Tar grep etter omstridt tildeling av drosjekontrakt

Anbud365: Tar grep etter omstridt tildeling av drosjekontraktDe til dels sterke reaksjoner i den lokale drosjenæringen etter en kontraktstildeling har ført til at fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik har tatt grep for å sikre drosjevirksomhet i hele Møre og Romsdal (foto: Terje Aamodt).

Skriv ut artikkelen

Transportkjøpene i det offentlige må i større grad samordnes, mener fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal fylkeskommune. Derfor vil han at fylkeskommunen og helseforetak må snakke sammen. Han er redd at helseforetakets nylig tildelte anbud på pasientkjøring vil føre til at drosjer i distriktene forsvinner. Selskapet som nå har kontrakt på drosjekjøringen for Helse Møre og Romsdal, mener at det etter det nye anbudet knapt er grunnlag for drosjedrift. Den omstridte kontraktstildelingen ligger nå i Kofa.

I sin innstilling til fylkesutvalgets møte 4. april skriver fylkeskommunedirektør Guttelvik at det er nødvendig å gjøre en gjennomgang av innretningen av transportkjøpene til helseforetakene og fylkeskommunen. Oppmerksomheten skal i særdeleshet rettes mot hvordan man skal sikre et seriøst arbeidsliv i drosjenæringen.

Møre og Romsdal fylkeskommune har over tid hatt et ønske om å etablere samarbeid med helseforetaket omkring transporttjenester, heter det. Som kjøper av slike tjenester på drosje-/småbilmarkedet er imidlertid fylkeskommunen en svært liten aktør sammenliknet med helseforetaket. For fylkeskommunale transportkjøp er drosjemarkedet en underleverandør til rutebilselskapene som har kontrakt med fylkeskommunen.

Konkurrerer indirekte på lønn

Felles er at både fylkeskommunen og helseforetaket stiller krav om lønns- og arbeidsvilkår i sine kjøp, fremholder fylkeskommunedirektøren. Innenfor drosjemarkedet er dette likevel annerledes enn slik det er i f.eks. rutebilbransjen. Aktørene i drosjebransjen konkurrerer indirekte på sjåførenes lønn – lønnskostnader er den største delkostnaden i transportkjøpene – i anbud der det ikke legges andre føringer enn at tariffavtalen skal gjelde. Slik fylkeskommunedirektøren forstår det har dette vært et viktig bakteppe for debatten både i Møre og Romsdal, men også i Trøndelag, der det blir hevdet at vilkårene i avtalene om pasientkjøring ikke gir grunnlag for en anstendig lønn for drosjesjåførene.

Fylkeskommunedirektøren mener det er viktig av hensyn til et godt og tjenlig transporttilbud at det er drosjevirksomhet i hele fylket. Fram til nå har det vært slik, men direktøren deler bekymringen omkring fortsatt drosjedekning. Fylkeskommunen er avhengig av et godt samarbeid med helseforetaket omkring transporttjenester, og at de offentlige aktørene mest mulig har sammenfallende mål.

Søke samarbeid

Fylkeskommunedirektøren vil i større grad søke samarbeid med helseforetaket, fremgår det av hans saksutredning til fylkesutvalgets møte. Et krav om tettere samordning av aktørene kan likevel ikke komme fra fylkeskommunen – det er det sentrale myndigheter som eventuelt kan gi føring for.

Ifølge lokal- og regionalpressen har det vært til dels sterke reaksjoner i den lokale drosjenæringen etter at Helse Midt-Norge valgte å gi anbudet på pasientkjøring i Nordmøre og Romsdal og Søre Sunnmøre til et ukjent selskap under stiftelse – Pasienttransport 1 AS SUS. Ifølge Nordvest Taxi AS, som har anbudet i dag, er dagens kontrakt slik at det ikke lenger vil være regningssvarende for drosjeeiere i distriktene å drive ved å knytte seg til den nye aktøren. Årsaken er at pasientkjøring her utgjør den alt overveiende delen av transporten.

Det omstridte taxianbudet ligger nå hos KOFA etter at Nordvest Taxi fikk Trøndelag tingretts medhold i en midlertidig forføyning som forbød Helse Midt-Norge å skrive kontrakt med Pasienttransport 1 AS SUS. Behandlingen av ankesaken i lagmannsretten førte imidlertid til et annet resultat – der vant det regionale helseforetaket, slik at kravet om midlertidig forføyning dermed er avvist. Nærmere omtale av lagmannsrettens behandling publiseres på anbud365.no 7. april. Samtidig venter man på Kofa.

Bli den første til å kommentere på "Tar grep etter omstridt tildeling av drosjekontrakt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.