelsen. Målet er å gjøre det lettere for oppdragsgivere å få tilgang til innovative produkter – for leverandører å markedsføre sine innovative produkter.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. november"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.