Skarp kritikk mot drivstoff-veiledning, lanserer alternativ modell

Anbud365: Skarp kritikk mot drivstoff-veiledning, lanserer alternativ modellDrivkraft Norge, her ved generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik, mener at oppfølging av en modell der man utelukker alt høyinnblandet biodrivstoff fra omsetningskravet er relativt oversiktlig. En ekstern revisor kan bekrefte at leveranser overholder kravene og rapporteres til Miljødirektoratet.

Skriv ut artikkelen

Bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi, kommer med skarp kritikk av den reviderte veiledningen for offentlige anskaffelser av drivstoff. Den bryter bl.a. med teknologinøytralitet, den kan føre til konkurransevridning og betyr at omsetningskravet ikke lenger er generelt, slik det opprinnelig var tenkt å være, heter det. Foreningen tar til orde for et alternativ: En myndighetsstyrt modell som vil legge til rette for at høyinnblandet biodrivstoff igjen blir ansett som et klimatiltak i offentlige anskaffelser.

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri. Overfor klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tar de for seg DFØs revidering av veiledningen for offentlige anskaffelser av drivstoff. Der er konklusjonen at DFØ ikke anbefaler å vektlegge biodrivstoff som et miljø- og klimatiltak i en offentlig anskaffelse. Konklusjonen har kommet etter vurderinger fra Miljødirektoratet (MDIR).

Ved endringen av veiledningen definerer DFØ og MDIR i praksis at offentlige anskaffelser skal holdes utenfor det generelle omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikken, slår Drivkraft Norge fast. Det betyr at omsetningskravet ikke lenger er generelt, slik det opprinnelig var tenkt å være. Drivkraft Norge mener at offentlig anskaffelser av transporttjenester er like mye en del av veitrafikken som andre bilister, og bør bidra til å oppnå de krav veitrafikken blir pålagt.

Uoppnåelige klimamål?

Foreningen hevder at kommuner og fylkeskommuner i mange tilfeller vil oppleve klimamål som umulige å oppnå hvis biodrivstoff ikke ansees som et klimatiltak ved vurdering av anskaffelsen. For mange offentlige anskaffelser av transporttjenester er det i dag og i en god stund framover, ingen reelle alternativer til det flytende drivstoffet. Konklusjonene i veiledningen bryter, ifølge Drivkraft Norge, med teknologinøytralitet i virkemidler, ved at enkelte fornybare løsninger forfordeles på bekostning av andre fornybare løsninger.

Å anbefale at offentlige anskaffelser ikke skal kjøpe biodrivstoff når bruken av biodrivstoff reguleres av et omsetningskrav, vil bety at anleggsbransjen i praksis ikke vil kunne oppfylle sin egen intensjon om fossilfrie anleggsplasser innen 2025, heter det. Veiledningen vil samtidig føre til betydelig konkurransevridning, da mange mindre bedrifter ikke har finansielle muskler til å bære en investering i et elektriske kjøretøy.

Utelukker fra omsetningskravet

Drivkraft Norge tar til orde for en modell der man utelukker alt høyinnblandet biodrivstoff fra omsetningskravet. En slik myndighetsstyrt ordning gjør at alle som selger høyinnblandet biodrivstoff, blir stilt overfor samme regelverk, og sikre like konkurransevilkår. Samtidig vil det være nødvendig at alt høyinnblandet biodrivstoff oppfyller bærekraftskriteriene.

En slik myndighetsstyrt modell ville kunne legge til rette for at høyinnblandet biodrivstoff igjen blir ansett som et klimatiltak i offentlige anskaffelser. Samtidig sikrer det at offentlige anskaffelser forblir mest mulig teknologinøytral, ved at det legges til rette for bruk av alle fornybare energibærere, slik at vi raskest mulig kan redusere utslippene både i dag og i tiden framover, skriver Drivkraft Norge til klima- og miljøministeren.

Bli den første til å kommentere på "Skarp kritikk mot drivstoff-veiledning, lanserer alternativ modell"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.