Tildelingskriteriet holdt ikke mål, var ikke klart og tydelig nok

Anbud365: Tildelingskriteriet holdt ikke mål, var ikke klart og tydelig nok – AØrsta kommune, her ved ordfører Stein Aam, fikk ikke medhold i Kofa i sin utforming av et tildelingskriterium.

Skriv ut artikkelen

«Andre kriterie som framgår av dette konkurransegrunnlaget» som tildelingskriterium holder ikke mål, konstaterte Kofa etter å ha sett hva som sto i konkurransegrunnlaget. Det representerer et brudd på kravet i regelverket til klare og tydelige tildelingskriterier.

Det følger av det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet i loven § 4 at leverandørene skal gjøres kjent med hvilke forhold som vil bli vektlagt i evalueringen. Tildelingskriteriene skal være angitt i konkurransegrunnlaget, jf. forskriften § 14-1 (3) d) nr 4, og skal være utformet slik at det er mulig for alle «rimeligt oplyste og normalt påpasselige bydende, at fortolke dem på samme måde», jf. blant annet av EU-domstolens sak C-19/00 SIAC premiss 42. Oppdragsgiver har også risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget, jf. forskriften § 14-1 (5).

I sak 2017/119 behandlet Kofa en klage som nettopp gikk på om et tildelingskriterium holdt mål opp mot kravet til om at alle «rimeligt oplyste og normalt påpasselige bydende, at fortolke dem på samme måde». Ørsta kommune kunngjorde i mai i fjor en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av skyssbåttjenester i Hjørundfjorden. Anskaffelsens verdi var estimert til 6 525 000 kroner inkl. opsjoner.

Krav til klarhet

Konkurransen skulle avgjøres på bakgrunn av pris, som hadde 70 % vekt, og «andre kriterie som framgår av dette konkurransegrunnlaget», som hadde 30 % vekt. Sistnevnte kriterium oppfyller ifølge klager ikke de krav til klarhet som regelverket stiller. Et ulovlig tildelingskriterium, mente klageren.

Tildelingskriteriet «andre kriterie som framgår av dette konkurransegrunnlaget» henviser til konkurransegrunnlaget i sin helhet, og de kriterier som fremgår der, skriver Kofa. Hvorvidt tildelingskriteriet oppfyller regelverkets krav til klarhet, beror derfor på utformingen av de øvrige kriteriene i konkurransegrunnlaget.

Konkurransegrunnlaget

– Konkurransegrunnlaget inneholdt en rekke krav til tjenesten, som det er naturlig å forstå som minstekrav, fremholder Kofa. I konkurransegrunnlaget var det også enkelte punkter som er mest naturlig å oppfatte som informasjon til tilbyderne. Det er ikke klart hvilke av disse punktene som tildelingskriteriet relaterer seg til. Bortsett fra enkelte formuleringer om at fartøyet skal være «eigna» til å trafikkere de aktuelle kaiene/hentestedene, og at det skal være «gode og trygge løysingar» for å stige om bord og i land, er det vanskelig å se hva som vil være gjenstand for en kvalitativ vurdering. Heller ikke konkurransegrunnlagets krav til hva tilbudet skulle inneholde, gir noe svar på dette.

Brudd på klarhetsplikten

Etter dette kommer Kofa til at tildelingskriteriet «andre kriterie som framgår av dette konkurransegrunnlaget», er så uklart at det må anses å foreligge brudd på plikten til å angi tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget, jf. forskriften § 14-1 (3) d) nr. 4. Dette utgjør også brudd på kravet til forutberegnelighet i loven § 4. Det er, etter Kofas vurdering, nærliggende å gå ut fra at denne feilen har hatt betydning for utformingen av tilbudene. Konkurransen skulle følgelig vært avlyst, hvilket også gir grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Tildelingskriteriet holdt ikke mål, var ikke klart og tydelig nok"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.