Skuffet over at en kommersiell ble valgt; Sykehusinnkjøp forklarer hvorfor

Anbud365: Skuffet over at en kommersiell ble valgt Sykehusinnkjøp forklarer hvorforNoen miljøkrav ble stilt i anskaffelsen til Sykehusinnkjøp, men tildelingskriteriet var laveste anskaffelsespris. Fagsjef Sigbjørn Vågene i Redningsselskapet er skuffet over at miljøkravene i anskaffelsen var så beskjedne, ikke spesielt krevende å oppnå. Enkelte sykehus har imidlertid indikert at de ønsker å ha fokus på miljøvennlige løsninger (velge grønt) ved neste anbudskonkurranse om ambulansebåter, opplyser han til Anbud365 (foto: Anders Ødhman).

Skriv ut artikkelen

Redningsselskapet er skuffet over at Sykehusinnkjøp valgte en kommersiell aktør, og mener at miljøkrav i liten grad preget anskaffelsen av en ambulansebåt. Sykehusinnkjøp svarer på kritikken her i Anbud365: Tildelingskriteriet var laveste pris, noen miljøkrav var med, og tilbyderen med laveste tilbudet vant. En ambulansebåt inngår i akuttmedisinsk beredskap og da anskaffelsen ble utformet, bød det på vanskeligheter å lage krav og tenke innovativt uten at det gikk ut over grunnleggende krav for slike fartøy, heter det.

For en tid siden gjennomførte Sykehusinnkjøp en anskaffelse av ambulansebåt til bruk for Smøla og Aukra fra 2024. Det kom fem tilbydere, blant disse Redningsselskapet, som ikke vant, men som lå tett i en gruppe tilbydere bak vinneren, rederiet Buksér og Berging. Mens Redningsselskapet er en ideell, humanitær medlemsforening, er rederiet en kommersiell aktør – datterselskap av Neptun Holdning. Kontrakten er på 10 år med opsjon på ytterligere fem år.

Noen miljøkrav ble stilt i anskaffelsen, men tildelingskriteriet var laveste anskaffelsespris. Fagsjef Sigbjørn Vågene i Redningsselskapet er skuffet over at miljøkravene i anskaffelsen var så beskjedne, ikke spesielt krevende å oppnå.  Enkelte sykehus har imidlertid indikert at de ønsker å ha fokus på miljøvennlige løsninger (velge grønt) ved neste anbudskonkurranse om ambulansebåter, opplyser han til Anbud365.

Må omfavne grønne løsninger

– Skal myndighetene utfordre maritim næring på å drive grønnere, må de også omfavne de grønne løsningene. Redningsselskapet opplever ikke at det blir gjort i dag, sier Vågene, som ikke umiddelbart er enig i påstanden om at flerskrogsbåter «automatisk» er mer miljøvennlig enn en-skrogsbåter. Redningsselskapet og flere av de andre tilbyderne ga tilbakemelding til Sykehusinnkjøp at andre fremdriftsløsninger enn vannjet kunne være både en mer driftssikker og energisparende løsning. Vannjetteknologi er ikke spesielt miljøvennlig, konstaterer han.

Dersom Sykehusinnkjøp hadde tatt utgangspunkt i et miljøregnskap som tilbyderne måtte legge frem, kunne man fått et mer miljøvennlig fartøy, fremholder Vågene. Da hadde man ikke vært bundet til en spesiell teknologi med de begrensninger det har. Og med Vågene kritiserer Sykehusinnkjøp for valget av en kommersiell aktør. Regjeringen minner stadig om ideelle virksomheter ved tildeling av kontrakter i helsesektoren,

Sykehusinnkjøp svarer

Anbud365 har lagt kritikken fra Redningsselskapet frem for Sykehusinnkjøp. Vi spør bl.a. om det ble stiltmiljøkrav, hvis så hvilke og hvor i prosessen (kvalifikasjonskrav, tildelingskriterium, kontraktskrav?)

– I kravspesifikasjon ble det stilt krav til at motor som tilbys skal tilfredsstille miljøkravene til TIER III. Det ble også satt et lavere krav til hastighet på fartøyene sammenlignet med hastigheten dagens båter kan oppnå. Lavere hastighet gir lavere drivstofforbruk. Det ble også stilt krav til fler-skrogs fartøy som anses å være mer miljøvennlige i drift sammenlignet med en-skrogs fartøy, heter det i svaret.

Prosjektgruppen gjorde også vurderinger med tanke på miljøvennlige alternativer som batteridrevne fartøy eller hybridløsninger. Ambulansebåtene inngår i den akuttmedisinske beredskapen, det var den gang anskaffelsen var aktuell, derfor vanskelig å utforme krav og tenke innovativt uten at det gikk på bekostning av fart, vekt og rekkevidde på fartøyene.

100% pris

Sykehusinnkjøp opplyser også at miljø ble ikke benyttet som tildelingskriterium i konkurransen. Oppdragsgiver valgte å benytte pris som tildelingskriterium og vektlegge det 100%. Krav til kvalitet ble tilfredsstilt gjennom lov- og forskriftskrav og minimumskravene i kravspesifikasjonen.

Og Anbud365 spurte om hvorfor en spesiell båttype ble krevet. – Det ble stilt krav til at fartøyet skulle være flerskrogs, svarer Sykehusinnkjøp. Erfaringer fra anskaffelser av ambulansebåter som er gjennomført i Norge de siste årene, har vist at dette er fartøy med gode sjøegenskaper som gir økt pasientkomfort og komfort for mannskap på fartøyet. I dialogmøter med leverandørmarkedet i forkant av anskaffelsen ble flerskrogsbåt anbefalt.

– En kommersiell aktør ble valgt. Hva var begrunnelsen i lys av regjeringens signaler om ideelle i helsesektoren?

Sykehusinnkjøp forteller at anskaffelsen fulgte reglene som gjelder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester med en verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien på 6,95 mill ekskl. mva. Ambulansebåttjeneste er en ambulansetjeneste, og er dermed innenfor reglene tilknyttet helse- og sosialtjenester. – Alle tilbyderne som levert tilbud i konkurransen fikk sitt tilbud evaluert og tilbyderen med det laveste tilbudet ble tildelt avtale, slår helseforetaket fast i sitt svar til Anbud365.

Bli den første til å kommentere på "Skuffet over at en kommersiell ble valgt; Sykehusinnkjøp forklarer hvorfor"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.