Regjeringens klimaplan: Nøkkelrolle for innkjøpere, å prioritere blir viktig

Anbud365: Regjeringens klimaplan: Nøkkelrolle for innkjøpere, å prioritere blir viktigKlima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la nylig fram regjeringens klimaplan frem til 2030 (foto: Bjørn H. Stuedal).

Skriv ut artikkelen

Offentlige innkjøpere får en sentral rolle i arbeidet med å nå Norges klima- og miljømål frem mot 2030. Det fremgår av regjeringens klimaplan, som nå er lagt frem for Stortinget. Planen inneholder en lang rekke tiltak, men, heter det, dette kan koste penger. Derfor er det viktig å prioritere de sektorene og de områdene der det er særlig stor miljøgevinst å hente, eller der offentlige anskaffelser er viktige for å utvikle markedet for nye klima- og miljøvennlige løsninger. Transport, bygg og anlegg, sirkulær økonomi, mat og matsvinn, plast og miljøgifter er eksempler på slike områder.

Med sin klimaplan for 2021 til 2030 (Meld. St. 13 (2020–2021) legger regjeringen frem en plan for omstilling av hele samfunnet fram mot 2030. Planen viser hvordan Norge skal oppfylle klimamålet og samtidig skape grønn vekst. Klimakrav i offentlige innkjøp er ett av hovedvirkemidlene for realisering av planen.

Regjeringen vil, heter det bruke innkjøpsmakten til det offentlige for å påskynde utviklingen. Blant de foreslåtte tiltakene:

  • Legge til rette for at anleggsplassene i transportsektoren skal være fossilfrie innen 2025.
  • Arbeide for at det offentlige stiller klima- og miljøkrav når mat og måltidstjenester kjøpes og bruker etablerte ernæringskriterium. Arbeidet innebærer veiledning av offentlige innkjøpere med utgangspunkt i gjeldende innkjøpsregler.
  • Fortsette å bruke offentlige innkjøp for å bidra til at nullutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk.
  • Stille krav om at alle nye bybusser skal være nullutslipp eller bruke biogass i 2025 ved å gjøre det til et statlig krav i alle offentlige innkjøp fra 2025. Det kan gi utslippskutt på om lag 1 million tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2025–2030. Hvorledes kravet òg kan gjelde biogass skal utredes.
  • Fra 2022 tar regjeringen sikte på å stille krav om nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og lette varebiler.
  • Utrede klimakrav i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester med sikte på innføring i 2023
  • Innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for ferjesamband der det ligger til rette for det, i løpet av 2023
  • Innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for hurtigbåter der det ligger til rette for det, i løpet av 2025
  • Vil bruke offentlige innkjøp som virkemiddel for å få opp volumet av tyngre kjøretøy med lav- eller nullutslipp i stor skala, som igjen vil kunne redusere produksjonskostnader og innkjøpspriser på sikt.

Sats der det er miljøgevinster å hente

Klima- og miljøkravene i offentlige innkjøp kan ha en kostnadsside, f.eks. ved økte transaksjonskostnader eller høyere innkjøpspris, heter det i meldingen. Oppdragsgiverne bør derfor særlig konsentrere seg om de sektorene og de områdene der det er særlig stor miljøgevinst å hente, eller der offentlige anskaffelser er viktige for å utvikle markedet for nye klima- og miljøvennlige løsninger. Dette er områder der offentlige innkjøp er særlig egnet som virkemidler for å nå Norges klima- og miljømål, medregnet transport, bygg og anlegg, sirkulær økonomi, mat og matsvinn, plast og miljøgifter.

Disse områdene vil regjeringen prioritere. For å hjelpe oppdragsgiverne med å klargjøre de overordnede prioriteringene, vil regjeringen legge frem en samlet handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige innkjøp og grønn innovasjon. Handlingsplanen skal bidra til å forenkle, effektivisere, profesjonalisere og målrette offentlige innkjøp som virkemiddel for å nå målene regjeringen har.

Bli den første til å kommentere på "Regjeringens klimaplan: Nøkkelrolle for innkjøpere, å prioritere blir viktig"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.