Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 26. januarTidligere denne måneden knyttet Irland seg til PEPPOL, som er det ledende europeiske nettverket for e-anskaffelser. Til stede ved den offisielle seremonien var Irlands minister for offentlige anskaffelser, Patrick O’Donovan (t.v) og Difis André Hoddevik, som er generalsekretær i OpenPEPPOL – en nonprofit-organisasjon som skal vedlikeholde og utvikle PEPPOL-nettverket som ligger til grunn for e-innkjøp og e-faktura i Europa.

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp legger fram sine anskaffelsesplaner på sin dialogkonferanse i mars, og i måneden etter samles KS Innkjøpsforum til sin årssamling. Det skal stilles makskrav til CO2-utslipp ved anskaffelse av kjøretøy fra 1. januar i år, og ideelle kaprer Helse Sør-Øst-kontrakter. København kommune har laget et innsatsteam som skal øke bevisstheten blant leverandører om sosial dumping. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

KSI Årssamling Bergen 2018

KS Innkjøpsforum Årssamling 2018 arrangeres 18. og 19.april 2018. Lokalt vertskap er Bergen kommune, Innkjøp konsern. Program og praktisk informasjon finner du på denne lenken.

Sykehusinnkjøp med dialogkonferanse i mars

Sykehusinnkjøp HF har dialogkonferanse 6.-7.mars, bl.a. med presentasjon av deres anskaffelsesplaner. Kategoriene for konferansen er legemidler, medisinske forbruksvarer (MFV), kirurgiske produkter (KIR), laboratorieprodukter og –utstyr (LAB), medisinsk teknisk utstyr (MTU) og bygg- og eiendomsdrift. Påmeldingen er åpnet.

Stortingsmelding til høsten

Den bebudede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er planlagt fremlagt til høsten, og Nærings- og fiskeridepartementet er fremdeles åpne for innspill. Det fremgår av korrespondanse fra departementet.

Utslippskrav ved anskaffelser

Ved offentlige anskaffelser av kjøretøy skal det fra 1. januar 2018 stilles krav om maksimalt CO2-utslipp på 85 g/km for personbiler. Busser og lastebiler skal minst tilfredsstille Euro-V krav. Forskriften gjelder for de som omfattes av anskaffelsesloven og de som utfører persontransport etter yrkestransportloven.

Kraftfullt virkemiddel for sirkulærøkonomi

Miljøkrav ved offentlige innkjøp er et svært kraftfullt virkemiddel for overgangen til sirkulær økonomi, uttalte Stiftelsen Miljømerking under en høring i forbindelse med Stortingets behandling av avfallsmeldingen. Ved å benytte miljømerker effektivt kan innkjøperne bla. bidra til reduserte avfallsmengder og økt gjenbruk av ressursene.

Etisk handel: Premiere bedrifter også

Regjeringen vil bruke offentlige anskaffelser aktivt i det grønne skiftet, og det erfarer vi at er et effektivt tiltak, konstaterer Initiativ for etisk handel. Men det er like viktig at offentlige anskaffelser blir brukt til å premiere de bedriftene som etterlever internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

Innovative anskaffelser og helsenæringen

Helsedepartementet og Næringsdepartementet jobber med en stortingsmelding om helsenæringen, som skal legges frem neste år. Mer innovative offentlige anskaffelser og bedre samarbeid mellom private og det offentlige er noe av det stortingsmeldingen skal ta opp, melder Dagens Medisin.

Ideelle tilbys Helse Sør-Øst-kontrakt

Helse Sør-Øst RHF har gitt fire private ideelle virksomheter tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Den totale rammen for anskaffelsen er på 257 millioner kroner, en økning på 21 millioner kroner fra dagens nivå. I tillegg etableres det 10 nye avrusingsplasser ved Sykehuset Telemark.

Klarsignal for anbud på vent

Etter kontakt med KS og fylkeskommunene er Statens vegvesen besluttet at driftskontraktene sendes ut i markedet uten endringer i konkurransegrunnlaget. I november ble seks driftsutlysninger – både fylkesveier og riksveier – trukket tilbake for en nærmere vurdering av konsekvensene av regionreformen, skriver vegnett.no.

Team til 22.juli- minnested

Statsbygg har offentliggjort en invitasjon til åpen anbudskonkurranse hvor de ønsker tilbud fra team som vil formgi og prosjektere minnestedet etter 22. juli ved Utøyakaia i Hole kommune.

Kineser-oppdrag til lokal bedrift

NCC-selskapet Hercules Fundamentering skal på oppdrag for kinesiske Sichuan Bridge and Road Group uføre fundamenteringsarbeidene i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua i Trøndelag, skriver bygg.no.

København til kamp mot sosial dumping

Københavns kommune har sammen med andre virksomheter etablert et innsatsteam, som skal bidra til å bekjempe sosial dumping. Teamet skal besøke kommunens leverandører for å opplyse medarbeiderne om lønnsdumping. Det nye teamet skal også rykke raskt ut ved mistanke som sosial dumping.

Svensk lov om e-faktura på vei

Den svenske regjeringen forbereder nå et lovforslag som innebærer at anskaffelser i offentlige sektor skal faktureres med elektronisk faktura. Bakgrunnene r at EUs faktureringsdirektiv skal innfases i svensk lovgivingen innen 18. april 2019, opplyser Upphandlingsmyndigheten.

Så mye skal Skottland bruke på IKT

I Skottland har man samlet inn og analysert data fra aktuelle og planlagte offentlige IKT-utgifter for å gjøre det enklere å få oversikt over markedsmulighetene og ta investeringer på godt informert grunnlag. Planen andrar til nærmere ni milliarder i norske kroner, og fremviser et detaljeringsnivå som aldri før har vært tilgjengelig.

Drøyt 17 000 kunngjøringer i Finland

Arbets- och näringsministeriet i Finland har offentliggjort de sentrale statistiske tallene om kunngjøringene i HILMA (finnenes Doffin) i 2016. Drøyt 17 000 kunngjøringer ble registrert, hvorav drøyt halvparten var nasjonale kunngjøringer. Verdien av samtlige kunngjøringer beløp seg til nærmere 150 milliarder norske kroner.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.