Politisk kamp om anbud eller egenregi – rapport fastslår at anbud fungerer godt

Anbud365: Grønt lys for innkjøpssatsing i Innlandet, kategoristyring kommerMed utgangspunkt i utfordringsbildet, planlegger fylkeskommunedirektøren å se på organiseringen av fylkeskommunen i 2024 med sikte på mer effektiv ressursutnyttelse, styring og ledelse. Det skriver fylkeskommunedirektøren i Innlandet fylkeskommune, Tron Bamrud, i sin innstilling i en sak som gjaldt gevinstrealisering gjennom anskaffelser. Saken har en bakgrunn i en rapport der bl.a. behovet for kompetanse og ressurser for å realisere gevinster, blir påpekt.

Skriv ut artikkelen

Dagens anbudsordning i kollektivtransporten fungerer bra, heter det i en evalueringsrapport til Innlandet fylkeskommune. Rapporten er et innslag i en brennhet politisk kamp om anbud eller egenregi i busstransporten. Det er ikke rett tidspunkt å vurdere overgang til egenregi nå, slår fylkesrådmannen fast og får knappest mulig politisk flertall med seg på det. Rapporten skulle være et grunnlag for å vurdere overgang til egenregi, noe det politiske mindretallet i samferdselsutvalget ivrer for.

Konsulentselskapet Vista Analyse har evaluert dagens ordning for fylkeskommunen -«Evaluering av dagens anbudsordning for kollektivtransport». Bakgrunnen er et vedtak i fylkestinget for om lag et år siden. Evalueringen skulle bl.a. danne grunnlaget for å vurdere en mulig drift av kollektivtrafikken i egenregi. Rapporten fra selskapet viser at dagens anbudsordning fungerer bra, både for fylkeskommunen og busselskapene.

Fylkesrådmannens vurdering er at det ikke er riktig å gå videre med å utrede egen drift av kollektivtrafikk nå. Seks av samferdselsutvalgets 11 medlemmer støttet fylkesrådmannens innstilling da saken ble behandlet i utvalget. Mindretallet ønsket at fylkeskommunen skal utrede egen drift av kollektivtrafikken når arbeidet med en mobilitetsstrategi (dvs. en plan for hvordan folk i Innlandet kan forflytte seg, uten bruk av egen bil) er ferdig. Saken står på fylkestingets kart 8. desember.

Velfungerende med anbud

Hovedkonklusjon i rapporten er at anbudsordningen er velfungerende:

–  Politiske målsettinger reflekteres i avtalene som inngås og ved oppfølging gjennom kontraktsperioden, heter det. Vår gjennomgang viser også god måloppnåelse på de fleste områder. Det er fortsatt sterk konkurranse om kontraktene i bussmarkedet og relativt lave driftsmarginer for selskapene som vinner anbudene. Lønnskostnader til sjåførene er operatørenes største utgiftspost, og høy effektivitet er nødvendig for å vinne anbudene. Vi oppfatter det slik at både Innlandstrafikk og operatørene, innenfor de økonomiske rammene, forsøker å legge forholdene til rette også for sjåførene. Relativt stabil bemanning er et uttrykk for at dette lykkes et stykke på vei. Vi vil peke på at det, gjennom krav og insitamentsordninger, er mulig å styrke sjåførenes stilling også innenfor gjeldende anbudsordning.

Antall reisende har økt – og særlig i byområdene. Målinger av kundetilfredshet viser gode resultater både for Hedmark og Oppland. I de siste anbudene er utslippsmål og miljøkrav vektlagt sterkere, noe som har bidratt til at elektrisk drevne busser nå er introdusert i fylket. På sikt ventes det at merkostnadene ved lav- og nullutslippsbusser og dermed fylkeskommunens kostnader ved å stille strengere miljøkrav vil reduseres, skriver Vista Analyse i rapporten.

Tilbydere og bussjåfører

Tallet på tilbydere har vært noe lavere ved anbudsutlysninger med stor andel skoleruter, men også her oppfatter operatørene at det er hard konkurranse om oppdragene. En av forklaringene er at også de store operatørselskapene har begrenset kapasitet til å regne på anbud. Når det er flere utlysninger ute samtidig, avstår selskapene fra å gi anbud i de områdene de finner minst attraktive, eksempelvis områder med komplisert produksjonsmønster (mange stasjoneringssteder, høy andel skoleruter) hvor lokalkunnskap er en fordel.

Det har vært mye omtale av bussjåførers arbeidssituasjon i det siste. Vista Analyse-rapporten peker på at det også er mulig å legge inn krav i anbudene som går utover kravene som følger av bransjeavtalen: – Selskapene har incentiver til å ivareta sjåførenes velferd, både for å redusere sykefraværet, sikre rekruttering og få en lav turn-over. Kompetanse og forvaltning av sjåførenes kompetanse er også viktig med tanke på sikkerhet, kundetilfredshet og effektiv drift, påpekes det i rapporten.

Bli den første til å kommentere på "Politisk kamp om anbud eller egenregi – rapport fastslår at anbud fungerer godt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.